Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1301Quận 2ĐƯỜNG 46-CLĐƯỜNG 69-CL - ĐƯỜNG 60-CL5.100.0000000Đất ở đô thị
1302Quận 2ĐƯỜNG 47-CLĐƯỜNG 69-CL - ĐƯỜNG 67-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1303Quận 2ĐƯỜNG 49-CLĐƯỜNG 69-CL - ĐƯỜNG 67-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1304Quận 2ĐƯỜNG 50-CLĐƯỜNG 65-CL - ĐƯỜNG 60-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1305Quận 2ĐƯỜNG 51-CLĐƯỜNG 69-CL - ĐƯỜNG 67-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1306Quận 2ĐƯỜNG 52-CLĐƯỜNG 60-CL - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0000000Đất ở đô thị
1307Quận 2ĐƯỜNG 53-CLĐƯỜNG 67-CL - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0000000Đất ở đô thị
1308Quận 2ĐƯỜNG 54-CLĐƯỜNG 64-CL - ĐƯỜNG 60-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1309Quận 2ĐƯỜNG 55-CLĐƯỜNG 66-CL - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0000000Đất ở đô thị
1310Quận 2ĐƯỜNG 56-CLĐƯỜNG 65-CL - ĐƯỜNG 60-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1311Quận 2ĐƯỜNG 57-CLĐƯỜNG 71-CL - ĐƯỜNG 60-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1312Quận 2ĐƯỜNG 60-CLĐƯỜNG 42-CL - ĐƯỜNG 57-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1313Quận 2ĐƯỜNG 64-CLĐƯỜNG 39-CL - ĐƯỜNG 56-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1314Quận 2ĐƯỜNG 65-CLĐƯỜNG 39-CL - ĐƯỜNG 57-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1315Quận 2ĐƯỜNG 66-CLĐƯỜNG 39-CL - ĐƯỜNG 57-CL4.100.0000000Đất ở đô thị
1316Quận 2ĐƯỜNG 67-CLĐƯỜNG 46-CL - ĐƯỜNG 55-CL4.200.0000000Đất ở đô thị
1317Quận 2ĐƯỜNG 69-CLĐƯỜNG 43-CL - CUỐI ĐƯỜNG3.900.0000000Đất ở đô thị
1318Quận 2ĐƯỜNG 70-CLĐƯỜNG 43-CL - ĐƯỜNG 57-CL4.500.0000000Đất ở đô thị
1319Quận 2ĐƯỜNG 71-CLĐƯỜNG 43-CL - ĐƯỜNG 57-CL4.500.0000000Đất ở đô thị
1320Quận 2ĐƯỜNG 16 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 23 - ĐƯỜNG 454.500.0000000Đất ở đô thị
1321Quận 2ĐƯỜNG 50 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 41 - ĐƯỜNG 454.500.0000000Đất ở đô thị
1322Quận 2ĐƯỜNG 51 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 60 - ĐƯỜNG 474.500.0000000Đất ở đô thị
1323Quận 2ĐƯỜNG 55 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 60 - ĐƯỜNG 574.500.0000000Đất ở đô thị
1324Quận 2ĐƯỜNG 61 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 60 - ĐƯỜNG 634.500.0000000Đất ở đô thị
1325Quận 2MAI CHÍ THỌHẦM SÔNG SÀI GÒN - NÚT GIAO CÁT LÁI-XA LỘ HÀ NỘI9.000.0000000Đất ở đô thị
1326Quận 2ĐƯỜNG 10A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 10 - ĐƯỜNG 11A12.000.0000000Đất ở đô thị
1327Quận 2ĐƯỜNG SỐ 12A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 3712.000.0000000Đất ở đô thị
1328Quận 2ĐƯỜNG SỐ 26 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 30 - ĐƯỜNG SỐ 3112.400.0000000Đất ở đô thị
1329Quận 2ĐƯỜNG SỐ 27A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 27 - ĐƯỜNG SỐ 2612.400.0000000Đất ở đô thị
1330Quận 2ĐƯỜNG D1 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH ANLƯƠNG ĐỊNH CỦA - ĐƯỜNG SỐ 167.800.0000000Đất ở đô thị
1331Quận 2ĐƯỜNG D2 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH ANLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
1332Quận 2ĐƯỜNG D3 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG D2 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM) - CUỐI ĐƯỜNG7.400.0000000Đất ở đô thị
1333Quận 2ĐƯỜNG D4 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG D1 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM) - ĐƯỜNG D27.400.0000000Đất ở đô thị
1334Quận 2ĐƯỜNG SỐ 43-BTTLÊ VĂN THỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.600.0000000Đất ở đô thị
1335Quận 2ĐƯỜNG SỐ 44-BTTTRỌN ĐƯỜNG - 4.200.0000000Đất ở đô thị
1336Quận 2ĐƯỜNG SỐ 45-BTTTRỌN ĐƯỜNG - 4.200.0000000Đất ở đô thị
1337Quận 2PHAN VĂN ĐÁNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - TRƯƠNG VĂN BANG8.000.0000000Đất ở đô thị
