Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 64869 công văn

121

Công văn 9665/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế nguyên tắc lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9665/CT-TTHT,Công văn 9665,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Nguyên tắc lập hóa đơn,Chính sách thuế,Giao dịch với cơ quan thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

122

Công văn 9502/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9502/CT-TTHT,Công văn 9502,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn điều chỉnh ,Lập hóa đơn,Kê khai hóa đơn điều chỉnh,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

123

Công văn 9352/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9352/CT-TTHT,Công văn 9352 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn điều chỉnh ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

124

Công văn 9242/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9242/CT-TTHT,Công văn 9242 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

125

Công văn 9030/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9030/CT-TTHT,Công văn 9030,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Hóa đơn thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

126

Công văn 20569/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

20569/CT-TTHT,Công văn 20569 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn điện tử ,Vướng mắc hóa đơn điện tử,Hướng dẫn hóa đơn điện tử ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

127

Công văn 8763/CT-TTHT năm 2016 về hướng dẫn lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8763/CT-TTHT,Công văn 8763 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

128

Công văn 8693/CT-TTHT năm 2016 về rút gọn địa chỉ khi lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8693/CT-TTHT,Công văn 8693 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn cung ứng dịch vụ,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

129

Công văn 8580/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8580/CT-TTHT,Công văn 8580,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn,lập hóa đơn kê khai tính thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

130

Công văn 8581/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8581/CT-TTHT,Công văn 8581,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Hóa đơn hàng khuyến mại,Thuế giá trị gia tăng,Xác định giá tính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

131

Công văn 8389/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế hướng dẫn lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8389/CT-TTHT,Công văn 8389,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế,Hóa đơn hàng hóa,Lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

132

Công văn 8168/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8168/CT-TTHT,Công văn 8168,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng ,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

133

Công văn 8129/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8129/CT-TTHT,Công văn 8129,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Lập hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh,Nguyên tắc lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

134

Công văn 8067/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8067/CT-TTHT,Công văn 8067,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn ,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn cung ứng dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2016

135

Công văn 8031/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn đối do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8031/CT-TTHT,Công văn 8031,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Lập hóa đơn cho khách hàng ,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

136

Công văn 7949/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7949/CT-TTHT,Công văn 7949,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn cung ứng dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2016

137

Công văn 53098/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

53098/CT-TTHT,Công văn 53098,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53098/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

138

Công văn 2439/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2439/CT-TTHT,Công văn 2439 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn giá trị gia tăng ,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Thời điểm lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

139

Công văn 7515/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7515/CT-TTHT,Công văn 7515 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

140

Công văn 7165/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7165/CT-TTHT,Công văn 7165,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Tiêu thức người bán hàng ,Tiêu thức người bán trên hóa đơn ,Tiêu thức hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175