Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 204/2015/TT-BTC) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 214358 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

204/2015/TT-BTC,Thông tư 204 2015,Bộ Tài chính,Quy chế thực hiện quản lý rủi ro ,Áp dụng quản lý rủi ro,Tăng cường quản lý thuế ,Quản lý rủi ro quản lý thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

2

Thông tư 204/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 204/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THĂM QUAN BẢO TÀNG YERSIN Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

3

Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

___________________ 1 Ghi rõ kỳ báo cáo, ví dụ năm 2015. 2 Năm liền kề của kỳ báo cáo, ví dụ năm 2016. Phụ lục số 5/ĐTBD: Đơn đăng ký đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá (kèm theo Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2015

4

Thông tư 204/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

204/2013/TT-BTC,Thông tư 204 2013,Bộ Tài chính,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 204/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

5

Thông tư 204/2012/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

204/2012/TT-BTC,Thông tư 204 2012,Bộ Tài chính,Hồ sơ chào bán chứng khoán ,Thủ tục chào bán chứng khoán ,Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ,Chào bán chứng khoán ra công chúng,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

6

Thông tư 204/2011/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc do Bộ Tài chính ban hành

204/2011/TT-BTC,Thông tư 204 2011,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dự trữ nhà nước đối với thóc BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 204/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2012

7

Thông tư 204/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình do Bộ Tài chính ban hành

204/2009/TT-BTC,Thông tư 204 2009,Bộ Tài chính,Phí đường bộ,Trạm tân Đệ,Tỉnh Thái Bình,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2009

8

Thông tư 204/2017/TT-BQP Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống chai, mạng, đường ống dẫn nitơ sử dụng trong Bộ Quốc phòng QTKĐ 07:2017/BQP

204/2017/TT-BQP Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG CHAI, MẠNG, ĐƯỜNG ỐNG DẪN NITƠ SỬ DỤNG TRONG BỘ QUỐC PHÒNG (QTKĐ 07:2017/BQP) Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

9

Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND Quy định phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng và thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

204/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 204 2015,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 204/2015/NQ-HĐND Hà Giang, ngày

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

10

Nghị quyết 204/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

204/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 204 2015,Tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 204/2015/NQ-HĐND Quảng Ninh,

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2015

11

Quyết định 204/2015/QĐ-UBND Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

204/2015/QD-UBND,Quyết định 204 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 204/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa,

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

12

Quyết định 204/QĐ-BTC năm 2012 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

204/QD-BTC,Quyết định 204 2012,Bộ Tài chính,Xuất gạo dự trữ quốc gia,Hỗ trợ gạo cứu đói,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 204/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2012

13

Thông tư 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

218/2015/TT-BTC,Thông tư 218 2015,Bộ Tài chính,Chợ biên giới ,Khu kinh tế cửa khẩu,Thương nhân mua bán tại chợ biên giới,Quản lý thuế đối với thương nhân,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

14

Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

212/2015/TT-BTC,Thông tư 212 2015,Bộ Tài chính,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hoạt động bảo vệ môi trường,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

15

Thông tư 215/2015/TT-BTC về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

215/2015/TT-BTC,Thông tư 215 2015,Bộ Tài chính,Kinh phí ngân sách nhà nước,Quản lý kinh phí ngân sách nhà nước ,Quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước ,Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ,Trưng cầu giám định định giá,Triệu tập người làm chứng,Triệu tập người phiên dịch ,Cơ quan tiến hành tố tụng,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

16

Thông tư 214/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách Nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định 1193/QĐ-TTg về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

214/2015/TT-BTC,Thông tư 214 2015,Bộ Tài chính,Chính sách ưu đãi thuế ,Hỗ trợ ngân sách Nhà nước,Tín dụng đầu tư,Vườn ươm Công nghệ,Phát triển Vườn ươm Công nghệ,Chính sách Vườn ươm Công nghệ,Vườn ươm Công nghệ Việt Nam Hàn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

17

Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

217/2015/TT-BTC,Thông tư 217 2015,Bộ Tài chính,Thương mại biên giới,Thủ tục hải quan ,Hoạt động thương mại,Cư dân biên giới,Mua bán hàng hóa thương mại biên giới,Thương nhân biên giới ,Mua bán hàng hóa cư dân biên giới ,Quản lý hoạt động thương mại biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

18

Thông tư 216/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

216/2015/TT-BTC,Thông tư 216 2015,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế nhập khẩu,Mức thuế suất thuế nhập khẩu,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Hiệp định Thương mại song phương,Hiệp định thương mại Việt Nam Lào,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

19

Thông tư 213/2015/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định do Bộ Tài chính ban hành

213/2015/TT-BTC,Thông tư 213 2015,Bộ Tài chính,Phí sử dụng đường bộ,Mức phí sử dụng đường bộ ,Mức thu phí sử dụng đường bộ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Nộp phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

20

Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

219/2015/TT-BTC,Thông tư 219 2015,Bộ Tài chính,Đầu tư vốn nhà nước,Sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước,Sử dụng tài sản doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60