Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2024 của Tổng cục Thuế

26/04/2024 14:02 PM

Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế.

Cao Kỵ

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2024 của Tổng cục Thuế

Trong đó, mục tiêu kiểm tra công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 như sau:

- Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các Cục Thuế địa phương.

Từ đó, có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế.

- Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thông qua việc kiểm tra, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để đề xuất những giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các Cục Thuế.

- Phát hiện những tồn tại, hạn chế nhằm khắc phục kịp thời và chấn chỉnh các đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong việc tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Phát hiện, tiếp nhận những sáng kiến/đề xuất của cơ sở trong quá trình thực hiện công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Nội dung kiểm tra công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024

Theo đó, nội dung kiểm tra công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024, cụ thể như sau:

- Về tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, hàng năm của đơn vị (các chương trình, kế hoạch, công văn,...).

+ Việc triển khai các nhiệm vụ về công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

+ Công tác đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tại đơn vị.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Việc chấp hành chế độ báo cáo.

- Tình hình, kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Xem chi tiết tại Quyết định 410/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 29/3/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,401

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 17/07/2024 Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  • 08:40 | 17/07/2024 Nghị quyết 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
  • 08:30 | 17/07/2024 Nghị quyết 141/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về hoạt động, chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
  • 17:45 | 16/07/2024 Luật Đường bộ 2024 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 16:20 | 16/07/2024 Quyết định 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  • 14:00 | 16/07/2024 Thông tư 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
  • 17:30 | 15/07/2024 Luật sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ngày 29/6/2024 43/2024/QH15
  • 14:30 | 15/07/2024 Nghị định 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá
  • 10:00 | 15/07/2024 Thông tư 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số
  • 09:45 | 15/07/2024 Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 về chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
3.235.182.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn