Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy định mới về mức chi biên soạn giáo trình đại học

07/09/2018 09:15 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Văn Dũng

Theo đó, trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đại học thì các đơn vị thực hiện mức chi theo các quy định mới sau đây:

- Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác phí thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 và Thông tư 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010.

- Chi cho các hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu cầu đào tạo áp dụng theo Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016.

- Chi xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về chương trình đào tạo, giáo trình áp dụng theo Thông tư 194/2012/TT-BTC

Riêng đối với các khoản chi cụ thể để biên soạn giáo trình (Chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học…) thì căn cứ vào nguồn kinh phí của đơn vị mà thủ trưởng đơn vị ra quyết định về mức chi phù hợp.

(Hiện nay, Bộ Tài chính ban hành cụ thể mức tiền tối đa mà các đơn vị có thể chi).

Thông tư 76/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/10/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,803

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 03/08/2020 Chỉ thị 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân.
  • 14:30 | 03/08/2020 Công văn 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
  • 08:15 | 01/08/2020 Hướng dẫn 1009/KCB-QLCL-CĐT ngày 31/7/2020 đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn PC dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
  • 08:00 | 01/08/2020 Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.
  • 16:00 | 30/07/2020 Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.
  • 11:30 | 30/07/2020 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 11:00 | 30/07/2020 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  • 10:00 | 29/07/2020 VKSND tối cao ký ban hành Công văn 3238/VKSTC-VP ngày 28/7/2020 về Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 08:00 | 29/07/2020 Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
  • 08:31 | 25/07/2020 Nghị quyết 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính năm năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước ba năm quốc gia.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn