Tra cứu Công Văn 22/2011/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 22/2011/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 79842 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1658/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP và Nghị định 23/2011/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

theo số 22/2011/NĐ-CP số 23/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân - Bộ Công an; - Bảo hiểm xã hội Ban Cơ

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2011

2

Công văn 3551/BGDĐT-KHTC về báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 của Chính phủ và Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

3

Công văn 1499/LĐTBXH-KHTC về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

1499/LĐTBXH-KHTC V/v Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thực hiện Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu,

Ban hành: 16/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

4

Công văn 1822/BHXH-CSYT về áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 22/2011/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Ngày 04 tháng 4 năm 2011, Chính phủ đã ban hành

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2011

5

Công văn 4223/VPCP-QHĐP năm 2022 về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, ý kiến của Ban Dân vận Trung ương (tại Văn bản số 861-CV/BDVTW ngày 22 tháng 6 năm 2022), ý kiến của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (tại Văn bản số 459/HĐDT15 ngày 17 tháng 6 năm 2022) và ý kiến của Bộ Tư pháp (tại Văn bản số

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2022

6

Công văn 3072/GSQL-TH năm 2017 về thực hiện quy định tại Điều 22 Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 3072/GSQL-TH V/v thực hiện quy định tại Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

7

Công văn 2147/BTP-BTTP năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại do Bộ Tư pháp ban hành

khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 24/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại có hiệu lực từ ngày

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

8

Công văn số 22/CP-KTTH ngày 05/01/2004 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2003 cho Bộ Ngoại giao

22/CP-KTTH, Công văn 22, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/CP-KTTH V/v bổ sung kinh phí năm 2003 cho Bộ Ngoại giao Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: - Bộ Tài chính, - Bộ Ngoại giao.

Ban hành: 05/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

9

Công văn 1157/BNV-CQĐP năm 2020 giải quyết vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; 653/2019/UBTVQH14; Nghị định 34/2019/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

giải quyết một số vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

10

Công văn 24/BTTTT-VP năm 2023 về xây dựng Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

dung, điều kiện giao dịch, hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành. Câu 2: Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, trong đó có bổ sung quy định về việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS trên tài sản

Ban hành: 04/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2023

11

Công văn 12938/BQP-TCII năm 2018 về phối hợp thực hiện Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

12

Công văn 7587/VPCP-KTN về Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2009/NĐ-CP và 24/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7587/VPCP-KTN,Công văn 7587 2011,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7587/VPCP-KTN V/v Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

13

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1308/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 Kính

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

14

Công văn 4919/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 67/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

4919/VPCP-KTTH,Công văn 4919 2012,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 67/2011/NĐ-CP ,Đề án xây dựng Nghị định ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4919/VPCP-KTTH

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

15

Công văn 5276/VPCP-V.III năm 2016 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

5276/VPCP-V.III V/v tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban Dân tộc. Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 20/TTr-UBDT ngày 15 tháng 6 năm 2016, về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

16

Công văn 22/BĐKH-GNPT năm 2024 công bố thông tin các tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát (đợt 2) do Cục Biến đổi khí hậu ban hành

PHỤ LỤC 1 TỔ CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2022/NĐ-CP (ĐỢT 2, TỪ NGÀY 18/2/23 ĐẾN 29/12/23) (Kèm theo Công văn số 22/BĐKH-GNPT ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Cục Biến đổi khí hậu) STT Tên doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp

Ban hành: 08/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2024

17

Công văn 9286/VPCP-NN năm 2023 về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2016/NĐ-CP và 11/2021/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9286 Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2016/NĐ-CP 2023,CV 9286 Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2016/NĐ-CP 2023,Công văn Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2016/NĐ-CP Văn phòng Chính phủ 2023,Công văn 9286 Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 11/2021/NĐ-CP 2023,CV 9286

Ban hành: 24/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2023

18

Công văn 8495/VPCP-NN năm 2023 về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP và 10/2023/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8495 Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP 2023,CV 8495 Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP 2023,Công văn dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP Văn phòng Chính phủ 2023,Công văn 8495 Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 10/2023/NĐ-CP 2023,CV 8495

Ban hành: 30/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2023

19

Công văn 4743/BXD-HĐXD năm 2023 báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP và 35/2023/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

định 15/2021/NĐ-CP 2023,CV 4743 Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP 2023,Công văn báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP Bộ Xây dựng 2023,Công văn 4743 Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 35/2023/NĐ-CP 2023,CV 4743 Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 35/2023/NĐ-CP 2023,Công

Ban hành: 20/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2023

20

Công văn 3454/TCHQ-GSQL hướng dẫn Nghị định 26/2011/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

định số 26/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Bộ Công Thương Ngày 14/6/2011 Bộ Công Thương có công văn số 5279/BCT-HC về việc xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ. Theo đó, “Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!