Quy định mới về mức chi biên soạn giáo trình đại học

07/09/2018 09:15 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Văn Dũng

Theo đó, trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đại học thì các đơn vị thực hiện mức chi theo các quy định mới sau đây:

- Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác phí thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 và Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010.

- Chi cho các hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu cầu đào tạo áp dụng theo Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016.

- Chi xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về chương trình đào tạo, giáo trình áp dụng theo Thông tư 194/2012/TT-BTC

Riêng đối với các khoản chi cụ thể để biên soạn giáo trình (Chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học…) thì căn cứ vào nguồn kinh phí của đơn vị mà thủ trưởng đơn vị ra quyết định về mức chi phù hợp.

(Hiện nay, Bộ Tài chính ban hành cụ thể mức tiền tối đa mà các đơn vị có thể chi).

Thông tư 76/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/10/2018.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,449

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:20 | 23/07/2019 Từ 26/8/2019, Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế có hiệu lực thi hành.
  • 07:48 | 23/07/2019 Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế có hiệu lực từ 26/8/2019.
  • 07:45 | 23/07/2019 Công văn 2619/BHXH-BT ngày 19/7/2019 về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.
  • 07:45 | 22/07/2019 Từ 01/9/2019, Thông tư 40/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 152/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 20/07/2019 Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm có hiệu lực từ 01/9/2019.
  • 14:00 | 19/07/2019 Quyết định 2887/QĐ-BQP ngày 09/7/2019 về công bố TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
  • 13:50 | 19/07/2019 Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.
  • 13:40 | 19/07/2019 Từ 09/9/2019, Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; đê điều có hiệu lực thi hành.
  • 09:00 | 19/07/2019 Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực từ 01/9/2019.
  • 08:00 | 19/07/2019 Thông tư 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn