Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 151024 văn bản

121

Quyết định 1124/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1124/QD-TTg,Quyết định 1124 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chính phủ điện tử,Danh sách thành viên,Ủy Ban quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1124/QĐ-TTg

Ban hành: 08/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

122

Quyết định 1777/QĐ-UBND về Kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

6 Siêu thị điện máy xanh 1110 Nguyễn Tất Thành, thị Hương Thủy 7 Siêu thị điện máy xanh Tổ dân phố 5, Thị trấn A Lưới 8 Siêu thị điện máy xanh 08 Kinh Dương Vương, Thuận An, huyện Phú Vang

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

123

Quyết định 100/QĐ-BHXH năm 2020 quy trình về thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống Bảo hiểm hội Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại

thanh toán không dùng tiền mặt; Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm hội Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

124

Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH năm 2019 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

792/QD-LDTBXH,Quyết định 792 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Nhiệm vụ,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

125

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND về thông qua Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ ĐIỆN BÀN VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy

Ban hành: 11/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2014

126

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thông công cộng trong Chương trình viễn thông công ích; b)[2] (được bãi bỏ) c) Tổ chức triển khai các chương trình, dự án phát triển thông tin và truyền thông nông thôn và các chương trình, dự án khác của Nhà nước về nông thôn phù hợp quy định về hoạt động tại điểm Bưu điện - Văn hóa . 3.[3] (được bãi bỏ) Điều 4. Nhân viên

Ban hành: 09/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

127

Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2019 về chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, tỉnh Điện Biên

1263/QD-UBND,Quyết định 1263 2019,Tỉnh Điện Biên,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1263/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 09

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

128

Nghị quyết 131/NQ-HĐND năm 2019 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành

131/NQ-HDND,Nghị quyết 131 2019,Tỉnh Điện Biên,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 131/NQ-HĐND Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

129

Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2020 về tiếp tục cách ly hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 04 huyện, thị : Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

- Hạnh phúc -------------------- Số: 2231/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC CÁCH LY HỘI THEO CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI 04 HUYỆN, THỊ : ĐIỆN BÀN, ĐẠI LỘC, DUY

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

130

Quyết định 1226/QĐ-BXD năm 2018 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng Phiên bản 1.0

1226/QD-BXD,Quyết định 1226 2018,Bộ Xây dựng,Chính phủ điện tử,Bộ Xây dựng,Phiên bản 1.0,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1226/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

131

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Xét đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Tờ trình số 531/TTr-UBND ngày 26/12/2016 về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Điện Bàn; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 317/TTr-SXD ngày 26/12/2016 và Tờ trình số 27/TTr-SXD ngày

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

132

Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2014 quy định giá đất tại các : Phong Hiền, Điền Hải, Điền Môn, Điền Hương, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thọ PHỤ LỤC GIÁ ĐẤT TẠI CÁC : PHONG HIỀN, ĐIỀN HẢI, ĐIỀN MÔN, ĐIỀN HƯƠNG, THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh) Stt Thửa số (Lô số) Số tờ bản đồ Khu

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

133

Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT năm 2018 về Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

336/QD-UBQGCPDT,Quyết định 336 2018,Ủy ban Quốc gia về Chính phủ đ,Quy chế hoạt động,Ủy Ban quốc gia,Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

134

Công điện 920/CĐ-TTg năm 2018 thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

920/CD-TTg,Công điện 920 2018,Thủ tướng Chính phủ,Đề án tha tù trước thời hạn ,Tha tù trước kỳ hạn,Tái hoà nhập cộng đồng,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

135

Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt danh sách đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 204/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI, AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

136

Quyết định 1509/QĐ-UBND phê duyệt thứ tự ưu tiên phụ tải điện tỉnh Hải Dương năm 2018

thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương; Đài phát thanh các huyện, thành phố, thị . 3. Các doanh nghiệp: Bưu điện tỉnh Hải Dương và Bưu điện các huyện, thị , thành phố; các nhà máy, xí nghiệp sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. II. Các phụ tải ưu tiên. 1. Các trạm bơm tưới, tiêu thuộc công ty TNHH Khai thác

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

137

Quyết định 1490/QĐ-BKHĐT năm 2019 về phê duyệt Đề án Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN DIỄN ĐÀN KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ ý kiến

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2019

138

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định giá bán Báo và ấn phẩm Báo Điện Biên Phủ do tỉnh Điện Biên ban hành

24/2014/QD-UBND,Quyết định 24,Tỉnh Điện Biên,Văn hóa - hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2014/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 12 tháng 9 năm 2014

Ban hành: 12/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

139

Quyết định 1114/QĐ-BHXH năm 2017 về Quy chế quản lý và sử dụng thư điện tử ngành Bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

1114/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ NGÀNH BẢO HIỂM HỘI TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

140

Công điện 1560/CĐ-TTg năm 2017 về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ do Thủ tướng Chính phủ điện

1560/CD-TTg,Công điện 1560 2017,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục hậu quả ,Khắc phục hậu quả bão lũ,Các tỉnh Bắc Trung Bộ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1560/CĐ-TTg

Ban hành: 12/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213