Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 442178 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1501Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường Nguyễn Văn TốTừ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Đức Ngọc3.000.0000000Đất SX-KD đô thị
1502Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường Nguyễn Văn TốTừ hết đất nhà ông Nguyễn Đức Ngọc - hết đất phường Phùng Chí Kiên2.400.0000000Đất SX-KD đô thị
1503Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Từ đường rẽ Bưu điện đến hết đất nhà bà Ngô Thị Thuận - 1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1504Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường lên Nhà khách Tỉnh uỷ - UBND tỉnh - 1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1505Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường vào Khe Ngoại vụCách lộ giới đường Thái Nguyên (QL3) 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Trường600.0000000Đất SX-KD đô thị
1506Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường vào Khe Ngoại vụTừ đất nhà ông Nguyễn Văn Hữu - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Nam360.0000000Đất SX-KD đô thị
1507Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường vào Khe Ngoại vụTừ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Trường - hết đất nhà ông Trần Quốc Đảo360.0000000Đất SX-KD đô thị
1508Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường vào Khe Ngoại vụTừ hết đất nhà bà Nguyễn Thị Đào - hết đất nhà ông Lê Như Vương và ông Đỗ Đức Hoạt360.0000000Đất SX-KD đô thị
1509Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 4Từ cách lộ giới đường Thành Công (QL3) 20m - hết đất khe Bà Nhị720.0000000Đất SX-KD đô thị
1510Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Từ nhà ông Nguyễn Thế Thanh đến hết đất nhà bà Hà Thị Thái - 1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1511Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 5Từ cách lộ giới đường Kon Tum 20m - hết đất quán lá Cọ600.0000000Đất SX-KD đô thị
1512Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 5Từ nhà ông Triệu Quang Bảo - hết nhà ông Đàm Văn Nghị600.0000000Đất SX-KD đô thị
1513Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà ông Tô Ngọc Sơn600.0000000Đất SX-KD đô thị
1514Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ hết đất nhà ông Tô Ngọc Sơn - hết khe Thiên Thần360.0000000Đất SX-KD đô thị
1515Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ cách đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà bà Phạm Thị Luyến360.0000000Đất SX-KD đô thị
1516Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ hết đất nhà bà Phạm Thị Luyến - đất nhà ông Nguyễn Đức Tùng300.0000000Đất SX-KD đô thị
1517Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ cách đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà bà Hà Thị Yến360.0000000Đất SX-KD đô thị
1518Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà ông Vũ Đồng Giao (Sau trường dân lập Hùng Vương)600.0000000Đất SX-KD đô thị
1519Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Cách lộ giới đường Kon Tum 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tài 900.0000000Đất SX-KD đô thị
1520Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Từ hết đất nhà Nguyễn Văn Tài - hết đất nhà ông Ngô Văn Quân 480.0000000Đất SX-KD đô thị
1521Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Từ hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tài - hết đất nhà ông Tuấn Tiền480.0000000Đất SX-KD đô thị
1522Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Từ hết đất nhà bà Hoàng Thị Phương Mai - hết đất bà Vũ Thị Nguyệt 480.0000000Đất SX-KD đô thị
1523Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lan (Phía sau Chi cục thú y)720.0000000Đất SX-KD đô thị
1524Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất quán gà Minh Hoạch720.0000000Đất SX-KD đô thị
1525Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng720.0000000Đất SX-KD đô thị
1526Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng - đất nhà ông Đặng Đình Đoàn 720.0000000Đất SX-KD đô thị
1527Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng - đất nhà ông Vũ Trọng Miên 600.0000000Đất SX-KD đô thị
1528Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà ông Mai Đồng Khanh720.0000000Đất SX-KD đô thị
1529Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố là 20m (đường lên Tỉnh ủy) - hết đất phường Phùng Chí Kiên1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1530Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ nhà bà Ma Thị Thanh Huyền - hết đất nhà ông Nguyễn Hữu Trúc600.0000000Đất SX-KD đô thị
1531Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố là 20m (đường vào phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh) - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thái600.0000000Đất SX-KD đô thị
1532Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Lê Thị Nhí (vào sau Hạt Kiểm lâm thị xã)480.0000000Đất SX-KD đô thị
1533Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Cường 840.0000000Đất SX-KD đô thị
1534Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Hay780.0000000Đất SX-KD đô thị
1535Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà bà Hay - hết đất nhà ông Trịnh Văn Thắng420.0000000Đất SX-KD đô thị
1536Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà ông Trịnh Văn Thắng - Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh360.0000000Đất SX-KD đô thị
1537Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà ông Phạm Văn Phúc - hết nhà bà Bùi Thị Thắm360.0000000Đất SX-KD đô thị
1538Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Bùi Thị Thắm660.0000000Đất SX-KD đô thị
1539Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà ông Trần Anh Sơn - Trạm phát sóng viễn thông Bắc Kạn600.0000000Đất SX-KD đô thị
1540Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Phan Ngọc Bân420.0000000Đất SX-KD đô thị
1541Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Sánh660.0000000Đất SX-KD đô thị
1542Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ nhà ông Nguyễn Văn Sánh - hết nhà ông Bế Ngọc Phúc540.0000000Đất SX-KD đô thị
1543Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất bà Nguyễn Thị Đường540.0000000Đất SX-KD đô thị
1544Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ nhà ông Trần Thanh Bình - hết nhà ông Phan Anh Hiệp480.0000000Đất SX-KD đô thị
1545Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ nhà ông Nông Văn Huấn - hết nhà bà Nguyễn Thị Hương420.0000000Đất SX-KD đô thị
1546Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Sánh - hết đất nhà ông Phạm Văn Điệt480.0000000Đất SX-KD đô thị
1547Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Yến - hết nhà bà Vũ Thị Kim Oanh360.0000000Đất SX-KD đô thị
1548Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thành360.0000000Đất SX-KD đô thị
1549Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh tổ 2Từ hết đất nhà bà Trương Thị Thục - chân kè Lâm Viên480.0000000Đất SX-KD đô thị
1550Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh tổ 2Đường nhánh Bưu điện - hết đất nhà ông Nguyễn Đắc Cần480.0000000Đất SX-KD đô thị
1551Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh tổ 2Từ hết đất nhà ông Nguyễn Đắc Cần - hết nhà ông Phạm Văn Hùng360.0000000Đất SX-KD đô thị
1552Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Các khu vực còn lại Các khu vực còn lại - 240.0000000Đất SX-KD đô thị
1553Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Trục đường chínhTừ Cầu sắt Bắc Kạn - ngã 3 Lương thực (cũ) 1.500.0000000Đất SX-KD đô thị
1554Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Nguyễn Thị Minh KhaiĐường từ ngã ba lương thực (cũ) - Cầu Bắc Kạn7.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1555Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Nguyễn Thị Minh KhaiTừ ngã ba lương thực (cũ) - Cầu Pá Danh6.600.0000000Đất SX-KD đô thị
1556Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Nguyễn Thị Minh KhaiĐoạn từ cầu Pá Danh - giáp ngã ba giáp đường chiến thắng Phủ Thông5.400.0000000Đất SX-KD đô thị
1557Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Chiến Thắng Phủ Thông Đoạn từ ngã ba đường Chiến thắng Phủ Thông - cổng phụ Bệnh viện 500 giường4.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1558Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Chiến Thắng Phủ Thông Từ cổng phụ Bệnh viện 500 giường - hết đất địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai3.300.0000000Đất SX-KD đô thị
1559Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Hoàng Văn Thụ Đoạn từ ngã ba Nam Cao - hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai3.000.0000000Đất SX-KD đô thị
1560Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Hoàng Văn Thụ Đoạn từ cầu Huyền Tụng - hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1561Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu dân cư bệnh viện 500 giường lô 1 - 3.000.0000000Đất SX-KD đô thị
1562Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu dân cư bệnh viện 500 giường lô 2 - 1.500.0000000Đất SX-KD đô thị
1563Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn sau nhà ông Chu Minh Lê Tổ 11 đến hết đất phường Nguyễn Thị Minh Kh - 720.0000000Đất SX-KD đô thị
1564Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn từ nhà ông Hoàng Thanh Sơn (cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai - 720.0000000Đất SX-KD đô thị
1565Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m từ ngõ nhà ông Nguyễ - 720.0000000Đất SX-KD đô thị
1566Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Tiếp đất nhà ông Lâm Quang Oanh đến giáp UBND phường Nguyễn Thị Minh Kha - 600.0000000Đất SX-KD đô thị
1567Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến UBND phường + Khu - 1.920.0000000Đất SX-KD đô thị
1568Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường vào Trạm Y tế Minh Khai cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là - 1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1569Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường nội bộ khu dân cư Bắc Sân Bay Tổ 17 có lộ giới 11,5m - 1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1570Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường nội bộ khu dân cư Bắc Sân Bay Tổ 17 có lộ giới 6,0m - 900.0000000Đất SX-KD đô thị
1571Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ 4; Tổ 5 - 300.0000000Đất SX-KD đô thị
1572Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Bưu điện Minh Khai đi Nà PènTừ cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m - hết đất nhà ông Hà Văn Đức900.0000000Đất SX-KD đô thị
1573Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Bưu điện Minh Khai đi Nà PènTừ giáp nhà ông Hà Văn Đức - hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai 720.0000000Đất SX-KD đô thị
1574Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ Công an thị xã (cũ) đến hết đất nhà ông Hoàng Hữu Hùng - 1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1575Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ hết đất nhà ông Hoàng Hữu Hùng đến hết địa phận Tổ 17, phường Nguyễn - 900.0000000Đất SX-KD đô thị
1576Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ 15, 16, 17 - 480.0000000Đất SX-KD đô thị
1577Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ Công an Thị xã (cũ) đến giáp đất nhà ông Đặng Văn Toàn, Tổ 15 - 1.020.0000000Đất SX-KD đô thị
1578Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường trong khu dân cư Nà Cốc - 1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1579Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu vực Tổ 2 cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến hết đất - 420.0000000Đất SX-KD đô thị
1580Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường rẽ vào Tăng thiết giáp Tổ 14 (cách đường Chiến Thắng Phủ Thông là - 360.0000000Đất SX-KD đô thị
1581Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ đất nhà bà Đoàn Hồng Nhung đến Ngầm Bắc Kạn - 1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1582Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ 7, 8, 9 - 420.0000000Đất SX-KD đô thị
1583Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn đường Tổ 6 cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến hết đ - 900.0000000Đất SX-KD đô thị
1584Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu vực còn lại Tổ 6 - 450.0000000Đất SX-KD đô thị
1585Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ: 11; 12; 13; 14 - 360.0000000Đất SX-KD đô thị
1586Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các khu vực còn lại - 300.0000000Đất SX-KD đô thị
1587Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thành Công Từ ngã tư Chợ Bắc Kạn - ngã tư đường Hùng Vương10.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1588Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thành Công Ngã tư đường Hùng Vương - Cầu Bắc Kạn 10.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1589Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Hùng Vương Đường Hùng Vương - 9.600.0000000Đất SX-KD đô thị
1590Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội KỳTừ ngã ba đường Hùng Vương - hết nhà bà Nguyễn Thị Loan7.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1591Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội KỳTừ đất ông Bùi Đình Nam - ngã tư phố Quang Sơn5.400.0000000Đất SX-KD đô thị
1592Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội KỳTừ ngã tư phố Quang Sơn - gặp đường Bàn Văn Hoan4.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1593Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thanh niênĐoạn từ cách lộ giới đường Thành Công là 20m - giáp Suối Nông Thượng 4.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1594Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thanh niênTừ suối Nông Thượng - hết đất tỉnh Đoàn 3.600.0000000Đất SX-KD đô thị
1595Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thanh niênTừ tiếp đất tỉnh Đoàn - hết đường Thanh Niên2.700.0000000Đất SX-KD đô thị
1596Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Đoạn từ ngã tư chợ Bắc Kạn - hết đất nhà bà Phạm Thị Thái3.000.0000000Đất SX-KD đô thị
1597Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ hết đất nhà bà Phạm Thị Thái - giáp đất nhà bà Đinh Thị Loan1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1598Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ đất nhà bà Đinh Thị Loan - cầu Đen2.700.0000000Đất SX-KD đô thị
1599Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ cầu Đen - hết đất cây xăng Thương nghiệp 1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1600Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ hết đất cây xăng Thương nghiệp - hết đất nhà bà Đỗ Thị Thanh 1.200.0000000Đất SX-KD đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180