Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 204/2015/TT-BTC) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4249 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 204:2004 về cá nước ngọt - Cá bố mẹ các loài: lóc, lóc bông, rô đồng và sặc rằn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN204:2004,Tiêu chuẩn ngành 28TCN204:2004,Bộ Thuỷ sản,Cá nước ngọt,Cá bố mẹ các loài,Cá lóc,Yêu cầu kỹ thuật,Cá rô đồng và sặc rằn ,28 TCN 204:2004,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 204:2004 CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ BỐ MẸ CÁC LOÀI: LÓC, LÓC BÔNG, RÔ ĐỒNG VÀ SẶC RẰN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Freshwater fish - Broodstock

Ban hành: 14/06/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 204:1998 về bảo vệ công trình xây dựng - phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCXD204:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD204:1998,***,Bảo vệ công trình xây dựng ,TCXD204:1998,Phòng chống mối ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 204 : 1998 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI Protection of buildings - Prevention and protection from subterranean termites for bulding under

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành TCN68-204:2001 về thiết bị đầu cuối hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu - GMDSS - Thiết bị Radiotelex sử dụng trong các nghiệp vụ MF/HF hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-204:2001,Tiêu chuẩn ngành TCN68-204:2001,Tổng cục Bưu điện,Hệ thống thông tin,Thiết bị đầu cuối,GMDSS ,An toàn cứu nạn hàng hải toàn cầu,Thiết bị Radiotelex,Yêu cầu kỹ thuật,Nghiệp vụ MF/HF hàng hải,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 204: 2001 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI HỆ THỐNG THÔNG TIN AN TOÀN VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI TOÀN

Ban hành: 21/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 204:1994 về vải quả tươi xuất khẩu (vải thiều) 1 - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử

10TCN204:1994,Tiêu chuẩn ngành 10TCN204:1994,***,Vải quả tươi xuất khẩu,Vải thiều xuất khẩu,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,10 TCN 204:1994 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 204:1994 VẢI QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU (VẢI THIỀU)1 YÊU CẦU KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP THỬ Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải thiều tươi, sau khi đã

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 204:1991 về bulông cường độ cao dùng cho cầu thép - yêu cầu kỹ thuật

22TCN204:1991,Tiêu chuẩn ngành 22TCN204:1991,***,22TCN 204:1991,Bulông cường độ cao,Yêu cầu kỹ thuật,Bulông dùng cho cầu thép,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 204:1991 BULÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO DÙNG CHO CẦU THÉP YÊU CẦU KỸ THUẬT  (Ban hành kèm theo Quyết định số 844/QĐ - KHKT) Bulông cường độ (bao gồm đai ốc, vòng

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9764:2013 (CODEX STAN 204-1997, sửa đổi 1:2005) về Măng cụt quả tươi

TCVN9764:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9764:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9764:2013 CODEX STAN 204-1997, Rev. 1-2005 MĂNG CỤT QUẢ TƯƠI Mangosteens Lời nói đầu TCVN 9764: 2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 204-1997, Rev. 1-2005; TCVN 9764: 2013 do Cục Chế biến, Thương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IV:2015 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNIV:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNIV:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN IV:2015 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Ký hiệu và chữ viết tắt Phần 1: Phương pháp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) về Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

TCVN11205:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11205:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11205:2015 ISO 13609:2014 VÁN GỖ NHÂN TẠO - GỖ DÁN - VÁN GHÉP TỪ THANH DÀY VÀ VÁN GHÉP TỪ THANH TRUNG BÌNH Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards Lời nói đầu TCVN 11205:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11046:2015 (EN 14332:2004) về Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết - Xác định asen trong thủy sản bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dung lò graphit (GFAAS) sau khi phân hủy bằng lò vi sóng

TCVN11046:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11046:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11046:2015 EN 14332:2004 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN TRONG THỦY SẢN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT (GFAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG LÒ VI SÓNG Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2015 (ISO 18091:2014) về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 tại chính quyền địa phương

