Bài viết về lĩnh vực Tài chính nhà nước

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Tài chính nhà nước.

  • 16 bước thực hiện dịch vụ tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế 09:04 | 23/09/2022
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải ...
  • Nguyên tắc quản lý nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước tại DN 17:06 | 22/09/2022
  • Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn