Tra cứu 59/2007/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 59/2007/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 226893 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 59/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài Chính ban hành

59/2007/TT-BTC,Thông tư 59 2007,Bộ Tài chính,Thuế xuất nhập khẩu,Quản lý thuế,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ***** Số: 59/2007/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2007

2

Thông tư 59/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/2023/TT-BTC,Thông tư 59 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 59 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 59 Bộ Tài chính ban hành 2023,TT 59 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 59 Bộ Tài chính áp dụng 2023,TT 59 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 59 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/2023,Thông tư 59 Bộ Tài chính về chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí

Ban hành: 30/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2023

3

Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/2022/TT-BTC,Thông tư 59 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 59 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 59 Bộ Tài chính ban hành 2022,TT 59 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 59 Bộ Tài chính áp dụng 2022,TT 59 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 59 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/09/2022,Thông tư 59 Bộ Tài chính về Mức thu phí lệ phí hỗ trợ kinh doanh vận

Ban hành: 29/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2022

4

Thông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn

59/2021/TT-BTC,Thông tư 59 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 59 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 59 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 59 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 59 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 59 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 59 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 59/2021/TT-BTC ngày 14/07/2021,Thông tư 59 Bộ Tài chính về Sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

5

Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành

59/2020/TT-BTC,Thông tư 59 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 59 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 59 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 59 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 59 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 59 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 59 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 59/2020/TT-BTC ngày 18/06/2020,Thông tư 59 Bộ Tài chính về Dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

6

Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/2019/TT-BTC,Thông tư 59 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 59 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 59 Bộ Tài chính ban hành 2019,TT 59 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 59 Bộ Tài chính áp dụng 2019,TT 59 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 59 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019,Thông tư 59 Bộ Tài chính về Thẻ căn cước công dân 2019,TT 59 Bộ Tài

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

7

Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/2018/TT-BTC,Thông tư 59 2018,Bộ Tài chính,Đầu tư vốn nhà nước,Đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước,Vốn nhà nước tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

8

Thông tư 59/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/2017/TT-BTC,Thông tư 59 2017,Bộ Tài chính,Định mức thu,Chế độ thu nộp quản lý ,Phí thẩm định,Cấp giấy phép,Xử lý chất thải nguy hại ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

9

Thông tư 59/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/2016/TT-BTC,Thông tư 59 2016,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp,Chế độ thu nộp phí lệ phí,Bến Thủy nội địa,Cảng bến thủy nội địa,Quản lý bến thủy nội địa,Hoạt động bến thủy nội địa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

10

Thông tư 59/2013/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/2013/TT-BTC,Thông tư 59 2013,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thủ tục hải quan ,Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất ,Kiểm tra giám sát hải quan,Hàng gửi kho ngoại quan,Hàng chuyển khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

11

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và 30/2015/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

59/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 59 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 59 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 59 Bộ Tài chính ban hành 2020,VBHN 59 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 59 Bộ Tài chính áp dụng 2020,VBHN 59 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 59 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC ngày 31/12/2020,Văn bản hợp nhất 59 Bộ Tài chính

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

12

Thông tư 59/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 46/2005/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường do Bộ Tài chính ban hành

59/2012/TT-BTC,Thông tư 59 2012 Bộ Tài chính,Thông tư 59 năm 2012 Bộ Tài chính,Thông tư 59 Bộ Tài chính ban hành 2012,TT 59 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 59 Bộ Tài chính áp dụng 2012,TT 59 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 59 năm 2012 Bộ Tài chính,Thông tư 59/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012,Thông tư 59 Bộ Tài chính về Phát triển nông lâm trường 2012,TT 59 Bộ

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

13

Thông tư 27/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

27/2022/TT-BTC,Thông tư 27 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 27 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 27 Bộ Tài chính ban hành 2022,TT 27 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 27 Bộ Tài chính áp dụng 2022,TT 27 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 27 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 27/2022/TT-BTC ngày 11/05/2022,Thông tư 27 Bộ Tài chính về Bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC 2022,TT

Ban hành: 11/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

14

Thông tư 59/2011/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Tài chính ban hành

59/2011/TT-BTC,Thông tư 59 2011,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Quản lý biên chế,Tổng cục Thuế,Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 12/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

15

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 59 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Vốn đầu tư,Nguồn vốn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/VBHN-BTC

Ban hành: 03/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

16

Quyết định 59/2007/QĐ-BTC phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

59/2007/QD-BTC,Quyết định 59 2007,Bộ Tài chính,Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 11/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

17

Thông tư 59/2022/TT-BQP về Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

--------------- Số: 59/2022/TT-BQP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN QCVN 01:2022/BQP, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01

Ban hành: 30/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2022

18

Thông tư 59/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

59/2010/TT-BTC,Thông tư 59 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Mức thuế suất,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng nhóm 2710,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 19/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2010

19

Thông tư 59/2009/TT-BTC ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ do Bộ Tài Chính ban hành

59/2009/TT-BTC,Thông tư 59 2009,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dự trữ nhà nước,Bè cứu sinh nhẹ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 59/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

20

Thông tư 59/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Bộ Tài chính ban hành

59/2008/TT-BTC,Thông tư 59 2008,Bộ Tài chính,Quản lý nguồn thu,Sử dụng nguồn thu,Xử lý vi phạm pháp luật,Chống buôn lậu,Chống gian lận thương mại,Chống hàng giả,Quản lý tiền thu từ chống buôn lậu,Sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!