Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5276/VPCP-V.III tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc 2016

Số hiệu: 5276/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5276/VPCP-V.III
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 20/TTr-UBDT ngày 15 tháng 6 năm 2016, về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về địa Điểm, hình thức, quy mô, thành phần tham dự và chương trình chính của Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc tại Tờ trình số 20 nêu trên, về thời gian tổ chức Hội nghị, Ủy ban Dân tộc thống nhất với Văn phòng Chính phủ, báo cáo Phó Thủ tướng.

2. Ủy ban Dân tộc chuẩn bị và gửi trước tài liệu Hội nghị cho các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan; phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đạt kết quả tốt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan; KH&ĐT, TC, TP, XD, NN&PTNT, TN&MT, VHTT&DL, YT, LĐTB&XH, GD&ĐT, NV, TT&TT, KH&CN, NHNNVN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc T
U;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TCCV, QHQT, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, V.
III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
N
guyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5276/VPCP-V.III ngày 28/06/2016 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


996

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158