Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128555 văn bản

1

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Kế toán,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm

Ban hành: 20/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

2

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Tài chính,Thẩm định giá,Hoạt động thẩm định giá ,Hướng dẫn Luật giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 14/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

3

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH 1 VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm

Ban hành: 02/03/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

4

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số: 04/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH1 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử

Ban hành: 26/02/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

Ban hành: 05/02/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

Ban hành: 07/01/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

7

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2013,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/VBHT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 09/10/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

8

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Giao thông vận tải,Xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển,Thu gom chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển,Quản lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------

Ban hành: 02/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

9

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 04 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thiết kế quản lý in đúc tiền Việt Nam,Thiết kế mẫu tiền chế bản tiền Việt Nam,Chế bản và quản lý in đúc tiền Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

10

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

04/VBHN-BTTTT,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cơ cấu tổ chức Đài Truyền hình Việt Nam,Chức năng nhiệm vụ Đài Truyền hình Việt Nam,Nhiệm vụ quyền hạn Đài Truyền hình Việt Nam,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Giao thông vận tải,Hướng dẫn Nghị định số 11/2010/NĐ-CP,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn 11/2010/NĐ-CP,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

12

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai do Văn phòng Quốc hội ban hành

04/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 04 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Phòng chống thiên tai,Phòng chống thiên tai,Hoạt động phòng chống thiên tai,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai,Thành lập Quỹ phòng chống thiên tai,Văn bản hợp nhất về Quỹ phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

04/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Công An,Biểu mẫu sử dụng trong cấp quản lý thẻ Căn cước công dân,Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,Biểu mẫu sử dụng trong cấp thẻ Căn cước công dân,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

04/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 04 2020,Bộ Xây dựng,Vật liệu xây dựng,Quản lý,Lĩnh vực vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

16

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 04 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quản lý hoạt động,Kinh doanh vàng,Xuất nhập khẩu vàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

17

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

04/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Xây dựng,Quản lý chất lượng,Hợp nhất Thông tư,Bảo trì công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN

Ban hành: 30/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

18

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

04/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hợp nhất Thông tư,Hồ sơ giao đất,Chuyển mục đích sử dụng đất,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Quyết định về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương ban hành

04/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Công thương,Chương trình quốc gia,Xây dựng quản lý khai thác,Xúc tiến thương mại,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BCT Hà

Ban hành: 29/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

20

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,An toàn thực phẩm,Chất lượng thủy sản xuất khẩu ,Chứng nhận an toàn thực phẩm,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50