Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước do BQP đầu tư

23/10/2019 16:15 PM

Đây là nội dung tại Thông tư 157/2019/TT-BQP được Bộ Quốc phòng ban hành ngày 15/10/2019.

Phương Ngọc

Theo đó, người đại diện vốn góp nhà nước do BQP đầu tư tại công ty cổ phần (CTCP), công ty TNHH hai thành viên trở lên có trách nhiệm sau:

- Báo cáo, xin ý kiến BQP trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp HĐQT, HĐTV (trường hợp người đại diện do đơn vị trực thuộc BQP quản lý thì xin ý kiến cấp trên trực tiếp) về các vấn đề như:

+ Mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản doanh nghiệp;

+ Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

+ Tăng giảm vốn điều lệ; phương án huy động vốn; loại cổ phần, tổng số cổ phần được quyền chào bán;

- Báo cáo cấp trên kịp thời về việc CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

-  Tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính và kiến nghị giải pháp.

- Yêu cầu CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp vào NSNN khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty.

Thông tư 157/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 728

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn