Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

12 khoản chi trong hoạt động hoà giải, đối thoại tại Toà án

01/12/2020 15:38 PM

Ngày 13/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2020/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thanh Lợi

Theo đó, quy định các khoản chi trong thực hiện hoà giải, đối thoại tại Toà án từ 01/01/2021 gồm:

- Chi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng;

- Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Chi tổ chức các hội nghị, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm liên quan đến hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo quy định;

- Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Chi văn phòng phẩm, nước uống, các chi phí hành chính trực tiếp khác liên quan đến vụ việc hòa giải;

- Chi tổ chức lựa chọn người đưa vào danh sách được tham gia đào tạo lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải viên và bổ nhiệm Hòa giải viên;

- Chi thù lao cho Hòa giải viên;

- Chi làm thẻ cho Hòa giải viên…

- Chi phiên dịch;

- Chi mời người có uy tín ngoài Tòa án tham gia hòa giải, đối thoại;

- Chi trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ với Thẩm phán, thư ký, NLĐ.

Thông tư 92/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 968

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn