Quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các sở, ngành Thành phố là gì?

Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các sở, ngành Thành phố được quy định như thế nào? Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức đoàn thể thành phố ra sao? Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức ngành của địa phương như thế nào?

Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các sở, ngành Thành phố được quy định như thế nào?

Tại khoản 5 Điều 19 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các sở, ngành Thành phố như sau:

* Đối với các sở, ngành Thành phố

- Sở Y tế quan hệ với các sở, ngành Thành phố theo nguyên tắc phối hợp công việc, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của Thành phố và nhiệm vụ của từng cơ quan; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

- Trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề về chủ trương, chính sách có liên quan đến các sở, ngành Thành phố, Sở Y tế phải trao đổi ý kiến với các cơ quan này.

- Các văn bản quy phạm pháp luật do Sở dự thảo trình Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến chủ trương, chính sách đều phải trao đổi, thống nhất ý kiến với các sở, ngành có liên quan và lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

Quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các sở, ngành Thành phố là gì?

Quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các sở, ngành Thành phố là gì? (Hình từ Internet)

Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức đoàn thể thành phố ra sao?

Tại khoản 4 Điều 19 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức đoàn thể thành phố như sau:

* Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức đoàn thể thành phố

- Sở Y tế chủ động tham khảo ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể Thành phố trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở nhằm phối hợp thực hiện những chủ trương, chính sách của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đối với vấn đề lớn, có liên quan đến đoàn thể nào thì Giám đốc Sở Y tế mời làm việc hoặc hỏi ý kiến (bằng văn bản) lãnh đạo của đoàn thể đó trước khi trình Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức ngành của địa phương như thế nào?

Tại khoản 6 Điều 19 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức ngành của địa phương như sau:

6. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức ngành của địa phương
a) Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế; triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đến Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân quận, huyện. Được quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện báo cáo định kỳ, cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyên môn để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.
b) Giám đốc Sở Y tế trực tiếp làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở Y tế làm việc và giải quyết những kiến nghị liên quan đến công việc của ngành quản lý; nếu còn có những ý kiến khác nhau hoặc đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
c) Sở Y tế trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ cho Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và Phòng Y tế các quận, huyện. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường củng cố tổ chức bộ máy y tế ở địa phương.

Trân trọng!

Sở Y tế
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Sở Y tế
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về trang thiết bị và công trình y tế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về truyền thông, cung cấp thông tin y tế là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo chế độ nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các sở, ngành Thành phố là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở Y tế
Nguyễn Hữu Vi
690 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Sở Y tế
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào