Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5281 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-110:2013 (ISO 8000-110:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 110: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Cú pháp, mã hóa ngữ nghĩa và sự phù hợp với đặc tả dữ liệu

TCVN10249-110:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10249-110:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10249-110:2013 ISO 8000-110:2009 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - PHẦN 110: DỮ LIỆU CÁI: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG: CÚ PHÁP, MÃ HÓA NGỮ NGHĨA VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐẶC TẢ DỮ LIỆU Data quality - Part 110: Master data: Exchange

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-110:2012/BNNPTNT về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-110:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-110:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám định nhóm ruồi đục quả,Ruồi đục quả,Ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis ,QCVN 01-110:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 110 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NHÓM RUỒI ĐỤC QUẢ THUỘC GIỐNG Ceratitis

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 110:1996 về chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN110:1996,Tiêu chuẩn ngành 14TCN110:1996,***,Chỉ dẫn thiết kế ,Sử dụng vải địa kỹ thuật,Lọc trong công trình thủy lợi ,14 TCN 110:1996 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 110 - 1996 CHỈ DẪN THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐỂ LỌC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Guideline for Designing and Using of Filter Geotextile

Ban hành: 04/11/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11151:2015 (ISO 9292:1988) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng sắt tổng - Phương pháp đo phổ 1,10-phenantrolin

TCVN11151:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11151:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11151:2015 ISO 9292:1988 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TỔNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ 1,10-PHENANTROLIN Manganese ores and concentrates - Determination of total iron content -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10243:2013 (ISO 2483:1973) về Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp – Xác định hao hụt khối lượng ở 110 độ C

TCVN10243:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10243:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10243:2013 ISO 2483:1973 MUỐI (NATRI CLORUA) DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP – XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG Ở 110 oC Sodium chloride for industrial use – Determination of the loss of mass at 110 oC Lời nói đầu TCVN 10243:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9698:2013 về Muối (Natri clorua) – Xác định hàm lượng sắt – Phương pháp đo quang dùng 1,10-phenanthroline

TCVN9698:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9698:2013,***,Hóa chất,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9698 : 2013 MUỐI (NATRI CLORUA) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT - PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG DÙNG 1,10 - PHENANTHROLINE Sodium chloride - Determination of iron - 1,10 - Phenanthroline photometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8316:2016 (ASTM D 4625-14) về Nhiên liệu chưng cất trung bình - Phương pháp xác định độ ổn định khi tồn trữ ở 43 °C (110 °F)

TCVN8316:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8316:2016,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8316:2016 ASTM D 4625-14 NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT TRUNG BÌNH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH KHI TỒN TRỮ Ở 43 °C (110 °F) Standard Test Method for Middle Distillate Fuel Storage Stability at 43 °C (110 °F) Lời

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 110:1963 về đai ốc nửa tinh sáu cạnh, dẹt - Kích thước

TCVN110:1963,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN110:1963,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Đai ốc nửa tinh sáu cạnh ,Đai ốc nửa tinh sáu cạnh dẹt,Đai ốc,TCVN 110:1963 ,Kích thước đai ốc,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 110-63 ĐAI ỐC NỬA TINH SÁU CẠNH, DẸT KÍCH THƯỚC Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11122:2015 (ISO 6685:1982) về Sản phẩm hoá học sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng sắt - Phương pháp quang phổ 1,10-phenanthrolin

TCVN11122:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11122:2015,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11122:2015 ISO 6685:1982 SẢN PHẨM HÓA HỌC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ 1,10-PHENANTHROLIN Chemical products for industrial use - General method for determination of iron

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8119:2009 (ISO 5517 : 1978) về rau quả và sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng sắt - Phương pháp đo quang dùng 1,10-phenanthrolin

TCVN8119:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8119:2009,***,Rau quả và sản phẩm rau quả , TCVN 8119:2009 ,Xác định hàm lượng sắt,Phương pháp đo quang dùng 1,10-phenanthrolin,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8119:2009 RAU QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT – PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG DÙNG 1,10

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7464:2005 (ECE 110-02, phần 1) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) dùng cho ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

system using compressed natural gas for automotive vehicles – Requyrements and test methods in type approval Lời nói đầu TCVN 7464 : 2005 được biên soạn trên cơ sở quy định ECE 110-02, phần 1; TCVN 7464 : 2005 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 “Phương tiện giao thông đường bộ” và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5917:1995 (ISO 1812 : 1976) về Hợp kim đồng - Xác định hàm lượng sắt - Phương pháp quang phổ 1,10 - Phenanthroline

