Phê duyệt định mức xe ô tô phục vụ công tác tại đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

25/04/2024 10:16 AM

Ngày 10/4/2024, Bộ Y tế ban hành Quyết định 910/QĐ-BYT về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Ánh Hồng

Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Danh mục định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, cụ thể như sau:

- Cục Quản lý Y Dược cổ truyền: 01 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Cục Quản lý Dược: 01 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Cục Y tế dự phòng: 01 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Cục Dân số: 01 xe 7 chỗ 1 cầu, 02 xe 7 chỗ 2 cầu, 02 xe 9 chỗ 1 cầu.

- Cục An toàn thực phẩm: 02 xe 7 - 9 chỗ 2 cầu.

- Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:

+ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: 04 xe (02 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 7-8 chỗ 2 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu).

+ Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: 02 xe (01 xe 7 chỗ 1 Cầu, 01 xe 7-8 chỗ 2 cầu).

- Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng: 01 xe 5 chỗ 1 cầu, 01 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu.

- Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương: 02 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu.

- Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội: 02 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu.

- Bệnh viện 74 Trung ương: 02 xe 5 chỗ 1 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu.

- Viện Dược liệu: 02 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: 02 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế: 01 xe 7 chỗ 2 cầu, 01 xe 4 chỗ 1 cầu.

Quyết định 910/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 521

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
  • 11:30 | 20/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  • 10:50 | 20/05/2024 Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
  • 10:00 | 20/05/2024 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
  • 07:30 | 20/05/2024 Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
  • 07:20 | 20/05/2024 Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • 07:00 | 20/05/2024 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
3.238.112.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn