TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Bảng giá đất Bảng giá đất Lưu ý
Chọn địa bàn:
Loại đất:
Mức giá:
Sắp xếp:
Tìm thấy 741352 kết quả
Chú thích: VT - Vị trí đất (Vị trí 1, 2, 3, 4, 5)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
501Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
502Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
503Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H). KP1, PHƯỜNG AN PHÚ - ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
504Quận 2ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H). KP1, PHƯỜNG AN PHÚ - ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
505Quận 2ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
506Quận 2ĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHTRỌN ĐƯỜNG - 8.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
507Quận 2ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
508Quận 2ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
509Quận 2ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8.400.0004.200.0003.360.0002.688.0000Đất ở đô thị
510Quận 2ĐƯỜNG 6, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐẶNG TIẾN ĐÔNG - ĐƯỜNG 8, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ8.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
511Quận 2GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG9.200.0004.600.0003.680.0002.944.0000Đất ở đô thị
512Quận 2ĐỒNG VĂN CỐNGMAI CHÍ THỌ - CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 26.800.0003.400.0002.720.0002.176.0000Đất ở đô thị
513Quận 2ĐỒNG VĂN CỐNGCẦU GIỒNG ÔNG TỐ 2 - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG8.400.0004.200.0003.360.0002.688.0000Đất ở đô thị
514Quận 2NGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG DẪN CAO TỐC TPHCM-LONG THÀNH- DẦU GIÂY - CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 18.000.0004.000.0003.200.0002.560.0000Đất ở đô thị
515Quận 2NGUYỄN THỊ ĐỊNHCẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 - VÕ CHÍ CÔNG9.800.0004.900.0003.920.0003.136.0000Đất ở đô thị
516Quận 2NGUYỄN THỊ ĐỊNHVÕ CHÍ CÔNG - PHÀ CÁT LÁI7.500.0003.750.0003.000.0002.400.0000Đất ở đô thị
517Quận 2ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN NÃO - MAI CHÍ THỌ15.000.0007.500.0006.000.0004.800.0000Đất ở đô thị
518Quận 2NGUYỄN HOÀNGXA LỘ HÀ NỘI - LƯƠNG ĐỊNH CỦA14.000.0007.000.0005.600.0004.480.0000Đất ở đô thị
519Quận 2NGUYỄN QUÝ ĐỨCĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG14.400.0007.200.0005.760.0004.608.0000Đất ở đô thị
520Quận 2VŨ TÔNG PHANNGUYỄN HOÀNG - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
521Quận 2TRẦN LỰUVŨ TÔNG PHAN - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
522Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN LỰU - LƯƠNG ĐỊNH CỦA12.400.0006.200.0004.960.0003.968.0000Đất ở đô thị
523Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN LỰU - CUỐI ĐƯỜNG12.200.0006.100.0004.880.0003.904.0000Đất ở đô thị
524Quận 2ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN NÃO - NGUYỄN QUÝ CẢNH12.400.0006.200.0004.960.0003.968.0000Đất ở đô thị
525Quận 2THÁI THUẬNNGUYỄN QUÝ CẢNH - CUỐI ĐƯỜNG12.600.0006.300.0005.040.0004.032.0000Đất ở đô thị
526Quận 2ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - THÁI THUẬN13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
527Quận 2ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
528Quận 2NGUYỄN QUÝ CẢNHĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - VŨ TÔNG PHAN13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
529Quận 2ĐƯỜNG 8 A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 7C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
530Quận 2ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚNGUYỄN QUÝ ĐỨC - THÁI THUẬN12.600.0006.300.0005.040.0004.032.0000Đất ở đô thị
531Quận 2ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH ANVŨ TÔNG PHAN - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131)12.600.0006.300.0005.040.0004.032.0000Đất ở đô thị
532Quận 2ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH ANĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN - LƯƠNG ĐỊNH CỦA12.600.0006.300.0005.040.0004.032.0000Đất ở đô thị
533Quận 2ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN LỰU - ĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12.000.0006.000.0004.800.0003.840.0000Đất ở đô thị
534Quận 2ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - VŨ TÔNG PHAN13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
535Quận 2ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚNGUYỄN HOÀNG - ĐƯỜNG 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12.200.0006.100.0004.880.0003.904.0000Đất ở đô thị
536Quận 2DƯƠNG VĂN ANNGUYỄN HOÀNG - ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
537Quận 2ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬN - ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
538Quận 2ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - ĐƯỜNG 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
539Quận 2ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬN - ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
540Quận 2ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬN - ĐƯỜNG 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
541Quận 2ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - DƯƠNG VĂN AN13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
542Quận 2ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHAN - ĐƯỜNG 16 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
543Quận 2ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚDƯƠNG VĂN AN - ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12.200.0006.100.0004.880.0003.904.0000Đất ở đô thị
544Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHAN - ĐỖ PHÁP THUẬN12.400.0006.200.0004.960.0003.968.0000Đất ở đô thị
545Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHAN - ĐỖ PHÁP THUẬN12.400.0006.200.0004.960.0003.968.0000Đất ở đô thị
546Quận 2ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐỒ PHÁP THUẬN - ĐƯỜNG 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12.400.0006.200.0004.960.0003.968.0000Đất ở đô thị
547Quận 2ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG - 12.400.0006.200.0004.960.0003.968.0000Đất ở đô thị
548Quận 2CAO ĐỨC LÂNLƯƠNG ĐỊNH CỦA - NGUYỄN HOÀNG13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
549Quận 2ĐỖ PHÁP THUẬNCAO ĐỨC LÂN - ĐƯỜNG 32 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
550Quận 2BÙI TÁ HÁNTRỌN ĐƯỜNG - 13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
551Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG11.900.0005.950.0004.760.0003.808.0000Đất ở đô thị
552Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
553Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
554Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
555Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
556Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.500.0006.750.0005.400.0004.320.0000Đất ở đô thị
557Quận 2ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚCAO ĐỨC LÂN - TRẦN LỰU12.000.0006.000.0004.800.0003.840.0000Đất ở đô thị
558Quận 2ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG - 12.000.0006.000.0004.800.0003.840.0000Đất ở đô thị
559Quận 2ĐƯỜNG SỐ 34 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 4A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG12.000.0006.000.0004.800.0003.840.0000Đất ở đô thị
560Quận 2ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - LƯƠNG ĐỊNH CỦA12.000.0006.000.0004.800.0003.840.0000Đất ở đô thị
561Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - ĐƯỜNG 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12.000.0006.000.0004.800.0003.840.0000Đất ở đô thị
562Quận 2ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN LỰU - CAO ĐỨC LÂN12.400.0006.200.0004.960.0003.968.0000Đất ở đô thị
563Quận 2ĐƯỜNG 3.5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
564Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN VĂN GIÁP5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
565Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.0000Đất ở đô thị
566Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
567Quận 2ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
568Quận 2ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
569Quận 2ĐƯỜNG 10, 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
570Quận 2ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - GIÁO XỨ MỸ HÒA4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
571Quận 2ĐƯỜNG 13, 15, 16, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
572Quận 2ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGGIÁO XỨ MỸ HÒA - ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
573Quận 2ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
574Quận 2ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
575Quận 2ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
576Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
577Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
578Quận 2ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
579Quận 2ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.0000Đất ở đô thị
580Quận 2ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG3.900.0001.950.0001.560.0001.248.0000Đất ở đô thị
581Quận 2ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.0000Đất ở đô thị
582Quận 2ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
583Quận 2ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.0000Đất ở đô thị
584Quận 2ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.0000Đất ở đô thị
585Quận 2ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.0000Đất ở đô thị
586Quận 2ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
587Quận 2ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.0000Đất ở đô thị
588Quận 2ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.0000Đất ở đô thị
589Quận 2ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - DỰ ÁN CÔNG TY THỦ THIÊM4.500.0002.250.0001.800.0001.440.0000Đất ở đô thị
590Quận 2ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGKHU DÂN CƯ HIỆN HỮU - ĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.0000Đất ở đô thị
591Quận 2ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.0000Đất ở đô thị
592Quận 2ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.0000Đất ở đô thị
593Quận 2ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
594Quận 2ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGLÊ VĂN THỊNH - NGUYỄN TRUNG NGUYỆT4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
595Quận 2ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - NGUYỄN TRUNG NGUYỆT4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
596Quận 2ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN VĂN GIÁP - NGUYỄN ĐÔN TIẾT3.700.0001.850.0001.480.0001.184.0000Đất ở đô thị
597Quận 2ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN TRUNG NGUYỆT - ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.0000Đất ở đô thị
598Quận 2ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGLÊ VĂN THỊNH - ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
599Quận 2ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị
600Quận 2ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.0000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!