TCVN5917:1995,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5917:1995,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5917 : 1995 ISO 1812 : 1976 HỢP KIM ĐỒNG − XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT − PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ 1,10 − PHENANTHROLINE Copper alloys − Determination of iron content 1,10 – Phenanthroline

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6177:1996 (ISO 6332: 1988 (E)) về chất lượng nước - xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1.10-phenantrolin do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6177:1996,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6177:1996,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ ,Chất lượng nước,Thuốc thử 1.10-phenantrolin,TCVN 6177:1996,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6177 : 1996 ISO 6332: 1988 (E) CHẤT LƯỢNG NƯỚC- XÁC ĐỊNH SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC PHỔ

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN1573:1985 về Nắp ổ lăn - Nắp cao có rãnh mỡ, đường kính từ 110 mm đến 400 mm - Kích thước cơ bản

TCVN1573:1985,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1573:1985,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1573 : 1985 NẮP Ổ LĂN - NẮP CAO CÓ RÃNH MỠ, ĐƯỜNG KÍNH TỪ 110 MM ĐẾN 400 MM - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Caps for rolling bearing blocks - High end caps with grooves for fat diameters from 110 mm till 400

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1565:1985 về Nắp ổ lăn - Nắp trung bình có vòng bít, đường kính từ 110 mm đến 400 mm - kích thước cơ bản

TCVN1565:1985,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1565:1985,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1565 : 1985 NẮP Ổ LĂN - NẮP TRUNG BÌNH CÓ VÒNG BÍT, ĐƯỜNG KÍNH TỪ 110 MM ĐẾN 100 MM - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Caps for rolling bearing blocks - Meidum end caps with cup seal for diameters form 110 mm till

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1563:1985 về Nắp ổ lăn - Nắp thủng thấp có vòng bít, đường kính từ 110 mm đến 400 mm - Kích thước cơ bản

TCVN1563:1985,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1563:1985,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1563 : 1985 NẮP Ổ LĂN - NẮP THỦNG THẤP CÓ VÒNG BÍT, ĐƯỜNG KÍNH TỪ 110 MM ĐẾN 400 MM - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Caps for rolling bearing blocks - Low end caps with cup seal for diameters from 110 mm till

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1560:1985 về Nắp ổ lăn – Nắp kín cao, đường kính từ 47 mm đến 110 mm – Kích thước cơ bản

TCVN1560:1985,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1560:1985,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1560 : 1985 NẮP Ổ LĂN – NẮP KÍN CAO, ĐƯỜNG KÍNH TỪ 47 MM ĐẾN 110 MM – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Caps for rolling bearing blocks - High blind end caps for diameters from 110 mm till 400 mm - Basic dimensions

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 244:1985 máy phát điện đồng bộ có công suất đến 110 kW - Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định

TCVN244:1985,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN244:1985,***,Máy phát điện đồng bộ,Công suất đến 110 kW ,Dãy công suất,Dãy tốc độ quay ,Điện áp danh định,TCVN 244:1985,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 244 - 85 MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ CÓ CÔNG SUẤT ĐẾN 110 KW DÃY CÔNG SUẤT, DÃY TỐC ĐỘ QUAY VÀ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH Synchronous

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4758:1989 về Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 kW - Yêu cầu kỹ thuật chung do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN4758:1989,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4758:1989,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Máy phát điện đồng bộ,Công suất đến 110 kW ,Yêu cầu kỹ thuật chung ,TCVN 4758:1989,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4758-89 MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ CÔNG SUẤT ĐẾN 110 KM YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Cơ quan biên soạn: Viện nghiên

Ban hành: 06/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 315:1985 về động cơ điện không đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1000 kW - Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN315:1985,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN315:1985,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Động cơ điện không đồng bộ ba pha ,Công suất từ 110 đến 1000 kW,Dãy công suất,Dãy tốc độ quay ,Điện áp danh định ,TCVN 315:1985 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 315 - 85 ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CÓ CÔNG SUẤT TỪ 110 ĐẾN 1000 kW

Ban hành: 31/12/1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69