Sớm ban hành cơ chế, chính sách với luật sư công

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
09/05/2022 17:00 PM

Cần sớm có cơ chế, chính sách để sử dụng đội ngũ luật sư bảo vệ lợi ích công là nội dung đề cập tại Thông báo 136/TB-VPCP ngày 06/5/2022 về kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Sớm ban hành cơ chế, chính sách với luật sư công

Sớm ban hành cơ chế, chính sách với luật sư công (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thủ tướng có ý kiến về sử dụng đội ngũ luật sư bảo vệ lợi ích công như sau:

Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách với luật sư bảo vệ lợi ích công.

Cơ chế chính sách ban hành  nhằm đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực, trình độ của các luật sư; tạo điều kiện cho đội ngũ luật sư Việt Nam tham gia các hoạt động bảo vệ lợi ích công.

Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành cơ chế tài chính phù hợp đối với luật sư khi tham gia các hoạt động bảo vệ lợi ích công, bảo đảm thu hút được luật sư có trình độ cao, có kỹ năng và kinh nghiệm trong đàm phán, tranh tụng, tham gia nhiều hơn vào việc bảo vệ lợi ích công trong đầu tư, thương mại cũng như tranh tụng quốc tế.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung và nghiêm túc triển khai Kết luận 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Trong đó quan tâm đến chính sách sử dụng đội ngũ luật sư ngay từ khi bắt đầu các dự án kinh tế - xã hội của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa tranh chấp, bảo đảm lợi ích công.

Thông báo 136/TB-VPCP được ban hành ngày 06/5/2022.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,146

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn