Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/04/2024 19:19 PM

Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1119/QĐ-BNN-TCCB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mai Khanh

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(1) Lãnh đạo Thanh tra Bộ:

- Lãnh đạo Thanh tra Bộ gồm có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

- Chánh Thanh tra điều hành hoạt động của Thanh tra Bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ và các công việc được Bộ trưởng phân công hoặc ủy quyền;

- Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Chánh Thanh tra; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

(2) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Thanh tra Hành chính;

- Phòng Thanh tra Chuyên ngành;

- Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn;

- Phòng Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực;

- Phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

- Chánh Thanh tra Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Thanh tra Bộ; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Thanh tra Bộ theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

(3) Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật; có thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Vị trí và chức năng của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của Bộ trưởng, bảo đảm không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Thanh tra Bộ) chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

- Thanh tra Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở của Thanh tra Bộ đặt tại Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết tại Quyết định 1119/QĐ-BNN-TCCB có hiệu lực từ ngày 17/4/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 341

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 23/05/2024 Quy định 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
  • 11:10 | 23/05/2024 Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025
  • 08:00 | 23/05/2024 Quyết định 669/QĐ-TCT ngày 20/5/2024 về Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế
  • 14:30 | 22/05/2024 Thông tư 10/2024/TT-BCA ngày 15/3/2024 quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân
  • 11:20 | 22/05/2024 Thông tư 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
  • 07:40 | 22/05/2024 Thông tư 02/2024/TT-BXD ngày 20/5/2024 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
  • 17:10 | 21/05/2024 Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp
  • 16:40 | 21/05/2024 Nghị định 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
  • 11:20 | 21/05/2024 Thông tư 40/2024/TT-BTC ngày 17/5/2024 hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài
  • 10:25 | 21/05/2024 Quyết định 119A/QĐ-CA ngày 15/5/2024 công bố án lệ
44.222.104.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn