Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1501Quận 2ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 64 - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1502Quận 2ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 66 - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1503Quận 2ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG6.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1504Quận 2ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN VĂN HƯỞNG - ĐƯỜNG 475.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1505Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)THẢO ĐIỀN - SÔNG SÀI GÒN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1506Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - SÔNG SÀI GÒN5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1507Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN Ư DĨ - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1508Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN Ư DĨ - CUỐI ĐƯỜNG 6.480.0000000Đất TM-DV đô thị
1509Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5, KP 3, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐẦU ĐƯỜNG - RẠCH BÁO CHÍ6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1510Quận 2LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG SỐ 126.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1511Quận 2LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - THẢO ĐIỀN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1512Quận 2NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - THẢO ĐIỀN6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1513Quận 2NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦY - CUỐI ĐƯỜNG6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1514Quận 2NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦY - XA LỘ HÀ NỘI6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1515Quận 2NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THUỶ - CUỐI ĐƯỜNG6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1516Quận 2NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - RẠCH ÔNG CHUA6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1517Quận 2NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1518Quận 2NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRẦN NGỌC DIỆN - CUỐI ĐƯỜNG6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1519Quận 2NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THUỶ - THẢO ĐIỀN7.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1520Quận 2QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 477.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1521Quận 2THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘI - NGUYỄN VĂN HƯỞNG (TRƯỚC BAN ĐIỀU HÀNH KP3)11.680.0000000Đất TM-DV đô thị
1522Quận 2TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - THẢO ĐIỀN6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1523Quận 2TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - SÔNG SÀI GÒN7.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1524Quận 2TRÚC ĐƯỜNG (ĐƯỜNG SỐ 3 KHU BÁO CHÍ), PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - SÔNG SÀI GÒN8.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1525Quận 2VÕ TRƯỜNG TOẢNXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 117.680.0000000Đất TM-DV đô thị
1526Quận 2VÕ TRƯỜNG TOẢNĐƯỜNG 11 - RIVERSIDE6.480.0000000Đất TM-DV đô thị
1527Quận 2XA LỘ HÀ NỘICHÂN CẦU SÀI GÒN - CẦU RẠCH CHIẾC11.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1528Quận 2XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - QUỐC HƯƠNG8.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1529Quận 2XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - NGUYỄN VĂN HƯỞNG7.680.0000000Đất TM-DV đô thị
1530Quận 2ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M - 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG THẢO ĐIỀN - ĐƯỜNG VEN SÔNG 5.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1531Quận 2ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1532Quận 2AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG7.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1533Quận 2ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1534Quận 2ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG-AN PHÚNGUYỄN DUY TRINH - CẦU NAM LÝ4.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1535Quận 2ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG - 6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1536Quận 2ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 10 - ĐƯỜNG SỐ 155.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1537Quận 2ĐƯỜNG 2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂTRỌN ĐƯỜNG - 5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1538Quận 2ĐƯỜNG 3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)ĐƯỜNG SỐ 10 - ĐƯỜNG SỐ 155.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1539Quận 2ĐƯỜNG 4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)ĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 145.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1540Quận 2ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)ĐƯỜNG SỐ 10 - ĐƯỜNG SỐ 145.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1541Quận 2ĐƯỜNG 6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂTRỌN ĐƯỜNG - 5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1542Quận 2ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂĐƯỜNG SỐ 8 - CUỐI ĐƯỜNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1543Quận 2ĐƯỜNG 8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂĐƯỜNG SỐ 6 - CUỐI ĐƯỜNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1544Quận 2ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂĐƯỜNG SỐ 6 - CUỐI ĐƯỜNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1545Quận 2ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 65.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1546Quận 2ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 65.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1547Quận 2ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 35.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1548Quận 2ĐƯỜNG 13 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 45.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1549Quận 2ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 65.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1550Quận 2ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - CUỐI ĐƯỜNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1551Quận 2ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1552Quận 2ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 87.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1553Quận 2ĐƯỜNG 2, KP1, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CUỐI ĐƯỜNG7.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1554Quận 2ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1555Quận 2ĐƯỜNG 3, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 6 (KHU TĐC 1HA) - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1556Quận 2ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2 - ĐẶNG TIẾN ĐÔNG7.040.0000000Đất TM-DV đô thị
1557Quận 2ĐƯỜNG 4, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1558Quận 2ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 3 - ĐƯỜNG 85.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1559Quận 2ĐƯỜNG 5, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2- (KHU TĐC 1HA) - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1560Quận 2ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 4 - AN PHÚ5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1561Quận 2ĐƯỜNG 6, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1562Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1 - ĐOÀN HỮU TRƯNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1563Quận 2ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚ - ĐOÀN HỮU TRƯNG7.040.0000000Đất TM-DV đô thị
1564Quận 2ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG5.040.0000000Đất TM-DV đô thị
1565Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1566Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1567Quận 2ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1568Quận 2ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚ - GIANG VĂN MINH4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1569Quận 2ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 13 - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1570Quận 2ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1571Quận 2ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1572Quận 2ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG6.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1573Quận 2ĐƯỜNG 18, KP4, PHƯỜNG AN PHÚVÕ TRƯỜNG TOẢN - ĐƯỜNG 208.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1574Quận 2ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚVÕ TRƯỜNG TOẢN - ĐƯỜNG 207.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1575Quận 2ĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 18 - ĐƯỜNG 197.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1576Quận 2ĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚGIANG VĂN MINH - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1577Quận 2ĐƯỜNG 22, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 21 - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1578Quận 2ĐƯỜNG 23, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2 - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1579Quận 2ĐƯỜNG 24, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)XA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG8.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1580Quận 2ĐƯỜNG 25, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG BẮC NAM II (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG7.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1581Quận 2ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG 29 (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG7.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1582Quận 2ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG 26 (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG7.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1583Quận 2ĐƯỜNG 28, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG 27 (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG7.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1584Quận 2ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG BẮC NAM II (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG7.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1585Quận 2ĐƯỜNG A2.10, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.14 - ĐƯỜNG A2.156.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1586Quận 2ĐƯỜNG A2.11, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦA - ĐƯỜNG A2.156.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1587Quận 2ĐƯỜNG A2.12, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.14 - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1588Quận 2ĐƯỜNG A2.13, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.14 - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1589Quận 2ĐƯỜNG A2.14, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.10 - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1590Quận 2ĐƯỜNG A2.15, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.10 - ĐƯỜNG A2.126.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1591Quận 2ĐƯỜNG A2.16, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1592Quận 2ĐƯỜNG 1-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.1 - SÔNG GIỒNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1593Quận 2THÂN VĂN NHIẾPNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1594Quận 2ĐƯỜNG 2-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1-KSG - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1595Quận 2ĐƯỜNG 3-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1-KSG - ĐƯỜNG 2-KSG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1596Quận 2ĐƯỜNG 4-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2-KSG - ĐƯỜNG 3-KSG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1597Quận 2ĐƯỜNG 5-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2-KSG - THÂN VĂN NHIẾP6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1598Quận 2ĐƯỜNG 6-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2-KSG - ĐƯỜNG 3-KSG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1599Quận 2ĐƯỜNG 7-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1-KSG - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1600Quận 2ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)XA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG7.680.0000000Đất TM-DV đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status