Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2147/BTP-BTTP năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2147/BTP-BTTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2147/BTP-BTTP
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại có hiệu lực từ ngày 15/4/2017 (Nghị định số 22/2017/NĐ-CP). Để triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP có hiệu quả, kịp thời, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện một số công việc sau đây:

1. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan tư pháp, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại cho Sở Tư pháp.

3. Thực hiện việc công bố thủ tục hành chính về hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp theo quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

4. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo việc đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc, đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài (đối với Trung tâm trọng tài bổ sung hoạt động hòa giải thương mại) tại địa phương được thuận lợi, kịp thời; lập và công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, tổ chức hòa giải thương mại theo đúng quy định của pháp luật.

5. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP tại địa phương; tổ chức triển khai các nhiệm vụ được đề ra có hiệu quả, thống nhất sau khi Kế hoạch được ban hành.

6. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP tại địa phương, theo dõi kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, kịp thời có biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ Tư pháp về việc triển khai các nội dung nêu trên trước ngày 31/8/2017.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng Thông tin Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2147/BTP-BTTP năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


918

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9