18:00 | 12/04/2023
Loading...

Đề xuất bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định của đăng kiểm viên?

Có phải đàn có đề xuất bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định của đăng kiểm viên? Câu hỏi của anh Tuấn (Đan Phượng)

Sửa đổi điều kiện đăng kiểm viên được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới?

Tại khoản 13 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (sau đây viết tắt là Nghị định số 139/2018/NĐ-CP).
.......
13. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 14 như sau:
“b) Có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ Giao thông vận tải quy định. Trường hợp học viên đã có kinh nghiệm làm việc trực tiếp tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô có tổng thời gian làm việc cộng dồn từ 12 tháng đến 24 tháng thì thời gian thực tập là 06 tháng, trên 24 tháng thì thời gian thực tập là 03 tháng (Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô xác nhận, chịu trách nhiệm về thời gian làm việc của học viên tại cơ sở).
......

Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 139/2018/NĐ-CP có quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới như sau:

Đăng kiểm viên
1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới
a) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, trong chương trình đào tạo đại học có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các nội dung tương đương. Trường hợp không đầy đủ các các nội dung trên, có thể được đào tạo bổ sung tại các trường đại học;
b) Có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ Giao thông vận tải quy định;
c) Có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Kết quả đánh giá được thể hiện trên Biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.
...

Như vậy, theo dự thảo Nghị định thì đăng kiểm viên được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới phải đáp ứng những điều kiện bao gồm:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, trong chương trình đào tạo đại học có các nội dung sau:

+ Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu tính toán ô tô;

+ Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong và Điện ô tô hoặc các nội dung tương đương.

+ Trường hợp không đầy đủ các các nội dung trên, có thể được đào tạo bổ sung tại các trường đại học;

- Có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ Giao thông vận tải quy định.

- Có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.

Đề xuất bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định của đăng kiểm viên?

Đề xuất bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định của đăng kiểm viên? (Hình từ Internet)

Đề xuất bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định của đăng kiểm viên?

Tại khoản 16 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP có đề xuất như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (sau đây viết tắt là Nghị định số 139/2018/NĐ-CP).
...
16. Bãi bỏ Điều 17.

Tại Điều 17 Nghị định 139/2018/NĐ-CP có quy định về tạm đình chỉ đăng kiểm viên như sau:

Tạm đình chỉ đăng kiểm viên
Đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng trong các trường hợp sau:
1. Làm sai lệch kết quả kiểm định.
2. Không tuân thủ đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định.

Như vậy, theo dự thảo thì sẽ bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định của đăng kiểm viên.

Sửa đổi trường hợp đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên như thế nào?

Tại khoản 17 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP có đề xuất như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (sau đây viết tắt là Nghị định số 139/2018/NĐ-CP).
.....
17. Bãi bỏ khoản 1, sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 6 Điều 18 như sau:
a) Bãi bỏ khoản 1
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.”.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:
“6. Không trực tiếp thực hiện công tác kiểm định hoặc hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên quá 12 tháng liên tục trở lên.”.

Tại Điều 18 Nghị định 139/2018/NĐ-CP có quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên như sau:

Thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên
Đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong các trường hợp sau:
1. Vi phạm một trong các khoản của Điều 17 của Nghị định này đến mức gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến an toàn phương tiện.
2. Làm giả các hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên.
3. Bị tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định từ 02 lần trong thời gian 12 tháng liên tục.
4. Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
5. Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
6. Không trực tiếp thực hiện công tác kiểm định hoặc hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên quá 12 tháng trở lên.
7. Cùng một thời điểm làm việc tại hai đơn vị đăng kiểm trở lên.

Như vậy, dự kiến sẽ sửa đổi và bổ sung trường hợp đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên bao gồm:

- Làm giả các hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

- Bị tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định từ 02 lần trong thời gian 12 tháng liên tục.

- Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.

- Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Không trực tiếp thực hiện công tác kiểm định hoặc hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên quá 12 tháng liên tục trở lên.

- Cùng một thời điểm làm việc tại hai đơn vị đăng kiểm trở lên.

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP đang trong quá trình lấy ý kiến.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm định xe cơ giới

Lương Thị Tâm Như

Kiểm định xe cơ giới
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm định xe cơ giới
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn kiểm định xe bán tải là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?
Hỏi đáp Pháp luật
Sửa đổi 03 trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 01 tháng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất bãi bỏ trường hợp tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định của đăng kiểm viên?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghiên cứu chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới là gì? Làm sai lệch kết quả kiểm định xe cơ giới bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Các giấy tờ cần phải cung cấp để lập Hồ sơ phương tiện khi xe cơ giới kiểm định lần đầu theo quy định mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Ô tô nâng cấp đèn chiếu sáng vẫn có thể được đăng kiểm? Trường hợp nào xe cơ giới được phép thực hiện kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm?
Hỏi đáp Pháp luật
Cần xuất trình những giấy tờ gì khi kiểm định phương tiện cơ giới tại đơn vị đăng kiểm? Mẫu phiếu theo dõi hồ sơ được sử dụng trong hồ sơ phương tiện của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Tem kiểm định đã được cấp cho xe cơ giới thì có được tăng thời hạn đăng kiểm theo chu kỳ mới hay không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kiểm định xe cơ giới có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào