Luật Đấu giá tài sản mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
20/04/2024 09:15 AM

Xin cho tôi hỏi Luật Đấu giá tài sản mới nhất là luật năm bao nhiêu? Có những văn bản nào hướng dẫn thi hành Luật này? – Kỳ Anh (Tây Ninh)

Luật Đấu giá tài sản mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Đấu giá tài sản mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Luật Đấu giá tài sản mới nhất là luật năm bao nhiêu?

Luật Đấu giá tài sản mới nhất là Luật Đấu giá tài sản 2016 được thông qua vào ngày 17/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/20217, gồm 08 chương và 81 điều luật.

Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Các đối tượng áp dụng Luật Đấu giá tài sản mới nhất bao gồm:

- Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản.

- Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.

- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

(Điều 1 và Điều 2 Luật Đấu giá tài sản 2016)

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản mới nhất

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản 2016 bao gồm:

- Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

- Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

- Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Thông tư 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Tài sản nào phải bán thông qua đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản mới nhất?

Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm:

- Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật;

- Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;

- Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia;

- Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

- Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện;

- Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

- Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

(Khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản 2016)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,121

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn