Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 442178 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1301Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Nguyễn Văn TốĐoạn từ cách lộ giới đường Cứu Quốc 20m - giáp đất Nông Thượng3.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1302Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ ngã ba đường Cứu Quốc - trường THCS Bắc Kạn4.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1303Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ giáp trường THCS Bắc Kạn - cuối đường Thanh Niên5.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1304Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường vào trường Quân sựTừ ngã ba đường Thanh Niên - cầu Dương Quang2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1305Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường vào trường Quân sựTừ cầu Dương Quang - hết đất nhà ông Nguyễn Duy Khánh1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1306Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường vào trường Quân sựTừ giáp đất nhà ông Nguyễn Duy Khánh - hết địa phận phường Sông Cầu 800.0000000Đất TM-DV đô thị
1307Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ ngã tư đường Cứu Quốc - đầu cầu Dương Quang (Đường Bàn Văn Hoan)4.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1308Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Tuyến đường nội bộ trong khu dân cư Quang Sơn - 2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1309Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội Kỳ cũĐoạn từ cổng sau chợ Bắc Kạn - cầu Đội Kỳ3.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1310Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội Kỳ cũTừ cầu Đội Kỳ - gặp đường Đội Kỳ2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1311Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường từ ngã ba giao đường Hùng Vương với đường Đội Kỳ ra đường Thanh Niên - 10.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1312Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ giáp đất tỉnh Đoàn - đất nhà bà Trần Thị Duyên giáp đất lô 1 đường Đội Kỳ2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1313Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường vào nhà ông Phùng Thế Cập (Đoạn cách lộ giới đường Cứu Quốc là 20m - ao trường Nội trú)640.0000000Đất TM-DV đô thị
1314Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường vào trường Nội trú: Tính từ giáp đất nhà ông Hoàng Văn Trung - hết đất nhà bà Hà Thị Nha1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1315Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường đi Nông Thượng cũ: Từ suối Nông Thượng (khu trại giam cũ - điểm gặp đường Nguyễn Văn Tố)1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1316Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ cổng sau chợ Bắc Kạn, từ nhà ông Vũ Đình Viên - giáp đất nhà ông Tống Văn Tính2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1317Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà bà Tống Thị Yến - nhà ông Mùng Ngọc Tài1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1318Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà bà Sầm Thị Hương - nhà bà Vũ Thị Mận1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1319Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà bà Tráng Thị Sỏi - hết nhà văn hóa tổ 22.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1320Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà ông Tống Anh Sơn - suối Nông Thượng2.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1321Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ hết đất nhà ông Đào Xuân Lệ - đất nhà bà Nguyễn Thị Đào1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1322Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Khu vực còn lại của Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8, Tổ 9 - 1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1323Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Khu vực còn lại của Tổ 12 - 800.0000000Đất TM-DV đô thị
1324Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Khu vực còn lại của Tổ 11A, 11B, 11C, Tổ 13, Tổ 14, Tổ 15, Tổ 16, Tổ 17 - 560.0000000Đất TM-DV đô thị
1325Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Các khu vực còn lại chưa nêu ở trên (Tổ 10, 18, 19) - 400.0000000Đất TM-DV đô thị
1326Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố 20m - cầu Nà Diểu 1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1327Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ hết cầu Nà Diểu - cầu Cốc Muổng800.0000000Đất TM-DV đô thị
1328Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ hết cầu Cốc Muổng - cầu Nà Vịt640.0000000Đất TM-DV đô thị
1329Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ cầu Nà Vịt - hết đất nhà ông Hoàng Văn Rận480.0000000Đất TM-DV đô thị
1330Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ giáp đất nhà ông Rận - giáp đất Thanh Vận 400.0000000Đất TM-DV đô thị
1331Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ giáp đất nhà ông Lộc Văn Lực - hết đất nhà ông Nông Văn Lựu640.0000000Đất TM-DV đô thị
1332Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ giáp đất nhà ông Nông Văn Lựu - cầu Pác Cốp (Thôn Khuổi Cuồng)400.0000000Đất TM-DV đô thị
1333Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ cầu Pác Cốp - cách lộ giới đường Thái Nguyên là 100m480.0000000Đất TM-DV đô thị
1334Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ cách lộ giới đường Thái Nguyên (QL3) là 100m - cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m800.0000000Đất TM-DV đô thị
1335Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường Thái Nguyên (QL3)Đường Thái Nguyên (QL3) Đoạn từ giáp đất phường Phùng Chí Kiên - giáp đất Xuất Hoá3.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1336Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường Nguyễn Văn Tố từ giáp đất phường Sông Cầu - giáp đất phường Phùng Chí Kiên3.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1337Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ nhà ông La Hữu Huân - hết đất nhà ông Đỗ Văn Song440.0000000Đất TM-DV đô thị
1338Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường vào kho K97Từ sau 20m đường Thái Nguyên (QL3) vào 100m kho K97 - 1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1339Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường vào kho K97Từ sau 100m đường vào kho K97 - 640.0000000Đất TM-DV đô thị
1340Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường vào thôn Thôm Luông - 480.0000000Đất TM-DV đô thị
1341Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ hết đất nhà ông Mai Văn Yên vào thôn Nà Chuông - 320.0000000Đất TM-DV đô thị
1342Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ giáp đất nhà ông Phượng Tài Long - giáp đất thôn Khuổi Chang320.0000000Đất TM-DV đô thị
1343Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ giáp Trường trung cấp nghề - hết đất nhà ông Hà Đức Sơn thôn Nà Bản400.0000000Đất TM-DV đô thị
1344Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ hết nhà ông Hà Đức Sơn - thôn Nà Bản320.0000000Đất TM-DV đô thị
1345Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường vào khu Khuổi Mài - nhà ông Nông Văn Lực320.0000000Đất TM-DV đô thị
1346Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường từ thôn Thôm Luông (nhà ông Thái) - đường Tân Thành (khu vực Nà Bon)320.0000000Đất TM-DV đô thị
1347Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường từ thôn Thôm Luông (nhà ông Bình) - thôn Cốc Muổng320.0000000Đất TM-DV đô thị
1348Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhCác khu vực còn lại - 240.0000000Đất TM-DV đô thị
1349Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ giáp đất Nông Thượng - hết đất nhà bà Đặng Thị Tiền2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1350Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ giáp đất nhà bà Đặng Thị Tiền - cầu Nà Kiệng 1.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1351Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cầu Nà Kiệng - cầu Xuất Hóa2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1352Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cầu Xuất Hoá - cầu Suối Viền2.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1353Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cầu Suối Viền - hết đất Xuất Hóa800.0000000Đất TM-DV đô thị
1354Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ giáp cầu Xuất Hoá - hết đất Xuất Hoá (Đường đi Na Rì - QL3B)400.0000000Đất TM-DV đô thị
1355Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cách lộ giới (QL3) 20m rẽ vào Trường tiểu học - đầu đập tràn800.0000000Đất TM-DV đô thị
1356Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường đi Tân CưCách lộ giới (QL3) 20m đi vào đường Tân Cư - hết đất nhà bà Hoàng Thị Du320.0000000Đất TM-DV đô thị
1357Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường đi Tân CưTừ giáp đất nhà bà Hoàng Thị Du - ngã ba trường học cũ240.0000000Đất TM-DV đô thị
1358Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường Tân Cư đi Khuổi PáiTừ ngã ba trường học cũ đi Khuổi Pái - xã Huyền Tụng - 160.0000000Đất TM-DV đô thị
1359Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường Tân Cư đi Khuổi PáiTừ ngã ba trường hoc cũ - nhà bà Nguyễn Thị Dịu200.0000000Đất TM-DV đô thị
1360Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực bên kia suối của 2 thôn: Lủng Hoàn và Đoàn Kết - 200.0000000Đất TM-DV đô thị
1361Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực bên kia suối từ nhà ông Nguyễn Trọng Cánh - hết đất nhà ông Hoàng Văn Đường200.0000000Đất TM-DV đô thị
1362Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cách lộ giới (QL3) 20m rẽ vào kho K15 dọc hai bên đường - cầu nhà ông Hà Quang Khải400.0000000Đất TM-DV đô thị
1363Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cầu nhà ông Hà Quang Khải - nhà bà Nguyễn Thị Dịu320.0000000Đất TM-DV đô thị
1364Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTuyến đường từ cổng làng Thanh Niên văn hoá (thôn Mai Hiên) - hết đất khu Đon Hin320.0000000Đất TM-DV đô thị
