Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 64872 công văn

81

Công văn 2275/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2275/CT-TTHT,Công văn 2275,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

82

Công văn 2279/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2279/CT-TTHT,Công văn 2279,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Hóa đơn thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

83

Công văn 2282/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2282/CT-TTHT,Công văn 2282,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn chứng từ,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

84

Công văn 2284/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2284/CT-TTHT,Công văn 2284,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn ,Thuế giá trị gia tăng,Hóa đơn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

85

Công văn 2305/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2305/CT-TTHT,Công văn 2305 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

86

Công văn 72273/CT-TTHT năm 2019 về ngày lập và ngày ký tên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

72273/CT-TTHT,Công văn 72273 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn điện tử ,Sử dụng hóa đơn điện tử,Thực hiện hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

87

Công văn 72255/CT-TTHT năm 2019 về mua hàng hóa, dịch vụ của đơn vị không lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

72255/CT-TTHT,Công văn 72255 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Hành vi không lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

88

Công văn 1292/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1292/CT-TTHT,Công văn 1292 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

89

Công văn 1141/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1141/CT-TTHT,Công văn 1141 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

90

Công văn 8753/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8753/CT-TTHT,Công văn 8753 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Trích lập dự phòng,Trích lập dự phòng nợ khó đòi,Nợ phải thu khó đòi ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

91

Công văn 8769/CT-TTHT năm 2019 về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8769/CT-TTHT,Công văn 8769 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Trích lập,Trích lập các khoản dự phòng,Sử dụng các khoản dự phòng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

92

Công văn 920/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

920/CT-TTHT,Công văn 920 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

93

Công văn 935/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

935/CT-TTHT,Công văn 935,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng ,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

94

Công văn 959/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

959/CT-TTHT,Công văn 959,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

95

Công văn 962/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

962/CT-TTHT,Công văn 962,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn kê khai nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

96

Công văn 964/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

964/CT-TTHT,Công văn 964,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn điều chỉnh ,Lập hóa đơn điều chỉnh thuế,Lập hóa đơn kê khai nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

97

Công văn 965/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

965/CT-TTHT,Công văn 965,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn kê khai nộp thuế,Lập hóa đơn điều chỉnh thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

98

Công văn 59211/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

59211/CT-TTHT,Công văn 59211 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Siêu thị bán lẻ ,Lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

99

Công văn 58607/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng dịch vụ gia công do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

58607/CT-TTHT,Công văn 58607 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thời điểm lập hóa đơn,Hóa đơn giá trị gia tăng ,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

100

Công văn 12438/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12438/CT-TTHT,Công văn 12438,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn,Thứ tự lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191