TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Bảng giá đất Bảng giá đất Lưu ý
Chọn địa bàn:
Loại đất:
Mức giá:
Sắp xếp:
Tìm thấy 741352 kết quả
Chú thích: VT - Vị trí đất (Vị trí 1, 2, 3, 4, 5)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
601Quận 2ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
602Quận 2ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.0000Đất ở đô thị
603Quận 2ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.0000Đất ở đô thị
604Quận 2ĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 52, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6.000.0003.000.0002.400.0001.920.0000Đất ở đô thị
605Quận 2ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
606Quận 2ĐƯỜNG 53, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 54, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.0000Đất ở đô thị
607Quận 2ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.0000Đất ở đô thị
608Quận 2ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 63, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐỖ XUÂN HỢP5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
609Quận 2ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
610Quận 2ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 53, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
611Quận 2ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
612Quận 2ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
613Quận 2ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
614Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0003.300.0002.640.0002.112.0000Đất ở đô thị
615Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6.200.0003.100.0002.480.0001.984.0000Đất ở đô thị
616Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6.200.0003.100.0002.480.0001.984.0000Đất ở đô thị
617Quận 2ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG6.200.0003.100.0002.480.0001.984.0000Đất ở đô thị
618Quận 2NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.0000Đất ở đô thị
619Quận 2NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG BÌNH TRƯNG - HẺM 112, ĐƯỜNG 424.200.0002.100.0001.680.0001.344.0000Đất ở đô thị
620Quận 2NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGHẺM 112, ĐƯỜNG 42 - ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
621Quận 2NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.0000Đất ở đô thị
622Quận 2ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CÁT LÁILÊ VĂN THỊNH - NGUYỄN VĂN GIÁP3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
623Quận 2ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
624Quận 2LÊ HỮU KIỀUNGUYỄN THỊ ĐỊNH - BÁT NÀN6.000.0003.000.0002.400.0001.920.0000Đất ở đô thị
625Quận 2ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.000.0002.000.0001.600.0001.280.0000Đất ở đô thị
626Quận 2ĐƯỜNG 53-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
627Quận 2BÁT NÀNĐỒNG VĂN CỐNG - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.0000Đất ở đô thị
628Quận 2ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
629Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - NGUYỄN TƯ NGHIÊM4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
630Quận 2NGUYỄN ĐĂNG ĐẠOĐƯỜNG 47-BTT - ĐƯỜNG 53-BTT5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
631Quận 2ĐƯỜNG 47-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
632Quận 2ĐƯỜNG 48-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
633Quận 2ĐƯỜNG 49-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
634Quận 2ĐƯỜNG 50-BTTLÊ HỮU KIỀU - NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
635Quận 2ĐƯỜNG 51-BTTLÊ HỮU KIỀU - NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
636Quận 2ĐƯỜNG 52-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
637Quận 2ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYTRỌN ĐƯỜNG - 5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
638Quận 2ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
639Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI) - ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
640Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
641Quận 2ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
642Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
643Quận 2ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
644Quận 2ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - SÔNG GIỒNG ÔNG TỐ3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
645Quận 2ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
646Quận 2ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
647Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
648Quận 2ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
649Quận 2ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
650Quận 2ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.0000Đất ở đô thị
651Quận 2ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
652Quận 2ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
653Quận 2ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - LÊ HỮU KIỀU3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
654Quận 2ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI) - NGUYỄN TƯ NGHIÊM3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
655Quận 2ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN TUYỂN - ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
656Quận 2ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
657Quận 2ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - LÊ VĂN THỊNH3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
658Quận 2ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
659Quận 2ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN TUYỂN - NGUYỄN DUY TRINH4.000.0002.000.0001.600.0001.280.0000Đất ở đô thị
660Quận 2ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
661Quận 2ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
662Quận 2ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
663Quận 2ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - LÊ VĂN THỊNH4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
664Quận 2ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)NGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
665Quận 2ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
666Quận 2ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI) - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
667Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
668Quận 2ĐƯỜNG SỐ 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.0000Đất ở đô thị
669Quận 2ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYTRỌN ĐƯỜNG - 3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
670Quận 2ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
671Quận 2ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
672Quận 2LÊ VĂN THỊNHNGUYỄN DUY TRINH - NGUYỄN THỊ ĐỊNH5.800.0002.900.0002.320.0001.856.0000Đất ở đô thị
673Quận 2NGUYỄN DUY TRINHCẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 - CẦU XÂY DỰNG6.600.0003.300.0002.640.0002.112.0000Đất ở đô thị
674Quận 2NGUYỄN TƯ NGHIÊM, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - NGUYỄN TUYỂN5.800.0002.900.0002.320.0001.856.0000Đất ở đô thị
675Quận 2NGUYỄN TUYỂN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYTRỌN ĐƯỜNG - 5.800.0002.900.0002.320.0001.856.0000Đất ở đô thị
676Quận 2ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - TRỊNH KHẮC LẬP6.600.0003.300.0002.640.0002.112.0000Đất ở đô thị
677Quận 2ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI6.600.0003.300.0002.640.0002.112.0000Đất ở đô thị
678Quận 2ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
679Quận 2ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
680Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI6.000.0003.000.0002.400.0001.920.0000Đất ở đô thị
681Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐỒNG VĂN CỐNG - THÍCH MẬT THỂ5.400.0002.700.0002.160.0001.728.0000Đất ở đô thị
682Quận 2ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI6.000.0003.000.0002.400.0001.920.0000Đất ở đô thị
683Quận 2ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐỒNG VĂN CỐNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.0000Đất ở đô thị
684Quận 2ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
685Quận 2ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
686Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
687Quận 2ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.900.0001.950.0001.560.0001.248.0000Đất ở đô thị
688Quận 2ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.900.0001.950.0001.560.0001.248.0000Đất ở đô thị
689Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.900.0001.950.0001.560.0001.248.0000Đất ở đô thị
690Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.900.0001.950.0001.560.0001.248.0000Đất ở đô thị
691Quận 2THẠNH MỸ LỢI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI6.000.0003.000.0002.400.0001.920.0000Đất ở đô thị
692Quận 2THÍCH MẬT THỂ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - ĐỒNG VĂN CỐNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.0000Đất ở đô thị
693Quận 2TRỊNH KHẮC LẬP, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐỒNG VĂN CỐNG5.700.0002.850.0002.280.0001.824.0000Đất ở đô thị
694Quận 2ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
695Quận 2ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
696Quận 2ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
697Quận 2ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
698Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG - 4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
699Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG - 4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
700Quận 2ĐƯỜNG 12, 13, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG - 4.600.0002.300.0001.840.0001.472.0000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »


DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!