Nhà thiếu nhi là gì? Quy định về quản lý kinh phí của nhà thiếu nhi

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/04/2024 16:15 PM

Cho tôi hỏi theo quy định hiện hành thì nhà thiếu nhi là gì và hoạt động quản lý kinh phí của nhà thiếu nhi bao gồm những nội dung gì? - Bảo Khang (An Giang)

Nhà thiếu nhi là gì? Quy định về quản lý kinh phí của nhà thiếu nhi

Nhà thiếu nhi là gì? Quy định về quản lý kinh phí của nhà thiếu nhi (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

1. Nhà thiếu nhi là gì? Quy định về quản lý kinh phí của nhà thiếu nhi

Theo Thông tư liên tịch 24/LB/TT năm 1994 thì nhà thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp, tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi... có tính giáo dục và phát triển năng khiếu cho thiếu nhi: hướng dẫn phương pháp hoạt động Đội thiếu niên và các điểm vui chơi góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho trẻ em.

2. Quy định về quản lý kinh phí của nhà thiếu nhi

Tại Thông tư liên tịch 24/LB/TT năm 1994 quy định cụ thể về quản lý kinh phí của nhà thiếu nhi như sau:

(1) Căn cứ vào tính chất và đặc thù hoạt động của nhà thiếu nhi, hàng năm được Nhà nước cấp kinh phí để chi các nội dung sau:

- Chi phí thường xuyên bao gồm:

+ Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ phúc lợi đang áp dụng đối với công nhân viên chức Nhà nước.

+ Công vụ phí.

+ Công tác phí.

+ Nghiệp vụ phí.

Chi phí nghiệp vụ là các khoản chi để thực hiện các nhiệm vụ được giao của nhà thiếu nhi:

++ Hướng dẫn nội dung và phương pháp hoạt động của Đội và thiếu nhi gồm: Bồi dưỡng ban chỉ huy Đội, cán bộ cơ sở, cán bộ phụ trách, cộng tác viên... Tổ chức các mô hình hoạt động.

++ Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, vui chơi, các cuộc thi, hội diễn, triển lãm và các hoạt động tập trung của Đội trong năm.

++ Mua sách, báo trang bị cho thư viện, tài liệu hướng dẫn, viết chuyên đề...

++ Hoạt động của các đội nhóm nghệ thuật, tuyên truyền thể dục thể thao, nghi thức...

++ Các lớp năng khiếu về văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngoại ngữ, hướng nghiệp, kỹ thuật...

++ Các hoạt động phục vụ công tác chính trị, xã hội ở địa phương.

- Ngoài các khoản kinh phí chi thường xuyên nói trên, tuỳ điều kiện cụ thể của từng nhà thiếu nhi mà lập kế hoạch xin kinh phí để mua sắm dụng cụ thiết bị, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của đơn vị.

(2) Việc xác định mức cấp của ngân sách địa phương hàng năm để đảm bảo các khoản chi tại điểm a và b nêu trên cho các nhà thiếu nhi do Đoàn Thanh niên và cơ quan tài chính địa phương xem xét trên cơ sở kế hoạch hoạt động và dự toán hàng năm của nhà thiếu nhi và khả năng của ngân sách địa phương để trình Uỷ ban nhân dân các cấp duyệt và thông báo cho nhà thiếu nhi.

- Các nhà thiếu nhi là đơn vị dự toán phải tổ chức công tác kế toán, quyết toán theo Quyết định 257 TC/CĐKT năm 1990.

- Căn cứ vào kế hoạch ngân sách được duyệt, cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm cấp phát đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động của nhà thiếu nhi và có trách nhiệm giám sát kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.

(3) Các nhà thiếu nhi tổ chức các lớp năng khiếu, hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em có thu một phần để bù đắp chi phí thì không coi là hoạt động kinh doanh nên không phải chịu thuế. Nguồn kinh phí này bổ sung nguồn để chi cho công tác tổ chức hoạt động và giáo viên, cộng tác viên hướng dẫn thiếu nhi.

Ngoài các hoạt động vui chơi, giải trí, các lớp năng khiếu phục vụ thiếu nhi, nếu có mở các hoạt động khác phải nộp thuế theo đúng luật định.

(4) Đối với các nhà thiếu nhi ở miền núi, vùng sâu, hải đảo được cấp 100% kinh phí cho các hoạt động trong năm.

(5) Hàng năm ngành văn hoá, thông tin căn cứ khả năng kinh phí của ngành và nhu cầu hoạt động của các nhà thiếu nhi để hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của nhà thiếu nhi theo Thông tư 91/TT-LB năm 1993.

(6) Các địa phương căn cứ vào ngân sách Nhà nước năm 1994 đã được Quốc hội quyết định để thu xếp kinh phí cho các nhà thiếu nhi, từ năm 1995 kinh phí cho các nhà thiếu nhi đưa vào kế hoạch ngân sách địa phương hàng năm.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 565

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn