Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1101Quận 2ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 34B12.000.0000000Đất ở đô thị
1102Quận 2ĐƯỜNG SỐ 34 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 4A - CUỐI ĐƯỜNG12.000.0000000Đất ở đô thị
1103Quận 2ĐƯỜNG SỐ 34A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 33 - ĐƯỜNG SỐ 3412.000.0000000Đất ở đô thị
1104Quận 2ĐƯỜNG SỐ 34B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG - 12.000.0000000Đất ở đô thị
1105Quận 2ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 37 - LƯƠNG ĐỊNH CỦA12.000.0000000Đất ở đô thị
1106Quận 2ĐƯỜNG SỐ 35A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 35 - CUỐI ĐƯỜNG12.000.0000000Đất ở đô thị
1107Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 31 - ĐƯỜNG SỐ 3512.000.0000000Đất ở đô thị
1108Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 36 - ĐƯỜNG SỐ 31A12.000.0000000Đất ở đô thị
1109Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 36 - ĐƯỜNG SỐ 31A12.000.0000000Đất ở đô thị
1110Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 36 - ĐƯỜNG SỐ 31A12.000.0000000Đất ở đô thị
1111Quận 2ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 3012.400.0000000Đất ở đô thị
1112Quận 2ĐƯỜNG 2, 3, 5 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG - 4.400.0000000Đất ở đô thị
1113Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - NGUYỄN VĂN GIÁP5.200.0000000Đất ở đô thị
1114Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 95.200.0000000Đất ở đô thị
1115Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9 - ĐƯỜNG 174.800.0000000Đất ở đô thị
1116Quận 2ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9 - ĐƯỜNG 174.400.0000000Đất ở đô thị
1117Quận 2ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8 - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0000000Đất ở đô thị
1118Quận 2ĐƯỜNG 10, 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 184.800.0000000Đất ở đô thị
1119Quận 2ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8 - GIÁO XỨ MỸ HOÀ4.800.0000000Đất ở đô thị
1120Quận 2ĐƯỜNG 13, 15, 16, 17 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 184.800.0000000Đất ở đô thị
1121Quận 2ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGGIÁO XỨ MỸ HOÀ - ĐƯỜNG 184.800.0000000Đất ở đô thị
1122Quận 2ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 10 - ĐƯỜNG 174.400.0000000Đất ở đô thị
1123Quận 2ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9 - ĐƯỜNG 115.100.0000000Đất ở đô thị
1124Quận 2ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 244.800.0000000Đất ở đô thị
1125Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 235.100.0000000Đất ở đô thị
1126Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 23 - ĐƯỜNG 374.400.0000000Đất ở đô thị
1127Quận 2ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21 - ĐƯỜNG 283.700.0000000Đất ở đô thị
1128Quận 2ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21 - ĐƯỜNG 314.500.0000000Đất ở đô thị
1129Quận 2ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9 - ĐƯỜNG 233.900.0000000Đất ở đô thị
1130Quận 2ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0000000Đất ở đô thị
1131Quận 2ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 27 - ĐƯỜNG 253.700.0000000Đất ở đô thị
1132Quận 2ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0000000Đất ở đô thị
1133Quận 2ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21 - ĐƯỜNG 244.500.0000000Đất ở đô thị
1134Quận 2ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - ĐƯỜNG 214.200.0000000Đất ở đô thị
1135Quận 2ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 314.800.0000000Đất ở đô thị
1136Quận 2ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 23 - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0000000Đất ở đô thị
1137Quận 2ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 314.500.0000000Đất ở đô thị
1138Quận 2ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - DỰ ÁN CÔNG TY THỦ THIÊM4.500.0000000Đất ở đô thị
1139Quận 2ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGKHU DÂN CƯ HIỆN HỮU - ĐƯỜNG SỐ 515.100.0000000Đất ở đô thị
1140Quận 2ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - DỰ ÁN CÔNG TY THỦ THIÊM4.200.0000000Đất ở đô thị
1141Quận 2ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 13 - ĐƯỜNG 174.500.0000000Đất ở đô thị
1142Quận 2ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0000000Đất ở đô thị
1143Quận 2ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGLÊ VĂN THỊNH - NGUYỄN TRUNG NGUYỆT4.800.0000000Đất ở đô thị
1144Quận 2ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0000000Đất ở đô thị
1145Quận 2ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN VĂN GIÁP - NGUYỄN ĐÔN TIẾT3.700.0000000Đất ở đô thị
1146Quận 2ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN TRUNG NGUYỆT - ĐƯỜNG 424.200.0000000Đất ở đô thị
1147Quận 2ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGLÊ VĂN THỊNH - ĐƯỜNG 64.800.0000000Đất ở đô thị
1148Quận 2ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - KHU 154HA4.800.0000000Đất ở đô thị
1149Quận 2ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - KHU 154HA4.800.0000000Đất ở đô thị
1150Quận 2ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 48 - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0000000Đất ở đô thị
1151Quận 2ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 505.400.0000000Đất ở đô thị
