Quy định mới về mức chi biên soạn giáo trình đại học

07/09/2018 09:15 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Văn Dũng

Theo đó, trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đại học thì các đơn vị thực hiện mức chi theo các quy định mới sau đây:

- Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác phí thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 và Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010.

- Chi cho các hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu cầu đào tạo áp dụng theo Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016.

- Chi xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về chương trình đào tạo, giáo trình áp dụng theo Thông tư 194/2012/TT-BTC

Riêng đối với các khoản chi cụ thể để biên soạn giáo trình (Chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học…) thì căn cứ vào nguồn kinh phí của đơn vị mà thủ trưởng đơn vị ra quyết định về mức chi phù hợp.

(Hiện nay, Bộ Tài chính ban hành cụ thể mức tiền tối đa mà các đơn vị có thể chi).

Thông tư 76/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/10/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,166

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
  • 16:00 | 15/10/2021 Công văn 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn