Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1769/BXD-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769/BXD-ĐMDN
V/v đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các công ty cổ phần đã nhiều lần tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm tạo nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư hoặc bổ sung vốn kinh doanh. Hiện nay, số thặng dư vốn có được từ các đợt phát hành, các công ty đều giữ tại quỹ của đơn vị.

Trong thời gian tới, một số Tổng công ty (Công ty TNHH một thành viên) trực thuộc Bộ Xây dựng, Tập đoàn Công nghiệp và Xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị sẽ thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để xác định được phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty, cần phải làm rõ phần vốn nhà nước mà các Tổng công ty đang sở hữu tại các công ty cổ phần, trong đó có phần vốn từ quỹ thặng dư vốn. Luật chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã quy định việc quản lý, sử dụng tiền thu từ các đợt chào bán; nhưng chưa quy định quyền sở hữu của các cổ đông đối với nguồn quỹ thặng dư. Hiện nay, chỉ có quy định tại điểm 2.2, mục 2, phần IV Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ thặng dư vốn, theo đó đối với trường hợp thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để thực hiện dự án đầu tư thì công ty chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau ba năm kể từ khi dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Trường hợp thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu phát hành thêm thì công ty chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

Ngày 14/7/2011, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1162/BXD-ĐMDN gửi Bộ Tài chính về việc góp ý Dự thảo Nghị định quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, trong đó Bộ Xây dựng đã có ý kiến về vấn đề này nhưng hiện nay Nghị định mới chưa được ban hành. Do đó, để đảm bảo việc cổ phần hóa đạt kết quả tốt, đồng thời không làm giảm phần vốn nhà nước trong trường hợp nhà nước thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn khi công ty cổ phần tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính làm rõ việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư để bổ sung vốn điều lệ trong hai trường hợp quy định tại điểm 2.2, mục 2, phần IV Thông tư số 18/2007/TT-BTC có bắt buộc bổ sung vốn điều lệ tại các công ty cổ phần không?

Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và làm rõ trong thời gian sớm nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHTC;
- Lưu ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1769/BXD-ĐMDN ngày 24/10/2011 đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.182

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!