Chi gần 34 tỷ đồng để xóa nạn đói giai đoạn 2018 – 2020

15/06/2018 16:28 PM

Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 712/QĐ-TTg về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025.

Kim Tâm

Theo đó, tổng kinh phí để thực hiện chương trình này là 545.110 triệu đồng được lấy từ các nguồn vốn sau:

- Giai đoạn 2018 – 2020: 33.950 triệu đồng, bao gồm:

+ Nguồn vốn lồng ghép: 14.800 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo;

+ Nguồn vốn huy động: 7.200 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế;

+ Nguồn ngân sách nhà nước: 11.950 triệu đồng.

- Giai đoạn 2021 – 2025: 511.160 triệu đồng, bao gồm:

+ Nguồn vốn lồng ghép: 299.200 triệu đồng từ nguồn các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021-2025;

+ Nguồn vốn huy động: 54.500 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế;

+ Nguồn ngân sách nhà nước: 157.460 triệu đồng.

Xem chi tiết tại Quyết định 712/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/6/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,547

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn