Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 204/2015/TT-BTC) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 77062 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 204/BTC-TCHQ năm 2015 về gia hạn thực hiện thí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong do Bộ Tài chính ban hành

204/BTC-TCHQ,Công văn 204 2015,Bộ Tài chính,kho ngoại quan xăng dầu,Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong ,Thí điểm hoạt động ,Gia hạn thí điểm,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số:

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

2

Công văn 4000/TCT-DNL năm 2015 về nộp lợi nhuận còn lại theo Thông tư 187/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 do Tổng cục Thuế ban hành

4000/TCT-DNL,Công văn 4000 2015,Tổng cục Thuế,Theo Thông tư 187/2013/TT-BTC,Hướng dẫn Nghị định 204/2013/NĐ-CP ,Nộp lợi nhuận còn lại,Ngân sách Nhà nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2015

3

Công văn 204/TCGDNN-VP năm 2022 về khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

204/TCGDNN-VP,Công văn 204 2022,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,Khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến,Phần mềm dịch vụ công trực tuyến giáo dục nghề nghiệp,Phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ

Ban hành: 14/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

4

Công văn 204/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân bổ sung do Tổng cục Thuế ban hành

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế. - Căn cứ Điều 60 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. - Căn cứ Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

5

Công văn 204/BCT-XNK năm 2019 thực hiện Thông tư 56/2018/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

204/BCT-XNK,Công văn 204 2019,Bộ Công thương,Hiệp định Thương mại biên giới,Hiệp định thương mại biên giới Việt Lào,Thương mại biên giới,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 204

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

6

Công văn 204/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

204/TCHQ-TXNK,Công văn 204 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa nhập khẩu,Phân tích phân loại hàng hóa ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

7

Công văn 2015/BTC-TCHQ năm 2014 về hoàn thuế tự vệ do Bộ Tài chính ban hành

2015/BTC-TCHQ,Công văn 2015 2014,Bộ Tài chính,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2015/BTC-TCHQ V/v hoàn thuế tự vệ Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

8

Công văn 204/TTg-ĐMDN năm 2017 báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

204/TTg-DMDN,Công văn 204,Thủ tướng Chính phủ,Giám sát tài chính,Quy chế giám sát tài chính ,Giám sát tài chính quốc gia,Báo cáo giám sát tài chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

9

Công văn 204/BYT-TCDS năm 2017 về ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở do Bộ Y tế ban hành

204/BYT-TCDS,Công văn 204 2017,Bộ Y tế,Kế hoạch hóa gia đình,Dân số kế hoạch hóa gia đình,Tổ chức bộ máy,Công tác dân số,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2017

10

Công văn 4741/BTC-TCHQ năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4741/BTC-TCHQ V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. (Số 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu) Bộ Tài

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

11

Công văn 204/TCTHADS-VP năm 2016 về tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

7% số việc và 2% đến 4% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016 trên số có điều kiện thi hành. 1.4. Khen thưởng Thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp, năm

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

12

Công văn 204/TCHQ-GSQL năm 2015 xác minh số liệu nhập khẩu mặt hàng thép nhập khẩu từ Malaysia do Tổng cục Hải quan ban hành

204/TCHQ-GSQL V/v xác minh số liệu nhập khẩu mặt hàng thép nhập khẩu từ Malaysia Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015   Kính gửi: - Cục Hải quan TP Hải Phòng; - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 971/QLCT-P2 của Bộ Công thương

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

13

Công văn 7734/BTC-CST năm 2015 áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

7734/BTC-CST,Công văn 7734 2015,Bộ Tài chính,Thông tư 122/2014/TT-BTC,Áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC,Hướng dẫn Thông tư 122/2014/TT-BTC,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế nhập khẩu ưu đãi,vướng mắc thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

14

Công văn 204/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

204/QLCL-TTPC,Công văn 204 2014,Xử lý kiến nghị,xử lý kiến nghị Nông lâm Thủy sản,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

15

Công văn 12395/TCHQ-GSQL năm 2015 thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12395/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội; - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; - Cục

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2016

16

Công văn 204/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

204/TCHQ-TXNK,Công văn 204 2014,Tổng cục Hải quan,cưỡng chế thi hành thuế hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

17

Công văn 3912/TCHQ-GSQL về giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3912/TCHQ-GSQL V/v giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Trả lời

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

18

Công văn 6385/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

6385/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội; - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của các đơn vị khi triển khai thực hiện

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2017

19

Công văn 6386/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

vướng mắc thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội; - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; - Công ty CPN DHL- VNPT (Hiệp hội CAPEC). (đ/c: 06 Thăng Long, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2017

20

Công văn 964/UBDT-KHTC năm 2020 về rà soát vướng mắc, khó khăn khi thực hiện theo quy định tại Thông tư 200/2015/TT-BTC do Ủy ban Dân tộc ban hành

964/UBDT-KHTC,Công văn 964 2020,Uỷ ban Dân tộc,Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 200/2015/TT-BTC,Rà soát vướng mắc thực hiện 200/2015/TT-BTC,Rà soát khó khăn thực hiện 200/2015/TT-BTC,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.22.31