Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 70-BT 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 645 văn bản

41

Quyết định 1843/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 89 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

1843/QD-CTN,Quyết định 1843 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1843/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

42

Quyết định 2362/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước

2362/QD-UBND,Quyết định 2362 2020,Thành phố Hà Nội,Chỉ tiêu xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục,Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức Hà Nội,Xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục Hà Nội,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

43

Quyết định 166/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

166/QD-UBND,Quyết định 166 2019,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 166/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

44

Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

2801/QD-UBND,Quyết định 2801 2019,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2801/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

45

Quyết định 893/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

893/QD-CTN,Quyết định 893 2017,Chủ tịch nước,Thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 893/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

46

Quyết định 1983/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 60 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

1983/QD-CTN,Quyết định 1983 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1983/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

47

Quyết định 8010/QĐ-BGDĐT năm 2009 phê duyệt Danh sách cán bộ được tuyển chọn đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009 (đợt bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

8010/QD-BGDDT,Quyết định 8010 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh sách cán bộ được tuyển chọn,Nghiên cứu sinh ở nước ngoài,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

48

Quyết định 50/QĐ-CA năm 2020 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

50/QD-CA,Quyết định 50 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Án lệ ,Công bố,Án dân sự ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/QĐ-CA Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

49

Quyết định 720/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 95 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

720/QD-CTN,Quyết định 720 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với công dân,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đức,Cho thôi quốc tịch đối với 95 công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

50

Quyết định 1153/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1153/QD-CTN,Quyết định 1153 2015,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1153/QĐ-CTN

Ban hành: 12/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

51

Quyết định 1206/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 350 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch nước ban hành

1206/QD-CTN,Quyết định 1206 2019,Chủ tịch nước,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1206/QĐ-CTN

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

52

Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2014 cấp kinh phí cho địa phương để giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm hợp tác xã theo Quyết định 250/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Nam ban hành

1214/QD-UBND,Quyết định 1214 2014,Tỉnh Quảng Nam,Chủ nhiệm hợp tác xã,Cấp kinh phí cho địa phương,Tỉnh Quảng Nam,Theo Quyết định 250/QĐ-TTg,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

53

Quyết định 301/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 58 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

301/QD-CTN,Quyết định 301 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 301/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

54

Quyết định 3347/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt cấp kinh phí cho huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước theo Quyết định 250/QĐ-TTg

3347/QD-UBND,Quyết định 3347 2014,Tỉnh Thanh Hóa,Chủ nhiệm hợp tác xã,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3347/QĐ-UBND Thanh Hóa,

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

55

Quyết định 15/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

15/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bạc Liêu,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

56

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

04/2019/QD-UBND,Quyết định 04 2019,Tỉnh Tiền Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 15/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

57

Quyết định 1773/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 109 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

1773/QD-CTN,Quyết định 1773 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Lệ phí thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1773/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

58

Quyết định 498/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 487 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan do Chủ tịch nước ban hành

498/QD-CTN,Quyết định 498 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Đài Loan,Cho thôi quốc tịch đối với 487 công dân cư trú tại Đài Loan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

59

Quyết định 2692/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

2692/QD-CTN,Quyết định 2692 2017,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2692/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

60

Quyết định 1461/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1461/QD-CTN,Quyết định 1461 2016,Chủ tịch nước,Cộng hòa Liên bang Đức,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123