1152Quận 2ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 46 - HẺM 37 ĐƯỜNG 494.500.0000000Đất ở đô thị
1153Quận 2ĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 526.000.0000000Đất ở đô thị
1154Quận 2ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 46 - ĐƯỜNG 495.100.0000000Đất ở đô thị
1155Quận 2ĐƯỜNG 53 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 54 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG 33 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)5.400.0000000Đất ở đô thị
1156Quận 2ĐƯỜNG 54 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - CUỐI ĐƯỜNG5.400.0000000Đất ở đô thị
1157Quận 2ĐƯỜNG 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐỖ XUÂN HỢP5.100.0000000Đất ở đô thị
1158Quận 2ĐƯỜNG 60 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 59 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG SỐ 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)5.100.0000000Đất ở đô thị
1159Quận 2ĐƯỜNG 61 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 53 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG SỐ 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)5.100.0000000Đất ở đô thị
1160Quận 2ĐƯỜNG 62 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG SỐ 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)5.100.0000000Đất ở đô thị
1161Quận 2ĐƯỜNG 63 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)NGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)5.100.0000000Đất ở đô thị
1162Quận 2ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CTY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - DỰ ÁN CTY KHANG ĐIỀN5.100.0000000Đất ở đô thị
1163Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6.600.0000000Đất ở đô thị
1164Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG6.200.0000000Đất ở đô thị
1165Quận 2ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6.200.0000000Đất ở đô thị
1166Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6.200.0000000Đất ở đô thị
1167Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6.200.0000000Đất ở đô thị
1168Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG6.200.0000000Đất ở đô thị
1169Quận 2ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG6.200.0000000Đất ở đô thị
1170Quận 2ĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGDỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN - ĐƯỜNG SỐ 586.200.0000000Đất ở đô thị
1171Quận 2NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 425.400.0000000Đất ở đô thị
1172Quận 2NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG BÌNH TRƯNG - HẺM 112, ĐƯỜNG 424.200.0000000Đất ở đô thị
1173Quận 2NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGHẺM 112, ĐƯỜNG 42 - ĐƯỜNG 64.800.0000000Đất ở đô thị
1174Quận 2NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 6 - KHU DÂN CƯ DỰ ÁN 154HA4.200.0000000Đất ở đô thị
1175Quận 2ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CÁT LÁILÊ VĂN THỊNH - NGUYỄN VĂN GIÁP3.700.0000000Đất ở đô thị
1176Quận 2ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 384.400.0000000Đất ở đô thị
1177Quận 2LÊ HỮU KIỀUNGUYỄN THỊ ĐỊNH - BÁT NÀN6.000.0000000Đất ở đô thị
1178Quận 2ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 384.000.0000000Đất ở đô thị
1179Quận 2ĐƯỜNG 53-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN5.200.0000000Đất ở đô thị
1180Quận 2BÁT NÀNĐỒNG VĂN CỐNG - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0000000Đất ở đô thị
1181Quận 2ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 64.400.0000000Đất ở đô thị
1182Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - NGUYỄN TƯ NGHIÊM4.400.0000000Đất ở đô thị
1183Quận 2NGUYỄN ĐĂNG ĐẠOĐƯỜNG 47-BTT - ĐƯỜNG 53-BTT5.200.0000000Đất ở đô thị
1184Quận 2ĐƯỜNG 47-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN5.200.0000000Đất ở đô thị
1185Quận 2ĐƯỜNG 48-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN5.200.0000000Đất ở đô thị
1186Quận 2ĐƯỜNG 49-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN5.200.0000000Đất ở đô thị
1187Quận 2ĐƯỜNG 50-BTTLÊ HỮU KIỀU - NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO5.200.0000000Đất ở đô thị
1188Quận 2ĐƯỜNG 51-BTTLÊ HỮU KIỀU - NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO5.200.0000000Đất ở đô thị
1189Quận 2ĐƯỜNG 52-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN3.700.0000000Đất ở đô thị
1190Quận 2ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - ĐƯỜNG 275.200.0000000Đất ở đô thị
1191Quận 2ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 14 - ĐƯỜNG 394.400.0000000Đất ở đô thị
1192Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - ĐƯỜNG 394.400.0000000Đất ở đô thị
1193Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 39 - ĐƯỜNG 304.400.0000000Đất ở đô thị
1194Quận 2ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 334.400.0000000Đất ở đô thị
1195Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 39 - ĐƯỜNG 423.700.0000000Đất ở đô thị
1196Quận 2ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 383.700.0000000Đất ở đô thị
1197Quận 2ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - SÔNG GIỒNG ÔNG TỐ3.700.0000000Đất ở đô thị
1198Quận 2ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 3 - ĐƯỜNG 283.700.0000000Đất ở đô thị
1199Quận 2ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 383.700.0000000Đất ở đô thị
1200Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 22 - ĐƯỜNG 383.700.0000000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status