21:10 | 10/06/2023
Loading...

Đã có Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Xin hỏi: Đã có Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới chưa? Có phải từ ngày 8/6/2023 sẽ không giới hạn số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm?- Câu hỏi của anh Tấn (Tp.HCM).

Đã có Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Ngày 8/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, Nghị định 30/2023/NĐ-CP có sửa đổi một số nội dung đáng chú ý như sau:

- Sửa đổi nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới;

- Sửa đổi điều kiện về nhân lực của đơn vị đăng kiểm;

- Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

- Sửa đổi điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới;

- Sửa đổi trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên;

- Bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định;

- Bãi bỏ quy định về số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm...

Đã có Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Đã có Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới? (Hình từ Internet)

Từ 8/6/2023, không giới hạn số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm?

Tại Điều 26 Nghị định 139/2018/NĐ-CP có quy định số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm như sau:

Số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm
Số lượng xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày (tính trong 08 giờ làm việc) phải thỏa mãn đồng thời các quy định như sau:
1. Trường hợp một đăng kiểm viên kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 xe; trường hợp nhiều đăng kiểm viên cùng kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 lần số lượng đăng kiểm viên.
2. Không quá 90 xe đối với một dây chuyền kiểm định loại I và không quá 70 xe đối với một dây chuyền kiểm định loại II. Trường hợp dây chuyền kiểm định loại II chỉ sử dụng để kiểm định xe cơ giới có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 2.000 kg thì số lượng xe kiểm định được áp dụng như đối với dây chuyền loại I.

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 30/2023/NĐ-CP có quy định về việc bãi bỏ quy định số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm như sau:

Bãi bỏ một số khoản, điều; thay thế cụm từ; thay thế, bổ sung một số Phụ lục của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP
1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 2, khoản 5 Điều 11, Điều 17, Điều 21, Điều 22, Điều 23 và Điều 26.
...

Như vậy, từ ngày 8/6/2023, quy định về số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm sẽ bị bãi bỏ. Điều này có nghĩa là đơn vị đăng kiểm sẽ được kiểm định số lượng xe không giới hạn.

Quá trình hoạt động của đơn vị đăng kiểm được quy định như thế nào?

Tại Điều 25 Nghị định 139/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi bởi khoản 20, khoản 21 Điều 1 Nghị định 30/2023/NĐ-CP có quy định trong quá trình hoạt động của đơn vị đăng kiểm như sau:

- Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới theo đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định.

- Duy trì điều kiện cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, nhân lực; bảo đảm các thiết bị, dụng cụ kiểm tra phải hoạt động bình thường;

Tuân thủ việc kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ kiểm tra theo quy định của pháp luật về đo lường. Trong quá trình kiểm định, đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy.

- Thu giá dịch vụ, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động kiểm định xe cơ giới, các khoản thu khác (nếu có) và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong vòng 18 tháng kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, đơn vị đăng kiểm phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

- Niêm yết công khai tại phòng chờ, xưởng kiểm định các nội dung về quy trình, nội dung kiểm định; biểu mức thu giá, phí, lệ phí, chu kỳ kiểm định, số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam và nội dung các thông báo khác theo quy định.

- Thực hiện việc truyền số liệu, báo cáo theo quy định.

- Quản lý, cấp phát các loại ấn chỉ, chứng chỉ kiểm định đúng quy định.

Hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải đáp ứng nguyên tắc gì?

Tại Điều 4 Nghị định 139/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 30/2023/NĐ-CP có quy định hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải đáp ứng nguyên tắc như sau:

- Chỉ tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới.

- Hoạt động kiểm định phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của tổ chức và cá nhân thì cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

- Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo;

Phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện được đăng ký trên địa bàn; khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại.

- Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ quy định về đấu nối, kết nối hệ thống giao thông; thuận tiện cho xe cơ giới ra vào kiểm định; bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, không gây cản trở và ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm định xe cơ giới

Lương Thị Tâm Như

Kiểm định xe cơ giới
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm định xe cơ giới
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn kiểm định xe bán tải là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?
Hỏi đáp Pháp luật
Sửa đổi 03 trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định của đăng kiểm viên?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghiên cứu chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới là gì? Làm sai lệch kết quả kiểm định xe cơ giới bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Các giấy tờ cần phải cung cấp để lập Hồ sơ phương tiện khi xe cơ giới kiểm định lần đầu theo quy định mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Ô tô nâng cấp đèn chiếu sáng vẫn có thể được đăng kiểm? Trường hợp nào xe cơ giới được phép thực hiện kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm?
Hỏi đáp Pháp luật
Cần xuất trình những giấy tờ gì khi kiểm định phương tiện cơ giới tại đơn vị đăng kiểm? Mẫu phiếu theo dõi hồ sơ được sử dụng trong hồ sơ phương tiện của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Tem kiểm định đã được cấp cho xe cơ giới thì có được tăng thời hạn đăng kiểm theo chu kỳ mới hay không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm định xe cơ giới có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào