Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 10/HD-VKSTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14590 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-10:2019 về Giàn cố định trên biển - Phần 10: Giàn trọng lực bê tông

TCVN6170-10:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-10:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-10 : 2019 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN PHẦN 10 : GIÀN TRỌNG LỰC BÊ TÔNG Fixed offshore platforms - Part 10: Concrete Gravity Based Structures Lời nói đầu TCVN 6170-10 : 2019 thay thế TCVN 6170-10 : 2000

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-10:2018 (EN 474-10:2010) về Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 10: Yêu cầu cho máy đào hào

TCVN11357-10:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11357-10:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11357-10:2018 EN 474-10:2010 MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 10: YÊU CẦU CHO MÁY ĐÀO HÀO Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers Lời nói đầu TCVN 11357-10:2018 hoàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-10-1:2018 (IEC 60076-10-1:2016) về Máy biến áp điện lực - Phần 10-1: Xác định mức âm thanh - Hướng dẫn áp dụng

TCVN6306-10-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-10-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-10-1:2018 IEC 60076-10-1:2016 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 10-1: XÁC ĐỊNH MỨC ÂM THANH - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Power transformers - Part 10-1: Determination of sound levels - Application guide Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-10:2018 (IEC 60076-10:2016) về Máy biến áp điện lực - Phần 10: Xác định mức âm thanh

TCVN6306-10:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-10:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-10:2018 IEC 60076-10:2016 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH MỨC ÂM THANH Power transformers - Part 10: Determination of sound levels Lời nói đầu TCVN 6306-10:2018 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2017/BTC về Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

QCVN10:2017/BTC,Quy chuẩn QCVN10:2017,Bộ Tài chính QCVN 10: 2017/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY (ĐỒNG BỘ THIẾT BỊ CHỮA CHÁY RỪNG) DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on state reserve of Fire-fighting water pumps (synchronous firefighting equipment) MỤC LỤC Lời

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-10:2017 (ISO/IEC 29341-8-10:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-10: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ quản lý cấu hình host mạng cục bộ

TCVN10176-8-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-10:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-10:2017 ISO/IEC 29341-8-10:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 8-10: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ QUẢN LÝ CẤU HÌNH HOST MẠNG CỤC BỘ Information

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12005-10:2017 (ISO 4628-10:2016) về Sơn và vec ni – Đánh giá sự suy biến của lớp phủ - Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan - Phần 10: Đánh giá độ ăn mòn dạng sợi

TCVN12005-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12005-10:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12005-10:2017 ISO 4628-10:2016 SƠN VÀ VECNI - ĐÁNH GIÁ SỰ SUY BIẾN CỦA LỚP PHỦ - KÝ HIỆU SỐ LƯỢNG, KÍCH CỠ CỦA KHUYẾT TẬT VÀ MỨC BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT VỀ NGOẠI QUAN - PHẦN 10: ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĂN MÒN DẠNG SỢI Paints and varnishes

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11985-10:2017 (ISO 11148-10:2011) về Máy cầm tay không dùng năng lượng điện - Yêu cầu an toàn - Phần 10: Máy ép cầm tay

TCVN11985-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11985-10:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11985-10:2017 ISO 11148-10:2011 MÁY CẦM TAY KHÔNG DÙNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN - PHẦN 10: MÁY ÉP CẦM TAY Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10: Compression power tools

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-10:2017 (ISO/IEC 15444-10:2011) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều

TCVN11777-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-10:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11777-10:2017 ISO/IEC 15444-10:2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - PHẦN MỞ RỘNG ĐỐI VỚI DỮ LIỆU BA CHIỀU Information technology - JPEG 2000 image coding system: Extensions

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-10:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 10: Đương quy chế

TCVN11776-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-10:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-10:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 10: ĐƯƠNG QUY CHẾ Herbai medicine processing - Part 10: Radix Angelicae sinensis Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-10:2017 do Cục Quản lý Y,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-10:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 10: Nền móng

TCVN11823-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11823-10:2017,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-10:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 10: NỀN MÓNG Highway bridge design specification - Part 10: Foundations LỜI NÓI ĐẦU TCVN 11823 - 10: 2017 được biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-10:2017 (IEC 60749-10:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 10: Xóc cơ học

TCVN11344-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-10:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-10:2017 IEC 60749-10:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 10: XÓC CƠ HỌC Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 10: Mechanical shock

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-10:2017 (ISO 15500-10:2015) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 10: Bộ điều chỉnh lưu lượng khí

TCVN8606-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-10:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-10:2017 ISO 15500-10:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 10: BỘ ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG KHÍ Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

14

Quy chuẩn quốc gia QCVN 07-10:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình nghĩa trang

QCVN07-10:2016/BXD,Quy chuẩn QCVN07-10:2016,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 07-10:2016/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH NGHĨA TRANG National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Cemetery MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 01/02/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-10:2016 (ISO 16000-10:2006) về Không khí trong nhà - Phần 10: Xác định phát thải của hợp chất hữu cơ bay hơi từ các sản phẩm xây dựng và đồ nội thất - Phương pháp ngăn thử phát thải

TCVN10736-10:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-10:2016,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-10:2016 ISO 16000-10:2006 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH PHÁT THẢI CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI TỪ CÁC SẢN PHẨM XÂY DỰNG VÀ ĐỒ NỘI THẤT - PHƯƠNG PHÁP NGĂN THỬ PHÁT THẢI Indoor air - Part 10

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm

TCVN6415-10:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-10:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-10:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 10: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ GIÃN NỞ ẨM Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 10: Determination of moisture expansion Lời nói đầu TCVN 6415-10

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố

QCVN10:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN10:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 10:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ KHÁCH THÀNH PHỐ National technical regulation on safety and environmental protection for urban bus Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

18

Quy chuẩn quốc gia QCVN 10-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước biển

QCVN10-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN10-MT:2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 10-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN National technical regulation on marine water quality Lời nói đầu QCVN 10-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước do Bộ Công Thương ban hành

QCVN10:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN10:2015,Bộ Công thương,Giao thông,Xây dựng QCVN 10 : 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC National Technical Regulation on Design Requirements Of Water - Based Petroleum Filling Stations Lời nói đầu QCVN 10 : 2015/BCT do Ban soạn

Ban hành: 11/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-10:2015 (ISO 7240-10:2012) về Hệ thống báo cháy - Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

TCVN7568-10:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-10:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-10:2015 ISO 7240-10:2012 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 10: ĐẦU BÁO CHÁY LỬA KIỂU ĐIỂM Fire detection and alarm systems - Part 10: Point-type flame detectors Lời nói đầu TCVN 7568-10:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241