1365Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTuyến đường từ cổng làng Thanh Niên văn hoá (thôn Mai Hiên) - hết đất ông Lường Văn Cập240.0000000Đất TM-DV đô thị
1366Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực còn lại của thôn Mai Hiên - 160.0000000Đất TM-DV đô thị
1367Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực từ nhà ông Hà Hữu Tung thôn Bản Đồn 1 - cầu nhà ông Đinh Văn Mạn, Bản Đồn 1 và khu nhà bà Triệu Thị Quyến 240.0000000Đất TM-DV đô thị
1368Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cầu nhà ông Đinh Văn Mạn, Bản Đồn 1 - cổng Trường THCS Xuất Hóa320.0000000Đất TM-DV đô thị
1369Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cổng Trường THCS Xuất Hóa - cầu ngầm Bản Pjạt240.0000000Đất TM-DV đô thị
1370Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực từ nhà ông Hà Đức Học sau Trường THCS Xuất Hóa - nhà ông Triệu Văn Quyên240.0000000Đất TM-DV đô thị
1371Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ cách lộ giới QL3 là 20m - cầu Nà Bản800.0000000Đất TM-DV đô thị
1372Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ cầu Nà Bản - hết đất nhà ông Hứa Văn Hội400.0000000Đất TM-DV đô thị
1373Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ hết đất nhà ông Hứa Văn Hội - hết thôn Bản Rạo320.0000000Đất TM-DV đô thị
1374Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ hết đất nhà ông Nông Văn Quý đi - thôn Khuổi Trang (Nông Thượng) 200.0000000Đất TM-DV đô thị
1375Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ cầu Nà Bản - hết đất nhà bà Lê Thị Thiền (Bản Đồn 2)320.0000000Đất TM-DV đô thị
1376Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực Nà Pẻn sau lô 1 (Bản Pjạt ) - 320.0000000Đất TM-DV đô thị
1377Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cách lộ giới (QL3) 20m rẽ vào - nhà ông Hoàng Văn Sơn (Bản Pjạt)360.0000000Đất TM-DV đô thị
1378Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường đi Tân Sơntừ cách lộ giới (QL3B) 20m - hết đất Xuất Hoá320.0000000Đất TM-DV đô thị
1379Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Khau GiaTừ cách lộ giới (QL3) 20m - cầu Lủng Hoàn800.0000000Đất TM-DV đô thị
1380Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Khau GiaTừ cầu Lủng Hoàn - đất nhà ông Nông Văn Lô (Bản Rạo)200.0000000Đất TM-DV đô thị
1381Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhCác khu vực còn lại - 160.0000000Đất TM-DV đô thị
1382Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Đường Bàn Văn Hoan Từ cầu Dương Quang - hết đất nhà ông Hoàng Văn Chính2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1383Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Từ nhà ông Hoàng Văn Chính đến đầu cánh đồng Nà Pài - 1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1384Thị xã Bắc KạnTXÃ DƯƠNG QUANG-rục đường Nà Pài - Bản Pẻn - 240.0000000Đất TM-DV đô thị
1385Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Các khu vực còn lại thôn Nà Ỏi - 800.0000000Đất TM-DV đô thị
1386Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu vực thôn Phặc TràngĐường Phặc Tràng - 2.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1387Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu vực thôn Phặc TràngCác khu vực còn lại của thôn Phặc Tràng - 800.0000000Đất TM-DV đô thị
1388Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu trục đường Đôn Phong - Bản Chiêng - 320.0000000Đất TM-DV đô thị
1389Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu trục đường liên thôn Nà Ỏi - Quan Nưa - 400.0000000Đất TM-DV đô thị
1390Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu trục đường liên thôn Nà Pài - 240.0000000Đất TM-DV đô thị
1391Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu đường Nà CưởmTừ hết địa phận phường Sông Cầu - hết trường Quân sự tỉnh400.0000000Đất TM-DV đô thị
1392Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu đường Nà CưởmTừ giáp trường Quân sự tỉnh - hết khu Nà Cưởm240.0000000Đất TM-DV đô thị
1393Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Từ ngã ba cầu Quan Nưa đến hết đất nhà ông Đặng Phúc Tài - 200.0000000Đất TM-DV đô thị
1394Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Trục đường Bản Cáu - Bản Trang - 240.0000000Đất TM-DV đô thị
1395Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Trục đường Quan Nưa - Bản Giềng - 240.0000000Đất TM-DV đô thị
1396Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Các vị trí còn lại của thôn Quan Nưa, Nà Rì - 200.0000000Đất TM-DV đô thị
1397Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Các khu vực còn lại - 160.0000000Đất TM-DV đô thị
1398Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Đường Chiến Thắng Phủ ThôngĐoạn giáp ranh với phường Nguyễn Thị Minh Khai - Km160 3.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1399Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Đường Chiến Thắng Phủ ThôngĐoạn từ Km160 lên - ngã ba thôn Khuổi Lặng2.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1400Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Đường Chiến Thắng Phủ ThôngTừ ngã ba thôn Khuổi Lặng - hết đất Thị xã960.0000000Đất TM-DV đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180