Bài viết về lĩnh vực Tài chính nhà nước

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Tài chính nhà nước.

  • Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công 10:58 | 10/04/2024
  • Ngày 05/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 798/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Quyết định 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn