Tra cứu Công Văn 59/2007/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 59/2007/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 80116 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 5245/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

08/2015/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: I. Vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP: 1. Khai báo số IMO khi phương tiện vận tải làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hải quan đối với tàu biển không có số hiệu

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

2

Công văn 4787/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 4787/TCHQ-TXNK V/v xử lý vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Trả lời vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 59

Ban hành: 15/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

3

Công văn 2148/BTC-CST năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư 02/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2148/BTC-CST V/v Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 02/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ban hành: 16/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

4

Công văn 59/BTNMT-CQHPTTNĐ năm 2023 kết quả thực hiện Quyết định 326/QĐ-TTg và lập kế hoạch sử dụng đất 05 (2021-2025) cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

59/BTNMT-CQHPTTND,Công văn 59 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Công văn 59 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Công văn 59 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2023,CV 59 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,CV 59 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2023,CV 59 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,CV số 59 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 06/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2023

5

Công văn 5391/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1923/HQHCM-GSQL ngày 18/7/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; các công văn số 2147/HQHN-GSQL ngày 13/7/2018, 2264/HQHN-GSQL ngày 26/7/2018 và 2393/HQHN-GSQL ngày 03/8/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

6

Công văn 2762/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Trả lời các công văn số 1872/HQHCM-GSQL ngày 13/7/2018 và 1923/HQHCM-GSQL ngày 18/7/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

7

Công văn 5024/TCHQ-GSQL năm 2018 trả lời vướng mắc thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

5024/TCHQ-GSQL V/v trả lời vướng mắc thực hiện Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Công ty CP Tân Cảng Cypress; (Đ/c: Lầu 15, tòa nhà TRN, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. Hồ Chí Minh); -

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

8

Công văn 2477/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

) và Thông tư 39/2018/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư 39), Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau: I. Vướng mắc liên quan đến Thông tư 39 1. Về việc xử phạt đối với các trường hợp người khai hải quan khai bổ sung tờ khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

9

Công văn 329/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 329/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 4710/HQHCM-GSQL ngày 30/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

10

Công văn 6627/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện điểm a khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013. Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được một số ý kiến của một số doanh nghiệp đề nghị được lùi thời gian thực hiện điểm a khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

11

Công văn 59/ATTP-NĐTT về tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Cục An toàn thực phẩm ban hành

59/ATTP-NDTT,Công văn 59 2021,Cục an toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán,An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu,An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

12

Công văn 5475/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 59/2013/TT-BTC và 05/2013/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

59/2013/TT-BTC và Thông tư 05/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thời gian vừa qua, một số đơn vị có phản ánh vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18/2/2013 của Bộ

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

13

Công văn 332/TCHQ-PC trả lời vướng mắc trích thưởng theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2008/TT-BTC và 51/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh Trả lời công văn số 02/HQTN-CBL ngày 04/01/2011 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc trích thưởng theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 và Thông tư 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

14

Công văn 59/TANDTC-PC năm 2019 hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân

59/TANDTC-PC,Công văn 59 2019 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 59 năm 2019 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 59 Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2019,CV 59 Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,CV 59 Tòa án nhân dân tối cao áp dụng 2019,CV 59 Tòa án nhân dân tối cao mới nhất,CV số 59 năm 2019 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 59/TANDTC-PC ngày

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

15

Công văn số 3142/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Theo quy định tại mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa từ thị trường nội địa xuất khẩu vào khu chế xuất không thuộc đối tượng được hoàn thuế do đó phải thực hiện theo quy định. Trường hợp đăng

Ban hành: 01/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

16

Công văn 59/BHXH-TCKT năm 2019 hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

59/BHXH-TCKT,Công văn 59 2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 59 năm 2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 59 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2019,CV 59 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,CV 59 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2019,CV 59 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,CV số 59 năm 2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 59/BHXH-TCKT ngày

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

17

Công văn số 2909/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

do vì sao hàng hoá đã xuất đi lại nhập trở lại Việt Nam, nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở xác định chính xác để hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hoá có xuất xứ Việt Nam xuất khẩu vào KTM-CN sau đó nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên tại điểm 7, mục I, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Ban hành: 22/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2009

18

Công văn số 5096/TCHQ-GSQL về việc thủ tục thanh khoản đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Hiện nay giữa Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan có một số Điểm khác nhau

Ban hành: 05/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2008

19

Công văn 59/TCHQ-GSQL năm 2018 về áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động theo quy định tại Quyết định 2722/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

59/TCHQ-GSQL,Công văn 59 2018,Tổng cục Hải quan,Áp dụng thí điểm,Giám sát hải quan,Công tác giám sát hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

20

Công văn 1769/BXD-ĐMDN đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC do Bộ Xây dựng ban hành

1769/BXD-DMDN,Công văn 1769 2011,Bộ Xây dựng,Chứng khoán BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1769/BXD-ĐMDN V/v đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!