TCVNISO18091:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO18091:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 18091:2015 ISO 18091:2014 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2008 TẠI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Quality management systems - Guidelines for the application of lSO 9001:2008 in local government

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8401:2015 về Xăng không chì pha 10% etanol - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8401:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8401:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8401:2015 XĂNG KHÔNG CHÌ PHA 10% ETANOL - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 10% ethanol unleaded gasoline blends - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 8401:2015 thay thế TCVN 8401:2011. TCVN 8401:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11239:2015 (ISO/IEC 27035:2011) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin

TCVN11239:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11239:2015,***,Công nghệ thông tin,Quản lý sự cố an toàn thông tin,Kỹ thuật an toàn,Bảo đảm an toàn thông tin ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11239:2015 ISO/IEC 27035:2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - QUẢN LÝ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN Information

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11238:2015 (ISO/IEC 27000:2014) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống an toàn thông tin - Mô hình tham chiếu cơ bản

TCVN11238:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11238:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11238:2015 ISO/IEC 27000:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - TỔNG QUAN VÀ TỪ VỰNG Information technology - Security techniques - Information security management

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8063:2015 về Xăng không chì pha 5% Etanol – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8063:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8063:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8063:2015 XĂNG KHÔNG CHÌ PHA 5% ETANOL - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 5% ethanol unleaded gasoline blends - Specifications and test methods Lời nói đầu TCVN 8063:2015 thay thế TCVN 8063:2009. TCVN 8063:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10873:2015 (ISO 6535:2008) về Máy cưa xích cầm tay - Tính năng phanh hãm xích

TCVN10873:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10873:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10873:2015 ISO 6535:2008 MÁY CƯA XÍCH CẦM TAY - TÍNH NĂNG PHANH HÃM XÍCH Portable chain-saws - Chain brake performance Lời nói đầu TCVN 10873:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 6535:2008. TCVN 10873:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10779:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong giáo dục

TCVN10779:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10779:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10779:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2008 TRONG GIÁO DỤC Quality management system - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in education Lời nói đầu TCVN 10779:2015 được xây dựng trên cơ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7980:2015 (ISO 15836:2009) về Thông tin và tư liệu - Bộ yếu tố dữ liệu Dublin Core

TCVN7980:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7980:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7980:2015 ISO 15836:2009 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - BỘ YẾU TỐ DỮ LIỆU DUBLIN CORE Information and documentation - The Dublin Core metadata element set Lời nói đầu TCVN 7980:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 15836:2009 và bản đính

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11023:2015 (ISO 2818:1994) về Chất dẻo - Chuẩn bị mẫu thử bằng máy

TCVN11023:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11023:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11023:2015 ISO 2818:1994 CHẤT DẺO - CHUẨN BỊ MẪU THỬ BẰNG MÁY Plastics - Preparation of test specimens by machining Lời nói đầu TCVN 11023:2015 hoàn toàn tương đương ISO 2818:1994 và Bản đính chính kỹ thuật 1:2007.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10947:2015 (ISO 17699:2003) về Giầy dép - Phương pháp thử mũ giầy và lót mũ giầy - Độ thấm hơi nước và độ hấp thụ hơi nước

TCVN10947:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10947:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10947:2015 ISO 17699:2003 GIÀY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ MŨ GIẦY VÀ LÓT MŨ GIẦY - ĐỘ THẤM HƠI NƯỚC VÀ ĐỘ HẤP THỤ HƠI NƯỚC Footwear - Test methods for uppers and lining - Water vapour permeability and absorption Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10948:2015 (ISO 17700:2004) về Giầy dép - Phương pháp thử mũ giầy, lót mũ giầy và lót mặt - Độ bền màu với chà xát

TCVN10948:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10948:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10948:2015 ISO 17700:2004 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ MŨ GIÀY, LÓT MŨ GIẦY VÀ LÓT MẶT - ĐỘ BỀN MÀU VỚI CHÀ XÁT Footwear -Test methods for uppers, linings and insocks - Colour fastness to rubbing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.22.31