Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5096/TCHQ-GSQL về việc thủ tục thanh khoản đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5096/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 05/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 5096/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục thanh Khoản đối với loại hình NSXXK

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Hiện nay giữa Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan có một số Điểm khác nhau về Hồ sơ thanh Khoản, hoàn thuế (trong đó có biểu mẫu thanh Khoản), việc phân loại hồ sơ hoàn thuế và thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế của loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 12/11/1996, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục HQ, TPHCM thay trả lời CV số 2452/HQTP-NV ngày 22/8/2007;
- Lưu VT, GSQL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5096/TCHQ-GSQL về việc thủ tục thanh khoản đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154