Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương

20/10/2015 08:29 AM

Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành Thông tư 17/2015/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng Ngân sách Nhà nước cấp Quốc gia.

Xuân Ngọc
Theo đó, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương được bảo đảm từ các nguồn:

- Ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương;

- Ngân sách sự nghiệp KH&CN địa phương;

- Kinh phí huy động từ các nguồn khác (nếu có).

Cũng theo Thông tư này  thì việc thực hiện chi Ngân sách Nhà nước của nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương như sau:

-  Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách địa phương ưu tiên chi cho các nội dung của nhiệm vụ như: thu thập số liệu tại các cơ quan thuộc địa phương; tổ chức các hội nghị, hội thảo tại địa phương…

-  Sau khi được giao dự toán chi ngân sách, đơn vị chủ trì thực hiện việc chi ngân sách theo quy định hiện hành.

-  Kinh phí đã bố trí trong dự toán để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp theo chế độ quy định.

Thông tư 17/2015/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 25/11/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,307

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:48 | 17/09/2021 Quyết định 1541/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
  • 09:40 | 17/09/2021 Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
  • 14:50 | 16/09/2021 Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.
  • 15:22 | 13/09/2021 Công điện 905/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
  • 11:39 | 13/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
  • 09:55 | 13/09/2021 Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao.
  • 15:57 | 11/09/2021 Quyết định 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/202 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 09:40 | 10/09/2021 Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 10/09/2021 Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
  • 00:00 | 10/09/2021 Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 về việc công bố 5 chuẩn mức kế toán công Việt Nam đợt 1.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn