Năm 2023, chỉ tiêu đào tạo luật sư, công chứng viên là bao nhiêu?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
15/09/2023 16:44 PM

Cho tôi hỏi năm 2023, chỉ tiêu đào tạo luật sư, công chứng viên, thừa phát lại,… là bao nhiêu? – Huyền Chi (TPHCM)

Năm 2023, chỉ tiêu đào tạo luật sư, công chứng viên là bao nhiêu?

Chỉ tiêu đào tạo luật sư, công chứng viên năm 2023 (Hình từ internet)

Năm 2023, chỉ tiêu đào tạo luật sư, công chứng viên là bao nhiêu?

Nội dung đề cập tại Quyết định 2146/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023 kèm theo Quyết định này gồm Phụ lục I, II, III, IV.

+ Phụ lục I: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp năm 2023;

+ Phụ lục II: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các đơn vị thuộc bộ năm 2023;

+ Phụ lục III: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hệ thống thi hành án dân sự năm 2023;

+ Phụ lục IV: Điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác năm 2023.

Trong đó, chỉ tiêu đào tạo nghề luật sư năm 2023 là 2.000 người.

Chỉ tiêu đào tạo công chứng viên năm 2023 là 1.000 người, còn chỉ tiêu đào tạo thừa phát lại là 100 người.

Chi tiết chỉ tiêu đào tạo xem tại bảng dưới đây:

TT

TÊN LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1

Đào tạo nghề luật sư

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

2000

12 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh và các địa phương

Học viện Tư pháp

2

Đào tạo nghề công chứng

Viên chức và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

1000

12 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh và các địa phương

3

Đào tạo nghề đấu giá

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng

100

06 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh

4

Đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự

Cán bộ trong diện bổ nhiệm chấp hành viên

150

06 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh

5

Đào tạo nghề thừa phát lại

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

100

06 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh

6

Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư

Thí sinh dự nguồn cho việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên và hành nghề luật sư

200

18 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh

7

Thí điểm đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

50

9 tháng

Hà Nội

Quyết định 2146/QĐ-BTP thay thế Quyết định 2569/QĐ-BTP ngày 27/12/2022 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023.

Chỉ tiêu đào tạo luật sư, công chứng viên giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1155/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp".

Trong đó, đặt chỉ tiêu đào tạo luật sư, công chứng viên, thừa phát lại,… giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 như sau:

+ Về chỉ tiêu đào tạo:

Đào tạo nghề luật sư: 2.000 người/năm, trong đó đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế: 100 - 150 người/năm, đào tạo nghề luật sư chất lượng cao: 120 - 200 người/năm.

Đào tạo nghề công chứng: 1.000 người/năm, trong đó đào tạo nghề công chứng chất lượng cao: 100 - 150 người/năm.

Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư: 200 người/năm.

Đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự: 150 người/năm.

Đào tạo nghề đấu giá: 100 người/năm.

Đào tạo nghề thừa phát lại: 100 người/năm.

Thí điểm đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại: Từ năm 2023 đến năm 2025 mỗi năm 50 - 60 người.

Còn về chỉ tiêu bồi dưỡng:

+ Bồi dưỡng cho luật sư: 300 người/năm.

+ Bồi dưỡng cho công chứng viên: 300 người/năm.

+ Bồi dưỡng cho thừa phát lại: 50 người/năm.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,180

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn