Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực tài chính ngân sách

27/11/2020 16:42 PM

Ngày 25/11/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 1923/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Thu Sa

Theo đó, quy định danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách gồm:

- Thông tin về tài chính, ngân sách

Tờ trình, báo cáo, phương án, thuyết minh, số liệu về chính sách tài chính - ngân sách nhà nước chi tiết trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội Chính phủ trong trường hợp có chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

- Thông tin về dự trữ quốc gia:

+ Kế hoạch dự trữ quốc gia do Bộ công an, Bộ quốc phòng quản lý.

+ Kế hoạch tài chính 03 năm, dự toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước cho dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

+ Số liệu tuyệt đối về số lượng và giá trị hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

+ Quy hoạch chi tiết hệ thống kho dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

- Thông tin về Hải quan:

Hồ sơ cơ sở bí mật: Quyết định lập/kết thúc hồ sơ cơ sở bí mật, quyết định phê duyệt/kết thúc/thanh loại cơ sở bí mật, giấy yêu cầu xác minh về người dự kiến xây dựng cơ sở bí mật, thẻ đăng ký cơ sở bí mật;…

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 1923/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày ký ban hành).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,371

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:45 | 19/01/2021 Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
  • 07:30 | 19/01/2021 Chỉ thị 3/CT-TTg ngày 18/01/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
  • 14:50 | 18/01/2021 Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 14:00 | 18/01/2021 Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
  • 07:30 | 18/01/2021 Công văn 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 về triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tài hành khách.
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn