Tra cứu 22/2011/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 22/2011/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 293336 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

22/2011/ND-CP,Nghị định 22 2011 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 22/2011/ND-CP ngày 04/04/2011,Nghị định 22 Chính phủ về Mức lương tối thiểu chung 2011,NĐ 22 Chính phủ về Mức lương

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

2

Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 23/2011/NĐ-CP và Nghị định 22/2011/NĐ-CP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2011 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

3

Thông báo 70/TB-UBND điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo mức lương tối thiểu (830.000 đồng/tháng) quy định tại Nghị định 22/2011/NĐ-CP

ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04/4/2011 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2012

4

Thông tư 54/2011/TT-BTC về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định 23/2011/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng

THIỂU CHUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04/4/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2011/NĐ-CP NGÀY 04/4/2011 CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ NGHỈ VIỆC Căn cứ Nghị

Ban hành: 28/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2011

5

Nghị định 22/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

22/2024/ND-CP,Nghị định 22 2024 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 22/2024/ND-CP ngày 27/02/2024,Nghị định 22 Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 82/2016/NĐ-CP quân hiệu Quân đội nhân

Ban hành: 27/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2024

6

Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

22/2023/ND-CP,Nghị định 22 2023 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 22/2023/ND-CP ngày 12/05/2023,Nghị định 22 Chính phủ về sửa đổi Nghị định kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ban hành: 12/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2023

7

Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

22/2022/ND-CP,Nghị định 22 2022 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 22/2022/ND-CP ngày 25/03/2022,Nghị định 22 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP 2022,NĐ 22 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 25/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2022

8

Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng

22/2021/ND-CP,Nghị định 22 2021 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 22/2021/ND-CP ngày 19/03/2021,Nghị định 22 Chính phủ về Xây dựng Khu kinh tế quốc phòng 2021,NĐ 22 Chính phủ về Xây

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

9

Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

22/2020/ND-CP,Nghị định 22 2020 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 22/2020/ND-CP ngày 24/02/2020,Nghị định 22 Chính phủ về Lệ phí môn bài 2020,NĐ 22 Chính phủ về Lệ phí môn bài

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

10

Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

22/2019/ND-CP,Nghị định 22 2019 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 22/2019/ND-CP ngày 25/02/2019,Nghị định 22 Chính phủ về Công an nhân dân 2019,NĐ 22 Chính phủ về Công an nhân dân

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

11

Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

22/2018/ND-CP,Nghị định 22 2018 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 22/2018/ND-CP ngày 23/02/2018,Nghị định 22 Chính phủ về Quyền Tác giả 2018,NĐ 22 Chính phủ về Quyền Tác giả 2018,Nghị

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

12

Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

22/2017/ND-CP,Nghị định 22 2017 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 22/2017/ND-CP ngày 24/02/2017,Nghị định 22 Chính phủ về Hòa giải 2017,NĐ 22 Chính phủ về Hòa giải 2017,Nghị định Hòa

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

13

Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

22/2015/ND-CP,Nghị định 22 2015 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 22/2015/ND-CP ngày 16/02/2015,Nghị định 22 Chính phủ về Hướng dẫn luật 2015,NĐ 22 Chính phủ về Hướng dẫn luật

Ban hành: 16/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

14

Nghị quyết 22/NQ-CP phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024 do Chính phủ ban hành

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024, tổ chức ngày 29 tháng 02 năm 2024,

Ban hành: 09/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2024

15

Nghị định 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

22/2013/ND-CP,Nghị định 22 2013,Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức Bộ Tư pháp,Tổ chức bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2013/NĐ-CP

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

16

Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

22/2012/ND-CP,Nghị định 22 2012 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 22/2012/ND-CP ngày 26/03/2012,Nghị định 22 Chính phủ về Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2012,NĐ 22 Chính phủ về

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2012

17

Nghị định 22/2010/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 188/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

22/2010/ND-CP,Nghị định 22 2010 Chính phủ,Nghị định 22 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 22 Chính phủ ban hành 2010,NĐ 22 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 22 Chính phủ áp dụng 2010,NĐ 22 Chính phủ mới nhất, số 22 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 22/2010/ND-CP ngày 09/03/2010,Nghị định 22 Chính phủ về Bộ Y tế 2010,NĐ 22 Chính phủ về Bộ Y tế 2010,Nghị định Bộ Y

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

18

Nghị quyết 22/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2022 do Chính phủ ban hành

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, tổ chức ngày 16 tháng 02 năm 2022,

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

19

Nghị định 22/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 70/2006/NĐ-CP quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

22/2009/ND-CP,Nghị định 22 2009,Chính phủ,Quản lý tang vật,Quản lý tang vật bị tạm giữ,Sửa đổi,Bổ sung,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2009/NĐ-CP

Ban hành: 24/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2009

20

Nghị định 125/2011/NĐ-CP quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

125/2011/ND-CP,Nghị định 125 2011,Chính phủ,Trường cơ quan nhà nước,Trường tổ chức chính trị,Trường tổ chức chính trị xã hội,Trường lượng vũ trang nhân dân,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!