Chính sách mới >> Tài chính 13/06/2024 15:01 PM

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng tăng trở lại, tăng hơn 200 đồng/lít từ 15h ngày 13/06/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
13/06/2024 15:01 PM

Bộ Công Thương có Công văn ngày 13/06/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng tăng trở lại, tăng hơn 200 đồng/lít từ 15h ngày 13/06/2024.

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng tăng trở lại, tăng hơn 200 đồng/lít từ 15h ngày 13/06/2024

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng tăng trở lại, tăng hơn 200 đồng/lít từ 15h ngày 13/06/2024 (Hình từ Internet)

GIÁ XĂNG HÔM NAY: Giá xăng tăng trở lại, tăng hơn 200 đồng/lít từ 15h ngày 13/06/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn ngày 13/06/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 13/06/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.310 đồng/lít (tăng 169 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 925 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.235 đồng/lít (tăng 258 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.640 đồng/lít (tăng 218 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.859 đồng/lít (tăng 302 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.889 đồng/kg (giảm 396 đồng/kg).

Giá xăng dầu ở các kỳ điều hành xăng dầu trước

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3845/BCT-TTTN ngày 06/06/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 06/06/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.141 đồng/lít (giảm 618 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 836 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.977 đồng/lít (giảm 542 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.422 đồng/lít (giảm 325 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.557 đồng/lít (giảm 374 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.285 đồng/kg (giảm 253 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 30/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3640/BCT-TTTN ngày 30/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 30/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.759 đồng/lít (giảm 518 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 760 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.519 đồng/lít (giảm 694 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.747 đồng/lít (giảm 90 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.931 đồng/lít (tăng 29 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.538 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 23/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3469/BCT-TTTN ngày 23/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 23/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.277 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 936 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.213 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.837 đồng/lít (giảm 36 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.902 đồng/lít (giảm 6 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.513 đồng/kg (tăng 95 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 16/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3250/BCT-TTTN ngày 16/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 16/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.115 đồng/lít (giảm 508 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.020 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.135 đồng/lít (giảm 409 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.873 đồng/lít (tăng 26 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.908 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.418 đồng/kg (giảm 85 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 09/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 3084/BCT-TTTN ngày 09/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 09/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.623 đồng/lít (giảm 1.288 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 921 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.544 đồng/lít (giảm 1.411 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.847 đồng/lít (giảm 759 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.701 đồng/lít (giảm 843 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.503 đồng/kg (giảm 160 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 02/05/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 2846/BCT-TTTN ngày 02/05/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 02/05/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.911 đồng/lít (giảm 08 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.044 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.955 đồng/lít (tăng 40 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.606 đồng/lít (giảm 110 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.544 đồng/lít (giảm 142 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.663 đồng/kg (tăng 255 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 25/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 2749/BCT-TTTN ngày 25/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 25/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.919 đồng/lít (giảm 307 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 996 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.915 đồng/lít (giảm 322 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.716 đồng/lít (giảm 730 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.686 đồng/lít (giảm 730 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.408 đồng/kg (tăng 202 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 17/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 2557/BCT-TTTN ngày 17/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 17/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 24.226 đồng/lít (tăng 378 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.011 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 25.237 đồng/lít (tăng 416 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.446 đồng/lít (giảm 164 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.416 đồng/lít (giảm 178 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.206 đồng/kg (tăng 198 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 2384/BCT-TTTN ngày 11/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.848 đồng/lít (giảm 68 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 973 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.821 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.610 đồng/lít (tăng 622 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.594 đồng/lít (tăng 579 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.008 đồng/kg (giảm 288 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/04/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1987/BCT-TTTN ngày 04/04/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 04/04/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.916 đồng/lít (tăng 291 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 885 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.801 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.988 đồng/lít (tăng 295 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.015 đồng/lít (tăng 136 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.296 đồng/kg (tăng 151 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 28/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1987/BCT-TTTN ngày 28/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 28/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.625 đồng/lít (tăng 406 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.191 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.816 đồng/lít (tăng 532 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.693 đồng/lít (giảm 321 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.879 đồng/lít (giảm 387 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.145 đồng/kg (tăng 46 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 21/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1785/BCT-TTTN ngày 21/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 21/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.219 đồng/lít (tăng 729 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.065 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.284 đồng/lít (tăng 741 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.014 đồng/lít (tăng 465 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.266 đồng/lít (tăng 560 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.099 đồng/kg (tăng 667 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 14/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1613/BCT-TTTN ngày 14/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 14/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.490 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.053 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.543 đồng/lít (giảm 14 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.549 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.706 đồng/lít (tăng 97 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.432 đồng/kg (tăng 299 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 07/03/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1460/BCT-TTTN ngày 07/03/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 07/03/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.512 đồng/lít (giảm 240 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.045 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.557 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.471 đồng/lít (giảm 302 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.609 đồng/lít (giảm 176 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.133 đồng/kg (tăng 174 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 29/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1258/BCT-TTTN ngày 29/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 29/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.752 đồng/lít (tăng 277 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.177 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.929 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.773 đồng/lít (giảm 137 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.785 đồng/lít (giảm 136 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.959 đồng/kg (tăng 30 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 22/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 1081/BCT-TTTN ngày 22/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 22/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.475 đồng/lít (giảm 356 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.124 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.599 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.910 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.921 đồng/lít (giảm 300 đồng/lít );

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.929 đồng/kg (tăng 23 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 15/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 940/BCT-TTTN ngày 15/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 15/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.831 đồng/lít (tăng 711 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.088 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.919 đồng/lít (tăng 657 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.361 đồng/lít (tăng 654 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.221 đồng/lít (tăng 633 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.906 đồng/kg (tăng 308 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 08/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 932/BCT-TTTN ngày 08/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 08/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.120 đồng/lít (giảm 793 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.142 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.262 đồng/lít (giảm 898 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.707 đồng/lít (giảm 292 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.588 đồng/lít (giảm 335 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.598 đồng/kg (giảm 489 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 01/02/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn ngày 01/02/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 01/02/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.913 đồng/lít (tăng 742 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.247 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.160 đồng/lít (tăng 753 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.999 đồng/lít (tăng 623 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.923 đồng/lít (tăng 379 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.087 đồng/kg (tăng 593 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 25/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 580/BCT-TTTN ngày 25/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 25/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.171 đồng/lít (tăng 753 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.236 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.407 đồng/lít (tăng 925 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.376 đồng/lít (tăng 182 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.544 đồng/lít (tăng 08 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.494 đồng/kg (giảm 14 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 18/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 399/BCT-TTTN ngày 18/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 18/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.418 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.064 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.482 đồng/lít (tăng 547 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.194 đồng/lít (tăng 487 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.536 đồng/lít (tăng 205 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.508 đồng/kg (giảm 307 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 11/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 242/BCT-TTTN ngày 11/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 11/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.041 đồng/lít (tăng 35 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 894 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.935 đồng/lít (tăng 19 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.707 đồng/lít (tăng 339 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.331 đồng/lít (tăng 374 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.815 đồng/kg (tăng 320 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 04/01/2024

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 43/BCT-TTTN ngày 04/01/2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 04/01/2024 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.006 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 911 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.916 đồng/lít (giảm 232 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.368 đồng/lít (giảm 420 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.957 đồng/lít (giảm 500 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.495 đồng/kg (giảm 190 đồng/kg).

Cập nhật giá xăng từ 15h ngày 28/12/2023

Cụ thể Bộ Công Thương có Công văn 9275/BCT-TTTN ngày 28/12/2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng, dầu từ 15h ngày 28/12/2023 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.186 đồng/lít (giảm 13 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 962 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.148 đồng/lít (tăng 3 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.788 đồng/lít (tăng 264 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.457 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.685 đồng/kg (tăng 420 đồng/kg).

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,261

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn