>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Xây dựng quy chế khen thưởng trong công ty TNHH một thành viên

Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà công ty thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Trong các thành tố của Tiền lương = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác; thì, tiền thưởng không thuộc các thành tố này. Tức là, tiền thưởng không dùng để thỏa thuận tiền lương với người lao động và nó không cố định trong tiền lương mà phát sinh khi có sự kiện cụ thể.

Quy chế thưởng do công ty quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Việc ban hành văn bản (Quy chế thưởng) quy định đối tượng, điều kiện nhận thưởng; cách tính, mức thưởng là rất cần thiết. Vì đây là căn cứ, là điều kiện để khoản chi thưởng có thể được xem là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập công ty.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,910
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: