Nguyên tắc xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 01/6/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
24/04/2024 08:30 AM

Xin cho tôi hỏi nguyên tắc xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện theo quy định mới như thế nào? - Nhật Hào (Bắc Ninh)

Nguyên tắc xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 01/6/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Ngày 12/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

1. Nguyên tắc xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 01/6/2024

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định nguyên tắc xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 01/6/2024 như sau: 

- Giá phát điện của nhà máy điện được xây dựng trên cơ sở:

+ Các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của Chủ đầu tư trong toàn bộ đời sống kinh tế dự án;

+ Tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) không vượt quá 12%.

- Giá phát điện của nhà máy điện, bao gồm các thành phần sau:

+ Giá hợp đồng mua bán điện: Do Bên bán và Bên mua thỏa thuận và được xây dựng theo phương pháp quy định Điều 4 Thông tư 07/2024/TT-BCT;

+ Giá đấu nối đặc thù (nếu có): Do Bên bán và Bên mua thỏa thuận và được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 8 Thông tư 07/2024/TT-BCT.

- Giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn và đối với nước thải công nghiệp (áp dụng đối với nhà máy nhiệt điện) và các khoản thuế, phí, các khoản thu bằng tiền khác theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trừ các khoản thuế, phí đã được tính trong phương án giá phát điện).

- Giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá phát điện Năm cơ sở:

+ Giá hợp đồng mua bán điện Năm cơ sở không vượt quá khung giá phát điện Năm cơ sở của nhà máy điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, trong đó giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện để so với khung giá phát điện Năm cơ sở được tính toán trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng với thành phần chi phí tính toán khung giá phát điện;

+ Trường hợp Năm cơ sở của nhà máy điện không có khung giá phát điện, giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện được tính toán quy đổi trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng để so với khung giá phát điện của năm gần nhất của loại hình nhà máy điện đó.

2. Các hợp đồng mua bán điện đã ký kết trước 1/6/2024 tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn hợp đồng

Theo Điều 28 Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định đối với các hợp đồng mua bán điện đã ký kết trước ngày 01/6/2024, Bên bán và Bên mua tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán điện đã ký đến hết thời hạn hợp đồng.

- Đối với các dự án điện đã ký kết Hợp đồng mua bán điện theo phương pháp quy định tại Thông tư 56/2014/TT-BCT, Thông tư 51/2015/TT-BCT và các dự án điện mới khởi công trước ngày 19/9/2017, khi có Vốn đầu tư quyết toán Bên bán và Bên mua có quyền đề nghị được thực hiện tính lại giá phát điện theo Vốn đầu tư quyết toán được duyệt theo quy định tại Điều 15 Thông tư 07/2024/TT-BCT.

- Đối với nhà máy điện đã ký kết Hợp đồng mua bán điện, Bên bán và Bên mua có quyền đàm phán, thống nhất sửa đổi hợp đồng mua bán điện theo quy định tại Thông tư này.

- Đối với từng giai đoạn thị trường điện, Bên bán và Bên mua có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại Hợp đồng mua bán điện cho phù hợp với quy định từng cấp độ thị trường điện.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 573

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn