Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 70-BT 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 645 văn bản

181

Quyết định 88/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

88/QD-UBND,Quyết định 88 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

182

Quyết định 1653/QĐ-CTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1653/QD-CTN,Quyết định 1653 2012,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1653/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2012

183

Quyết định 2143/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 108 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

2143/QD-CTN,Quyết định 2143 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2143/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

184

Quyết định 2105/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2105/QD-CTN,Quyết định 2105 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch công dân,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

185

Quyết định 520/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 83 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Điện Biên do Chủ tịch nước ban hành

520/QD-CTN,Quyết định 520 2019,Chủ tịch nước,Nhập quốc tịch,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 520/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

186

Quyết định 09/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh

09/QD-UBND,Quyết định 09 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 06/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

187

Quyết định 471/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

471/QD-CTN,Quyết định 471 2013,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

188

Quyết định 599/2004/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

599/2004/QD-CTN,Quyết định 599 2004,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 599/2004/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2004

Ban hành: 30/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

189

Quyết định 1142/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

1142/QD-UBND,Quyết định 1142 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1142/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 05

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

190

Quyết định 922/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 94 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

922/QD-CTN,Quyết định 922 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 922/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

191

Quyết định 185/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 92 công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

185/QD-CTN,Quyết định 185 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 185/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

192

Quyết định 2448/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sơn Tây do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

2448/QD-UBND,Quyết định 2448 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Phê duyệt đề án,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

193

Quyết định 831/QĐ-CTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

831/QD-CTN,Quyết định 831 2012,Chủ tịch nước,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 831/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

194

Quyết định 809/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 77 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên Bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

809/QD-CTN,Quyết định 809 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 809/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

195

Quyết định 822/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

822/QD-CTN,Quyết định 822 2016,Chủ tịch nước,Quốc tịch việt Nam,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cộng hòa Liên bang Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 822/QĐ-CTN

Ban hành: 26/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

196

Quyết định 761/QĐ-BKH năm 2010 công nhận kết quả trúng tuyển thi tuyển công chức làm công tác văn phòng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

761/QD-BKH,Quyết định 761 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Công nhận kết quả trúng tuyển,Thi tuyển công chức,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 761/QĐ-BKH Hà

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2010

197

Quyết định 1372/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1372/QD-CTN,Quyết định 1372 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cộng hòa Liên bang Đức,Quốc tịch Việt Nam ,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1372/QĐ-CTN

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

198

Quyết định 1267/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1267/QD-CTN,Quyết định 1267 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Cư trú tại Đức ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

199

Quyết định 476/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

476/QD-CTN,Quyết định 476 2014,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 476/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2014

200

Quyết định 555/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

555/QD-CTN,Quyết định 555 2013,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178