1338Quận 2NGUYỄN AN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYỄN VĂN KỈNH - ĐƯỜNG 103-TML8.000.0000000Đất ở đô thị
1339Quận 2TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)LÊ HỮU KIỀU - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1340Quận 2NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)BÁT NÀN - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1341Quận 2NGUYỄN THANH SƠN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - ĐƯỜNG 103-TML8.000.0000000Đất ở đô thị
1342Quận 2LÊ HIẾN MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - ĐƯỜNG 103-TML8.000.0000000Đất ở đô thị
1343Quận 2TẠ HIỆN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - ĐƯỜNG 103-TML8.000.0000000Đất ở đô thị
1344Quận 2ĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - ĐƯỜNG 103-TML8.000.0000000Đất ở đô thị
1345Quận 2NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)TRỌN ĐƯỜNG - 8.000.0000000Đất ở đô thị
1346Quận 2LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - SỬ HY NHAN8.000.0000000Đất ở đô thị
1347Quận 2NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)ĐỒNG VĂN CỐNG - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1348Quận 2PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA1)TRỌN ĐƯỜNG - 7.000.0000000Đất ở đô thị
1349Quận 2NGUYỄN MỘNG TUÂN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)TRƯƠNG VĂN BANG - CUỐI ĐƯỜNG7.500.0000000Đất ở đô thị
1350Quận 2TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1351Quận 2NGUYỄN QUANG BẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ - PHẠM HY LƯỢNG7.000.0000000Đất ở đô thị
1352Quận 2ĐÀM VĂN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ - NGUYỄN KHOA ĐĂNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1353Quận 2PHẠM THẬN DUẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ - NGUYỄN KHOA ĐĂNG6.600.0000000Đất ở đô thị
1354Quận 2PHẠM CÔNG TRỨ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)NGUYỄN TRỌNG QUẢN - CUỐI ĐƯỜNG6.500.0000000Đất ở đô thị
1355Quận 2PHẠM HY LƯỢNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)PHẠM CÔNG TRỨ - CUỐI ĐƯỜNG6.500.0000000Đất ở đô thị
1356Quận 2PHẠM ĐÔN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)ĐÀM VĂN LỄ - ĐƯỜNG SỐ 16.600.0000000Đất ở đô thị
1357Quận 2NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)PHẠM CÔNG TRỨ - CUỐI ĐƯỜNG6.500.0000000Đất ở đô thị
1358Quận 2VŨ PHƯƠNG ĐỀ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRỌN ĐƯỜNG - 6.500.0000000Đất ở đô thị
1359Quận 2QUÁCH GIAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)SỬ HY NHAN - CUỐI ĐƯỜNG6.500.0000000Đất ở đô thị
1360Quận 2SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRỌN ĐƯỜNG - 6.500.0000000Đất ở đô thị
1361Quận 2ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 5 - ĐƯỜNG 234.000.0000000Đất ở đô thị
1362Quận 2ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐỖ XUÂN HỢP - ĐƯỜNG 50-AP4.800.0000000Đất ở đô thị
1363Quận 2ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐỖ XUÂN HỢP - ĐƯỜNG 50-AP4.800.0000000Đất ở đô thị
1364Quận 2ĐƯỜNG 41-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 45-AP - ĐƯỜNG 44-AP4.800.0000000Đất ở đô thị
1365Quận 2ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 49-AP - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0000000Đất ở đô thị
1366Quận 2ĐƯỜNG 43-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - ĐƯỜNG 42-AP4.800.0000000Đất ở đô thị
1367Quận 2ĐƯỜNG 44-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0000000Đất ở đô thị
1368Quận 2ĐƯỜNG 45-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - ĐƯỜNG 42-AP4.800.0000000Đất ở đô thị
1369Quận 2ĐƯỜNG 46-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0000000Đất ở đô thị
1370Quận 2ĐƯỜNG 47-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - ĐƯỜNG 42-AP4.800.0000000Đất ở đô thị
1371Quận 2ĐƯỜNG 48-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - ĐƯỜNG 42-AP4.800.0000000Đất ở đô thị
1372Quận 2ĐƯỜNG 49-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 39-AP - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0000000Đất ở đô thị
1373Quận 2ĐƯỜNG 50-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 39-AP - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0000000Đất ở đô thị
1374Quận 2ĐƯỜNG TRONG DỰ ÁN CÔNG TY CARICĐƯỜNG 12 - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
1375Quận 2ĐƯỜNG 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM, CTY PHÚ NHUẬN)DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN - ĐƯỜNG 585.400.0000000Đất ở đô thị
1376Quận 2ĐƯỜNG 52 (DỰ ÁN CTY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG VEN SÔNG GIỒNG ÔNG TỐ DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN - 5.400.0000000Đất ở đô thị
1377Quận 2ĐƯỜNG 55 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 54 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG 63 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)5.100.0000000Đất ở đô thị
1378Quận 2ĐƯỜNG 57 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)TRỌN ĐƯỜNG - 5.100.0000000Đất ở đô thị
1379Quận 2ĐƯỜNG 58 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - CUỐI ĐƯỜNG5.100.0000000Đất ở đô thị
1380Quận 2ĐƯỜNG 59 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG SỐ 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)5.100.0000000Đất ở đô thị
1381Quận 2ĐƯỜNG 64-BTĐ (DỰ ÁN CTY TRƯỜNG THỊNH)NGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 656.000.0000000Đất ở đô thị
1382Quận 2ĐƯỜNG 65-BTĐ (DỰ ÁN CTY TRƯỜNG THỊNH)TRỌN ĐƯỜNG - 6.000.0000000Đất ở đô thị
1383Quận 2ĐƯỜNG 46-BTTTRỌN ĐƯỜNG - 4.600.0000000Đất ở đô thị
1384Quận 2ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - CẦU PHÚ MỸ7.000.0000000Đất ở đô thị
1385Quận 2ĐƯỜNG 53-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HÀ ĐÔ)BÁT NÀN - TẠ HIỆN7.000.0000000Đất ở đô thị
1386Quận 2ĐƯỜNG 63-TML (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA)NGUYỄN AN - ĐẶNG NHƯ MAI7.000.0000000Đất ở đô thị
1387Quận 2ĐƯỜNG 65-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN)ĐẶNG NHƯ MAI - NGUYỄN ĐỊA LÔ7.000.0000000Đất ở đô thị
1388Quận 2ĐƯỜNG 66-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN)PHAN BÁ VÀNH - ĐƯỜNG 65-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1389Quận 2ĐƯỜNG 70-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG 74-TML - ĐƯỜNG 69-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1390Quận 2ĐƯỜNG 71-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN VĂN KỈNH - ĐƯỜNG 103-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1391Quận 2ĐƯỜNG 72-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG 74-TML - ĐƯỜNG 69-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1392Quận 2ĐƯỜNG 73-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)PHAN BÁ VÀNH - CUỐI ĐƯỜNG7.000.0000000Đất ở đô thị
1393Quận 2ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)PHAN BÁ VÀNH - CUỐI ĐƯỜNG7.000.0000000Đất ở đô thị
1394Quận 2ĐƯỜNG 75-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH ĐÁ BÌNH DƯƠNG)NGUYỄN ĐỊA LÔ - NGUYỄN MỘNG TUÂN7.000.0000000Đất ở đô thị
1395Quận 2ĐƯỜNG 76-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 79-TML - ĐƯỜNG 80-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1396Quận 2ĐƯỜNG 77-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 79-TML - ĐƯỜNG 80-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1397Quận 2ĐƯỜNG 78-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 77-TML - ĐỒNG VĂN CỐNG7.000.0000000Đất ở đô thị
1398Quận 2ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)LÂM QUANG KY - NGUYỄN KHOA ĐĂNG7.000.0000000Đất ở đô thị
1399Quận 2ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 79-TML - CUỐI ĐƯỜNG7.000.0000000Đất ở đô thị
1400Quận 2ĐƯỜNG 81-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)LÂM QUANG KY - NGUYỄN KHOA ĐĂNG7.000.0000000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status