Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 64872 công văn

41

Công văn 1520/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn trích lập dự phòng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1520/CT-TTHT,Công văn 1520 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trích lập dự phòng,Trích lập dự phòng rủi ro ,Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2018

42

Công văn 1041/CT-TTHT năm 2018 về trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1041/CT-TTHT,Công văn 1041,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trích lập dự phòng,Trích lập dự phòng nợ khó đòi,Mức trích lập dự phòng rủi ro ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

43

Công văn 79208/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn thu học phí do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

79208/CT-TTHT,Công văn 79208 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Hóa đơn học phí sinh viên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Giáo dục TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

44

Công văn 78924/CT-TTHT năm 2017 về trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

78924/CT-TTHT,Công văn 78924 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Cổ phiếu,Niêm yết cổ phiếu,Chứng khoán chưa niêm yết,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

45

Công văn 78394/CT-TTHT năm 2017 về vướng mắc khi hóa đơn bị lập sai do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

78394/CT-TTHT,Công văn 78394 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thu hồi hóa đơn lập sai ,Hóa đơn lập sai ,Giải đáp vướng mắc hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

46

Công văn 11561/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

11561/CT-TTHT,Công văn 11561 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn giá trị gia tăng ,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

47

Công văn 76797/CT-TTHT năm 2017 về xử lý đối với hóa đơn lập sai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

76797/CT-TTHT,Công văn 76797 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn lập sai ,Xử lý hóa đơn,Xử lý hóa đơn đã lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

48

Công văn 10682/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10682/CT-TTHT,Công văn 10682 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Quy định sử dụng hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

49

Công văn 10685/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10685/CT-TTHT,Công văn 10685 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

50

Công văn 10728/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10728/CT-TTHT,Công văn 10728,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Sử dụng hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

51

Công văn 9974/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9974/CT-TTHT,Công văn 9974 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Sử dụng hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

52

Công văn 9665/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9665/CT-TTHT,Công văn 9665 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

53

Công văn 65159/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

65159/CT-TTHT,Công văn 65159,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

54

Công văn 65154/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

65154/CT-TTHT,Công văn 65154,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn bán hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

55

Công văn 63354/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

63354/CT-TTHT,Công văn 63354 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Áp dụng chính sách thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

56

Công văn 9136/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

9136/CT-TTHT,Công văn 9136 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Kê khai thuế,Thuế doanh nghiệp,Kê khai thuế TNDN,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

57

Công văn 422/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

422/CT-TTHT,Công văn 422 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Trích lập dự phòng,Đầu tư tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

58

Công văn 6173/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6173/CT-TTHT,Công văn 6173 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2017

59

Công văn 5851/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5851/CT-TTHT,Công văn 5851 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Nguyên tắc lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

60

Công văn 5852/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5852/CT-TTHT,Công văn 5852 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82