Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 70-BT 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 645 văn bản

121

Quyết định 5141/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

CSD 59,53 4 Đất đô thị* KDT 1231,70 4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

122

Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

2794/QD-UBND,Quyết định 2794 2019,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2794/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

123

Quyết định 324/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 105 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

324/QD-CTN,Quyết định 324 2020,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 324/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

124

Quyết định 1209/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan do Chủ tịch nước ban hành

1209/QD-CTN,Quyết định 1209 2017,Chủ tịch nước,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1209/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

125

Quyết định 1757/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1757/QD-CTN,Quyết định 1757 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch,Cư trú tại Đài Loan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1757/QĐ-CTN

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

126

Quyết định 814/QĐ-BGDĐT năm 2011 phê duyệt danh sách ứng viên được tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010 (Đợt bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

814/QD-BGDDT,Quyết định 814 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sử dụng ngân sách nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 814/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

127

Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2020 về Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

77/QD-UBND,Quyết định 77 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 19 tháng 3 năm

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

128

Quyết định 3788/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ khắc phục mưa lũ cho người dân bị thiệt hại năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC HUYỆN THIỆT HẠI CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Huyện Diện tích thiệt hại từ 30-70% (ha) Diện tích thiệt hại hơn 70% (ha)

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

129

Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

557/QD-UBND,Quyết định 557 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 557/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

130

Quyết định 3180/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

3180/QD-CTN,Quyết định 3180 2014,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

131

Quyết định 1979/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

trú tại: Rheinallee 29, 65439 Floersheim Giới tính: Nữ 70. Nguyễn Huy Sơn, sinh ngày 04/3/1964 tại Hà Nội Hiện trú tại: Rheinallee 29, 65439 Floersheim Giới tính: Nam 71. Đinh Huy Anh, sinh ngày 14/11/1978 tại Hà Nội Hiện trú tại: Adalbertstr. 24, 60486 Frankfurt am Main Giới tính: Nam 72. Lê Phương Nhung,

Ban hành: 03/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

132

Quyết định 1579/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 322 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

1579/QD-CTN,Quyết định 1579 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Nhập quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

133

Quyết định 246/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

246/QD-UBND,Quyết định 246 2018,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 246/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 07 tháng 03 năm

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

134

Quyết định 1031/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 132 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

1031/QD-CTN,Quyết định 1031 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1031/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

135

Quyết định 285/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 113 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

285/QD-CTN,Quyết định 285 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quốc tịch,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 285/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

136

Quyết định 1111/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

1111/QD-UBND,Quyết định 1111 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1111/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 6

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

137

Quyết định 415/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 37 công dân đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

415/QD-CTN,Quyết định 415 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 415/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2018

138

Quyết định 637/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 205 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

637/QD-CTN,Quyết định 637 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 637/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

139

Quyết định 820/QĐ-CTN năm 2018 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với 97 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

820/QD-CTN,Quyết định 820 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 820/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

140

Quyết định 1025/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1025/QD-CTN,Quyết định 1025 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Thôi quốc tịch,Công dân Việt Nam cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220