Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 64869 công văn

141

Công văn 6826/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn hàng hóa trả lại do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6826/CT-TTHT,Công văn 6826,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn hàng hóa trả lại ,Chính sách thuế hóa đơn hàng hóa,Hóa đơn hàng hóa trả lại ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

142

Công văn 6803/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6803/CT-TTHT,Công văn 6803,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn ,Lập hóa đơn làm căn cứ tính thuế,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

143

Công văn 6653/CT-TTHT năm 2016 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6653/CT-TTHT,Công văn 6653,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Xử lý hóa đơn,Cấp hóa đơn,Chính sách thuế và hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

144

Công văn 456/CT-TTHT năm 2017 về niên độ kế toán cho công ty mới thành lập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

456/CT-TTHT,Công văn 456 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thay đổi niên độ kế toán ,Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp,Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

145

Công văn 42338/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế hóa đơn đã lập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

42338/CT-HTr,Công văn 42338 2016,Cục thuế Hà Nội,Xử lý hóa đơn đã lập,Hóa đơn đã lập,Chính sách thuế,Bổ sung hồ sơ khai thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

146

Công văn 39313/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

39313/CT-HTr,Công văn 39313,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Chính sách thuế,Giải đáp chính sách thuế,Chiết khấu thanh toán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

147

Công văn 4932/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4932/CT-TTHT,Công văn 4932,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Hóa đơn lập sai ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

148

Công văn 4952/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4952/CT-TTHT,Công văn 4952,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Giá tính thuế,Thuế giá trị gia tăng,Chuyển nhượng quyền phát thải ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

149

Công văn 2973/CT-TTHT năm 2019 về lập bảng kê danh mục hàng hóa kèm theo hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

2973/CT-TTHT,Công văn 2973,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập bảng kê số liệu hàng hóa,Hóa đơn điện tử ,Sử dụng hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

150

Công văn 4649/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4649/CT-TTHT,Công văn 4649,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Khu phi thuế quan,Lập hóa đơn điều chỉnh ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

151

Công văn 4579/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4579/CT-TTHT,Công văn 4579,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Đồng tiền ghi trên hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

152

Công văn 4513/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4513/CT-TTHT,Công văn 4513,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

153

Công văn 4406/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4406/CT-TTHT,Công văn 4406,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng, Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Áp dụng thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2016

154

Công văn 4188/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4188/CT-TTHT,Công văn 4188 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ ,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn bán lẻ,Tiêu thức hóa đơn,Sai sót về tên địa chỉ người mua,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

155

Công văn 4151/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4151/CT-TTHT,Công văn 4151 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Hành vi không lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ ,Hóa đơn hàng khuyến mại,Lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

156

Công văn 4030/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4030/CT-TTHT,Công văn 4030 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn xuất,Hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

157

Công văn 4011/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4011/CT-TTHT,Công văn 4011 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Nguyên tắc lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Phí vận chuyển hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

158

Công văn 85726/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn đối với dịch vụ quản lý tòa nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

85726/CT-TTHT,Công văn 85726 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn chứng từ,Lập hóa đơn,Hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

159

Công văn 85734/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

85734/CT-TTHT,Công văn 85734 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn chứng từ,Dịch vụ vệ sinh môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

160

Công văn 69835/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

69835/CT-TTHT,Công văn 69835,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Khấu trừ thuế giá trị gia tăng,Khấu trừ thuế đầu vào Hà Nội,Thành lập doanh nghiệp,Chi phí thành lập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116