Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế ra sao?

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế là gì? Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với Chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế như thế nào? Phân cấp thẩm quyền quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hồ Chí Minh là gì? Nhờ ban biên tập tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế gồm gì?

Tại khoản 2 Điều 16 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế như sau:

+) Văn phòng;

+) Thanh tra;

+) Phòng Tổ chức cán bộ;

+) Phòng Nghiệp vụ Y;

+) Phòng Nghiệp vụ Dược;

+) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+) Phòng Quản lý dịch vụ y tế;

+) Phòng Công nghệ thông tin.

cơ cấu sở y tế

Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế ra sao? (Hình từ Internet)

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với Chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế như thế nào?

Tại khoản 3 Điều 16 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với Chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế như sau:

+) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục được thực hiện theo quy định của pháp luật bảo đảm phù hợp yêu cầu quản lý của ngành y tế.

+) Sở Y tế có các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Số lượng và tên các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định cụ thể tại Phụ lục đính kèm.

+) Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

+) Việc xếp hạng, xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Tất cả các đơn vị đã xếp hạng và chưa xếp hạng, đều thực hiện xem xét để xếp hạng, xếp hạng lại theo quy định. Sau 5 năm (đủ 60 tháng), kể từ ngày có quyết định xếp hạng, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xếp hạng có trách nhiệm xem xét, xếp lại hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Phân cấp thẩm quyền quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hồ Chí Minh là gì?

Tại khoản 4 Điều 16 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về phân cấp thẩm quyền quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hồ Chí Minh như sau:

+) Giám đốc Sở Y tế quyết định Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại Khoản 21 Điều 2 Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

+) Trường hợp có quy định khác về thẩm quyền quyết định Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trân trọng!

Sở Y tế
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Sở Y tế
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về trang thiết bị và công trình y tế như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về truyền thông, cung cấp thông tin y tế là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hồ Chí Minh đối với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo chế độ nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với các sở, ngành Thành phố là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sở Y tế
Nguyễn Hữu Vi
622 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Sở Y tế
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào