Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 64869 công văn

181

Công văn 785/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

785/CT-TTHT,Công văn 785,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn,Nguyên tắc lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Tiêu thức người bán hàng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

182

Công văn 724/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế lập hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

724/CT-TTHT,Công văn 724,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế,Chính sách thuế Hồ Chí Minh,Thời điểm lập hóa đơn,Xác định ngày lập hóa đơn,Ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng,Hoạt động xây dựng lắp đặt,Ngày lập hóa đơn xây dựng lắp đặt,Doanh nghiệp thuê tài sản,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2016

183

Công văn 616/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

616/CT-TTHT,Công văn 616,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ ,Hóa đơn bán hàng hóa,hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Nguyên tắc lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

184

Công văn 609/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

609/CT-TTHT,Công văn 609,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng,Xác định ngày lập hóa đơn,Hóa đơn cung ứng dịch vụ,Lập hóa đơn cung ứng dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

185

Công văn 444/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

444/CT-TTHT,Công văn 444,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Phương pháp trực tiếp trên doanh thu ,Thuế mua hàng khuyến mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

186

Công văn 486/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn chiết khấu thương mại do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

486/CT-TTHT,Công văn 486,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Chiết khấu thương mại,Hóa đơn chiết khấu thương mại ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

187

Công văn 494/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

494/CT-TTHT,Công văn 494,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

188

Công văn 403/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

403/CT-TTHT,Công văn 403,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Nguyên tắc lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Hóa đơn tự in,Phát hành hóa đơn tự in,Hoá đơn in trên máy tính tiền,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

189

Công văn 205/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế nguyên tắc lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

205/CT-TTHT,Công văn 205,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế về hóa đơn,Vướng mắc chính sách thuế ,Nguyên tắc lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Xác định ngày lập hóa đơn,Ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

190

Công văn 65/CT-TTHT năm 2016 về thời điểm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

65/CT-TTHT,Công văn 65,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thời điểm lập hóa đơn,Ngày lập hóa đơn xây dựng lắp đặt,Công trình xây dựng dân dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

191

Công văn 64233/CT-TTHT năm 2018 về cấp hóa đơn lẻ với hoạt động cho thuê vị trí lắp đặt camera do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

64233/CT-TTHT,Công văn 64233 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Cấp hóa đơn lẻ,Thủ tục cấp hóa đơn lẻ ,Lắp đặt camera,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

192

Công văn 71/CT-HTr năm 2016 về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

71/CT-HTr,Công văn 71,Cục thuế thành phố Hà Nội,Ủy nhiệm lập hóa đơn ,Quản lý tài sản tổ chức tín dụng,Công ty quản lý tài sản,Mua bán xử lý nợ xấu,Ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2016

193

Công văn 63331/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

63331/CT-TTHT,Công văn 63331 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn bán hàng,Hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

194

Công văn 13479/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn điều chỉnh sai sót do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13479/CT-TTHT,Công văn 13479,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Phát hiện sai sót hoá đơn đã lập,Sai sót sử dụng hóa đơn,Lập hóa đơn điều chỉnh , điều chỉnh cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Vĩnh Long,Điều chỉnh hóa đơn, Điều chỉnh Danh mục số hiệu đường bộ,Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

195

Công văn 13444/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13444/CT-TTHT,Công văn 13444,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Lập hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

196

Công văn 13277/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13277/CT-TTHT,Công văn 13277,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh,Khách hàng không lấy hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

197

Công văn 13117/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn đối với vé máy bay do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13117/CT-TTHT,Công văn 13117,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn vé máy bay ,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

198

Công văn 61337/CT-TTHT năm 2018 về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

61337/CT-TTHT,Công văn 61337 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hồ sơ,Quy trình lập hồ sơ,Thông tin giao dịch liên kết,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

199

Công văn 12541/CT-TTHT năm 2015 về thời điểm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12541/CT-TTHT,Công văn 12541,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thời điểm lập hóa đơn,Hóa đơn bán hàng hóa,hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

200

Công văn 12495/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12495/CT-TTHT,Công văn 12495,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Hóa đơn chứng từ,Hóa đơn chứng từ Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175