Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 151024 văn bản

201

Luật Điện ảnh 2006

lượng vũ trang nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, hội, đối ngoại; tổ chức, tham gia liên hoan phim quốc gia, liên hoan phim quốc tế. 6. Trong quy hoạch khu đô thị phải dành quỹ đất để xây dựng rạp chiếu phim. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện các chính sách quy định tại Điều này. Điều 6. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

202

Nghị quyết 931/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị Đông Hòa và các phường thuộc thị Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

3134/BC-UBPL14 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thành lập thị Đông Hòa và các phường thuộc thị Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 1. Thành lập thị Đông Hòa trên cơ sở toàn bộ 265,62 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 119.991 người của huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thị Đông Hòa giáp thành phố Tuy

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

203

Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Điện Biên

2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

204

Quyết định 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách hội được hỗ trợ tiền điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2014/QD-TTg,Quyết định 60 2014,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ tiền điện ,Hộ chính sách hội ,Hỗ trợ tiền điện,Hỗ trợ hộ chính sách,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

205

Công điện 1786/CĐ-TTg năm 2017 về ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1786/CD-TTg,Công điện 1786 2017,Thủ tướng Chính phủ,Ứng phó khẩn cấp,Đối phó với mưa lũ ,Mưa lũ bão ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1786/CĐ-TTg

Ban hành: 18/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

206

Công điện 1428/CĐ-TTg năm 2013 chủ động đối phó với mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ điện

1428/CD-TTg,Công điện 1428 2013,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1428/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

207

Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2020/QD-TTg,Quyết định 19 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ,Thu phí theo hình thức điện tử không dừng,Áp dụng công nghệ điện tử vào thu phí đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

208

Luật điện lực sửa đổi 2012

điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy hoạch phát triển điện lực được lập, phê duyệt để làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện lực và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - hội trong từng thời kỳ. Quy hoạch phát triển điện lực phải hợp với quy hoạch các nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện gồm cả nguồn năng

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

209

Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

628/QD-TTg,Quyết định 628 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW,Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục,Đổi mới giáo dục để hội nhập quốc tế,Giáo dục,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

210

Quyết định 2265/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

2265/QD-BCT,Quyết định 2265 2018,Bộ Công thương,Giá bán điện,Khung giá bán điện,Tập đoàn Điện lực Việt Nam,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2265/QĐ-BCT Hà

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2018

211

Công điện 601/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

601/CD-TTg,Công điện 601 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ứng phó với nắng nóng hạn hán tại Trung Bộ,Ứng phó với nắng nóng hạn hán tại Tây Nguyên,Ứng phó xâm nhập mặn tại Trung Bộ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

212

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp , ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - hội ở cấp ; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

năm 2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP , Ở THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ; MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - HỘI Ở CẤP ; MỨC BỒI DƯỠNG NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC CỦA THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

213

Kế hoạch 2449/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh hội do tỉnh Phú Thọ ban hành

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH HỘI Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

214

Công điện 2176/CĐ-TTg năm 2016 về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ điện

2176/CD-TTg,Công điện 2176 2016,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục hậu quả mưa lũ,Hậu quả mưa lũ miền Trung ,Đối phó với mưa lũ ,Thiệt hại mưa lũ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

215

Quyết định 797/QĐ-TTg năm 2018 về bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

797/QD-TTg,Quyết định 797 2018,Thủ tướng Chính phủ,Bảo lãnh Chính phủ,Quy chế bảo lãnh Chính phủ,Dự án nhà máy nhiệt điện ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 797/QĐ-TTg

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

216

Công điện 481/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

481/CD-TTg,Công điện 481 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ứng phó khắc phục hậu quả mưa lớn,Ứng phó khắc phục hậu quả dông lốc,Ứng phó khắc phục hậu quả mưa đá,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

217

Quyết định 516/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị Mường Lay tỉnh Điện Biên

516/QD-UBND,Quyết định 516 2016,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 516/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 11 tháng 4 năm

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

218

Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa, lũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2020,Tỉnh Phú Yên,Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi,Đảm bảo an toàn công trình thủy điện,An toàn công trình thủy điện trong mùa mưa lũ Phú Yên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

219

Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

645/QD-TTg,Quyết định 645 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển thương mại điện tử quốc gia,Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025,Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử,Doanh nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2020

220

Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2015 về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn thuộc 02 hệ thống cấp nước nông thôn: Hệ thống cấp nước Diên Phước-Diên Lạc-Diên Thọ và hệ thống cấp nước Diên Sơn-Diên Điền (huyện Diên Khánh) tỉnh Khánh Hòa

1186/QD-UBND,Quyết định 1186 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1186/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213